ข่าวสุขภาพ
ค้นหา รพ.-คลินิก-ร้านยาทั่วไทย ร้านยาคุณภาพ บริการสุขภาพ คลินิกเอกชน งาน รพ.
บริการวัคซีนโควิดบริการตรวจโควิด
ตำแหน่งงาน
ข่าวสุขภาพทั่วไป ข่าวธุรกิจสุขภาพไทย ข่าว/กิจกรรม/สาระ รพ.ต่างๆ ข้อมูลบริการ รพ.ต่างๆ สิทธิสุขภาพชาวไทย สาระความรู้สุขภาพ ท่องเที่ยวสุขภาพ กิจกรรม ESG CSR กิจกรรม Event Health Economy ข่าวธุรกิจสุขภาพรอบโลก บริจาค
น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ สำรวจความเห็นสุขภาพ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

ยาลิ้นฟ้า ยาโรฮิบนอล 542 ยาควบคุม หมอแล็บแพนด้าเตือนอันตรายจริง

ยาลิ้นฟ้า ยาโรฮิบนอล 542 ยาควบคุม หมอแล็บแพนด้าเตือนอันตรายจริง Thumb HealthServ.net
ยาลิ้นฟ้า ยาโรฮิบนอล 542 ยาควบคุม หมอแล็บแพนด้าเตือนอันตรายจริง ThumbMobile HealthServ.net

ยาลิ้นฟ้า คือยาโรฮิบนอล ซึ่งเป็นชื่อทางการค้าของยาในกลุ่มฟลูนิแทรซิแพม (Flunitrazepam) หรืออาจเป็นกลุ่มยาลักษณะเดียวกัน จัดอยู่ในกลุ่มวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตประสาท ถือเป็นยาควบคุม ไม่มีขายทั่วไป ต้องจ่ายยาโดยแพทย์เท่านั้น


ยาลิ้นฟ้า คือยาโรฮิบนอล (Rohypnol)  ซึ่งเป็นชื่อทางการค้าของยาในกลุ่มฟลูนิแทรซิแพม (Flunitrazepam) หรืออาจเป็นกลุ่มยาลักษณะเดียวกัน จัดอยู่ในกลุ่มวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตประสาท ประเภท 2 / Category II [บัญชีรายชื่อวัตถุเสพติดและสารตั้งต้น]


ปัจจุบัน ยาโรฮิบนอล (Rohypnol) ควบคุมเป็นวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 2 ตามพ.ร.บ.วัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท พ.ศ.2559

จึงเป็นยาที่ไม่มีขายทั่วไป ต้องจ่ายยาโดยแพทย์เท่านั้น

การจ่ายยาชนิดนี้  สถานพยาบาลใดจ่ายยาดังกล่าว ต้องทำรายงานส่งไปที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)
ยาโรฮิบนอล ออกฤทธิ์ในการบรรเทาอาการวิตกกังวล สงบประสาท ทำให้นอนหลับ สูญเสียความทรงจำชั่วขณะ คลายกล้ามเนื้อ ต้านการชักและกดระบบการหายใจ ในทางการแพทย์จึงนิยมใช้เป็นยานอนหลับ ยานำสลบ และสงบประสาทก่อนทำการผ่าตัด


ยาโรฮิบนอล มักมีการนำไปใช้ในทางที่ผิด เช่น นำไปมอมผู้อื่นให้หมดแรงต่อสู้ จำสิ่งที่เกิดขึ้นไม่ได้ เพื่อก่ออาชญากรรม โดยส่วนใหญ่ใช้ผสมในเครื่องดื่ม โดยเฉพาะเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ เพื่อทำให้ออกฤทธิ์กดประสาทแรงขึ้น


ขณะนี้ พบว่า ในกลุ่มวัยรุ่น มีการนำไปเสพเพื่อให้เกิดอาการมึนและอวดลิ้นที่เปลี่ยนเป็นสีฟ้า จึงขอเตือนว่าเป็นเรื่องที่อันตรายอย่างมาก อาจเกิดผลข้างเคียง จนถึงแก่ชีวิตได้ เช่น หยุดหายใจ หากเสพปริมาณมาก หรือเสพร่วมกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ รวมถึงความเสี่ยงจากอุบัติเหตุที่สูงมาก


