ข่าวสุขภาพ
ค้นหา รพ.-คลินิก-ร้านยาทั่วไทย ร้านยาคุณภาพของฉัน บริการสุขภาพ คลินิกเอกชน งาน รพ.
บริการวัคซีนโควิด บริการตรวจโควิด
ตำแหน่งงาน
ข่าวสุขภาพทั่วไป ข่าวธุรกิจสุขภาพไทย ข่าว/กิจกรรม/สาระ รพ.ต่างๆ ข้อมูลบริการ รพ.ต่างๆ สิทธิสุขภาพชาวไทย สาระความรู้สุขภาพ ท่องเที่ยวสุขภาพ กิจกรรม ESG CSR กิจกรรม Event Health Economy ข่าวธุรกิจสุขภาพรอบโลก บริจาค
น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ สำรวจความเห็นสุขภาพ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

รพ.ธรรมศาสตร์ฯ ฉีด Moderna เข็มที่ 2-3-4 ฟรี 1,500 ราย ลงชื่อ 1 ส.ค.65

รพ.ธรรมศาสตร์ฯ ฉีด Moderna เข็มที่ 2-3-4 ฟรี 1,500 ราย ลงชื่อ 1 ส.ค.65 HealthServ.net
รพ.ธรรมศาสตร์ฯ ฉีด Moderna เข็มที่ 2-3-4 ฟรี 1,500 ราย ลงชื่อ 1 ส.ค.65 ThumbMobile HealthServ.net

เปิดลงทะเบียนเพื่อขอรับวัคซีนโมเดอร์นา Moderna เข็มที่ 2-3-4 ฟรี จำนวน 1,500 ราย (คิวเต็มก่อนขอปิดรับก่อนเวลาที่กำหนด) เปิดระบบลงทะเบียน วันจันทร์ที่ 1 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 น. ** ฉีดวัคซีน วันที่ 5 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ชั้น 3 อาคารบริการ

 เปิดลงทะเบียนเพื่อขอรับวัคซีน Moderna
(เข็มที่ 2 / 3 / 4) ...ฟรี    จำนวน 1,500 ราย
(คิวเต็มก่อนขอปิดรับก่อนเวลาที่กำหนด)
 
วันเปิดระบบลงทะเบียน 
วันจันทร์ที่ 1 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 น.
 
วันฉีดวัคซีน 
วันที่ 5 สิงหาคม 2565  เวลา 09.00-12.00 น.  ณ ชั้น 3 อาคารบริการ  โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
 
การตรวจสอบวันนัดผ่านระบบหมอพร้อม
วันที่ 4 สิงหาคม 2565  เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป
 
 
คลิกลงทะเบียน https://forms.gle/
รพ.ธรรมศาสตร์ฯ ฉีด Moderna เข็มที่ 2-3-4 ฟรี 1,500 ราย ลงชื่อ 1 ส.ค.65 HealthServ
ข่าว/บทความล่าสุด
เนื้อหาอ่านล่าสุด