ข่าวสุขภาพ
ค้นหา รพ.-คลินิก-ร้านยาทั่วไทย ร้านยาคุณภาพ บริการสุขภาพ คลินิกเอกชน งาน รพ.
บริการวัคซีนโควิดบริการตรวจโควิด
ตำแหน่งงาน
ข่าวสุขภาพทั่วไป ข่าวธุรกิจสุขภาพไทย ข่าว/กิจกรรม/สาระ รพ.ต่างๆ ข้อมูลบริการ รพ.ต่างๆ สิทธิสุขภาพชาวไทย สาระความรู้สุขภาพ ท่องเที่ยวสุขภาพ กิจกรรม ESG CSR กิจกรรม Event Health Economy ข่าวธุรกิจสุขภาพรอบโลก บริจาค
น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ สำรวจความเห็นสุขภาพ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

สื่อความรู้เรื่องวัณโรค 3 ภาษา พม่า ลาว เขมร

สื่อความรู้เรื่องวัณโรค 3 ภาษา พม่า ลาว เขมร Thumb HealthServ.net
สื่อความรู้เรื่องวัณโรค 3 ภาษา พม่า ลาว เขมร ThumbMobile HealthServ.net

กองวัณโรค กรมควบคุมโรค ได้จัดทำสื่อความรู้เรื่องวัณโรค (Tuberculosis : TB) ใน 3 ภาษา พม่า ลาว เขมร เพื่อกระจายความรู้เกี่ยวกับวัณโรคที่ยังมีอยู่ในปัจจุบัน เพื่อเป็นประโยชน์ในการรักษาและป้องกัน เพื่อนบ้านปลอดภัย คนไทยและทุกประเทศก็ปลอดภัย

ความรู้เรื่องวัณโรค 3 ภาษา พม่า ลาว เขมร
 
วัณโรคเป็นโรคติดต่อที่เกิดจากเชื้อแบคทีเรีย สามารถแพร่กระจายจากคนสู่คนได้ โดยการไอ จาม  
 
อาการสงสัยวัณโรค 
 • ไอมีเลือดปน
 • เจ็บหน้าอก
 • น้ำหนักลด
 • ไอเกิน 2 สัปดาห์
 • มีไข้ และเหงื่อออกตอนกลางคืน
 • เบื่ออาหาร
 
 
การตรวจวินิจฉัยโรค
 
 1. คัดกรองอาการสงสัย
 2. เอกซเรย์ทรวงอก
 3. ตรวจเสมหะ
 
 
ใครบ้างมีความเสี่ยงวัณโรค
 
 • ผู้สัมผัสวัณโรค
 • เด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี
 • ผู้ติดเชื้อเอชไอวี
 • ผู้ป่วยเบาหวาน
 • ผู้ต้องขัง
 • ผู้สูงอายุ
 • ผู้ติดสุรา สารเสพติด
 • บุคลากรสาธารณสุข
 • บุคคลที่มีอาการสงสัยวัณโรค
 
 
การรักษาและการปฏิบัติตนเมื่อป่วยวัณโรค
 
 1. กินยาทุกวัน จนครบ 6 เดือน หากแพ้ยา ควรปรึกษาแพทย์
 2. สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า
 3. บ้วนเสมหะลงในภาชนะที่มีฝาปิด
 4. รักษาความสะอาดที่อยู่อาศัย ให้มีอากาศถ่ายเท
 5. ทานอาหารมีประโยชน์ งดสุรา บุหรี่ สารเสพติด
 6. นำสมาชิกในครอบครัว ไปตรวจคัดกรองวัณโรค
 
 
ข้อมูลจากกองวัณโรค กรมควบคุมโรค 
วัณโรค รู้เร็ว รักษาหาย ไม่แพร่กระจาย
สายด่วนกรมควบคุมโรค 1422
 
 
#หยุดวัณโรค
#เรามาร่วมเป็นส่วนหนึ่งเพื่อยุติปัญหาวัณโรคกันเถอะ
#ร่วมพลังต่อชีวิตเพื่อภารกิจยุติวัณโรค
#รู้เร็วรีบรักษายุติปัญหาวัณโรค
#รู้เร็วรักษาหายไม่แพร่กระจาย
#กองวัณโรค 
#EndTB
#WorldTBDay
 
 

ภาพจาก กองวัณโรค
 
สื่อความรู้เรื่องวัณโรค 3 ภาษา พม่า ลาว เขมร HealthServ
สื่อความรู้เรื่องวัณโรค 3 ภาษา พม่า ลาว เขมร HealthServ
สื่อความรู้เรื่องวัณโรค 3 ภาษา พม่า ลาว เขมร HealthServ
สื่อความรู้เรื่องวัณโรค 3 ภาษา พม่า ลาว เขมร HealthServ
ข่าว/บทความล่าสุด
เนื้อหาอ่านล่าสุด