ข่าวสุขภาพ
ค้นหา รพ.-คลินิก-ร้านยาทั่วไทย ร้านยาคุณภาพ บริการสุขภาพ คลินิกเอกชน งาน รพ.
บริการวัคซีนโควิด บริการตรวจโควิด
ตำแหน่งงาน
ข่าวสุขภาพทั่วไป ข่าวธุรกิจสุขภาพไทย ข่าว/กิจกรรม/สาระ รพ.ต่างๆ ข้อมูลบริการ รพ.ต่างๆ สิทธิสุขภาพชาวไทย สาระความรู้สุขภาพ ท่องเที่ยวสุขภาพ กิจกรรม ESG CSR กิจกรรม Event Health Economy ข่าวธุรกิจสุขภาพรอบโลก บริจาค
น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ สำรวจความเห็นสุขภาพ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

เปิดแล้ว รพ.สนามราชานุกูล พร้อมรับผู้ป่วยเขียว-เหลืองเด็กพิเศษและครอบครัว 90 เตียง

เปิดแล้ว รพ.สนามราชานุกูล พร้อมรับผู้ป่วยเขียว-เหลืองเด็กพิเศษและครอบครัว 90 เตียง Thumb HealthServ.net
เปิดแล้ว รพ.สนามราชานุกูล พร้อมรับผู้ป่วยเขียว-เหลืองเด็กพิเศษและครอบครัว 90 เตียง ThumbMobile HealthServ.net

ติดต่อ รพ.สนามราชานุกูล 084-1078129, 065-8850584 และ 097-0780696 สมาคมสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย 0658850584

เปิดแล้ว รพ.สนามราชานุกูล พร้อมรับผู้ป่วยเขียว-เหลืองเด็กพิเศษและครอบครัว 90 เตียง HealthServ
เปิดแล้ว รพ.สนามราชานุกูล พร้อมรับผู้ป่วยเขียว-เหลืองเด็กพิเศษและครอบครัว 90 เตียง

กรุงเทพมหานครร่วมกับสถาบันราชานุกูล กระทรวงสาธารณสุขและกระทรวง พม. รวมถึงสมาคมคนพิการทุกประเภทได้เปิดศูนย์พักคอยรับผู้ป่วยโควิดเด็กที่พิการทางสติปัญญาเป็นแห่งแรกในกรุงเทพมหานคร ขนาด 90 เตียง ณ สถาบันราชานุกูล กระทรวงสาธารณสุข เขตดินแดง

การเปิดรพ.สนามราชานุกูล เพื่อบรรเทาปัญหา การหาเตียงให้กับผู้ป่วยพิการและเด็กๆ ที่พิการทางสติปัญญา ที่หาได้ยากมากๆ เนื่องจากเป็นกลุ่มบุคคลพิเศษ จำเป็นต้องมีการดูแลที่ละเอียดอ่อนมากกว่าปกติ และต้องมีครอบครัวหรือสมาชิกในครอบครัว ร่วมดูแลด้วยเสมอ ซึ่งศูนย์แห่งนี้ จัดตั้งมาเพื่อตอบปัญหานี้ สามารถรองรับได้ทั้งครอบครัว หรือผู้ดูแลได้ด้วยครับ มีการจัดห้องแยกเป็นครอบครัวชัดเจน ขณะนี้ เปิดรับทั้งผู้ป่วยสีเขียวและสีเหลือง

การเข้ารับบริการ สามารถติดต่อได้หลายช่องทาง ดังนี้
  • รพ.สนามราชานุกูล  084-1078129, 065-8850584 และ 097-0780696
    • สมาคมสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย  0658850584
  • สำนักพัฒนาสังคม กรุงเทพมหานคร  0970780696
  • กระทรวง พม.  0841078129
รักษายกครอบครัว ลดผลกระทบทางใจ จากการพรากจาก
เปิดแล้ว รพ.สนามราชานุกูล พร้อมรับผู้ป่วยเขียว-เหลืองเด็กพิเศษและครอบครัว 90 เตียง HealthServ
เปิดแล้ว รพ.สนามราชานุกูล พร้อมรับผู้ป่วยเขียว-เหลืองเด็กพิเศษและครอบครัว 90 เตียง HealthServ
เปิดแล้ว รพ.สนามราชานุกูล พร้อมรับผู้ป่วยเขียว-เหลืองเด็กพิเศษและครอบครัว 90 เตียง HealthServ
เปิดแล้ว รพ.สนามราชานุกูล พร้อมรับผู้ป่วยเขียว-เหลืองเด็กพิเศษและครอบครัว 90 เตียง HealthServ

สถาบันราชานุกูล

4737 ถนนดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0-2248-8900
โทรสาร 0-2248-2944
สายด่วน โทร. 0-2245-4696
ข่าว/บทความล่าสุด
เนื้อหาอ่านล่าสุด