การลักลอบจำหน่ายยาฟลูนิแทรซิแพมและผู้ที่นำไปใช้เสพ ผู้จำหน่าย โฆษณาเชิญชวน ถือว่ามีความผิด จะถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย+++++ยาลิ้นฟ้า ยาโรฮิบนอล 542 ยาควบคุม หมอแล็บแพนด้าเตือนอันตรายจริง HealthServ

 

โรฮิบนอล (Rohypnol)

 
ชื่อทางการค้า – rohypnol
ชื่อทางเคมี - flunitrazepam
ชื่อเรียกอื่นๆ เช่น rohypnol, rhophy, robutol เป็นต้น
สูตรทางเคมี - c16h12o3

ฤทธิ์ทางเภสัชวิทยา
มีฤทธิ์บรรเทาอาการวิตกกังวล สงบประสาท ทำให้นอนหลับ สูญเสียความทรงจำชั่วขณะ คลายกล้ามเนื้อ ต้านการชัก และกดระบบการหายใจ

ประโยชน์ทางการแพทย์
flunitrazepam เป็นยานอนหลับ มีฤทธิ์ทำให้นอนหลับและสูญเสียความทรงจำชั่วขณะ จึงนิยมใช้เป็นยานอนหลับ ยานำสลบ และสงบประสาทก่อนทำการผ่าตัด

การออกฤทธิ์
flunitrazepam ออกฤทธิ์เร็วหลังรับประทานหรือฉีดเข้ากล้ามเนื้อ ทำให้นอนหลับ ภายในเวลา 20-30 นาทีหลังการรับประทานยา และฤทธิ์จะอยู่นานประมาณ 8-12 ชั่วโมง

ลักษณะทางกายภาพ
เนื่องจากมีการนำยานี้ไปใช้ในทางที่ผิดอยู่บ่อยๆเช่นใช้นำไปมอมผู้หญิงเพื่อให้เหยื่อ หมดแรงต่อสู้และจำอะไรที่เกิดขึ้นแล้วไม่ได้ หรือมอมสุภาพบุรุษเพื่อปลดทรัพย์หรือก่ออาชญากรรม อื่นๆเป็นต้น โดยส่วนใหญ่ใช้ผสมในเครื่องดื่มโดยเฉพาะเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์เป็นส่วนผสม เพื่อทำให้ flunitrazepam ออกฤทธิ์กดประสาทแรงขึ้น บริษัทยาที่ผลิตจึงเปลี่ยนรูปแบบจาก เม็ดกลมขนาดเล็กสีขาวเป็นเม็ดรูปรีขนาดใหญ่สีเขียวซึ่งเมื่อนำมาผสมเครื่องดื่มจะเห็นตะกอน ของตัวยาไม่สำคัญตกอยู่ก้นแก้วและเครื่องดื่มก็จะมีสีเขียวเพื่อให้ผู้ดื่มเครื่องดื่มเหล่านี้เห็นชัดเจนขึ้น

ขนาดความแรง
ชนิดเม็ด 1มก./เม็ด

อาการไม่พึงประสงค์/อันตรายจากการใช้ยา
ที่พบบ่อยๆได้แก่ง่วงซึม มึนงง เดินเซ ปวดศรีษะ และความจำในระหว่างที่ได้รับยาลดลง การตัดสินใจไม่ดี ผู้ป่วยบางรายอาจมีอาการสั่นและฝันร้าย ไม่ควรขับขี่ยานพาหนะ ทำงานเกี่ยวกับ เครื่องจักรกล หรือทำงานอื่นที่ต้องการความตื่นตัว อาจมีอาการนอนไม่หลับ ประสาทหลอน พฤติกรรมผิดปกติ

ภาวะพึ่งยา
การใช้ยาติดต่อกันเป็นเวลานานทำให้เกิดภาวะพึ่งยาได้ทั้งทางร่างกายและจิตใจ เมื่อหยุดยา จะทำให้เกิดอาการถอนยา เช่น คลื่นไส้ อาเจียน เปลือกตากระตุก สั่น เป็นต้น ไม่ควรใช้ยาติดต่อกันนาน เกิน 1 เดือน

การควบคุมตามกฎหมาย
flunitrazepam ตามพระราชบัญญัติวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท พ.ศ.2518 จัดเป็นวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 2 ผู้มีสิทธิสั่งจ่ายได้แก่ แพทย์ ทันตแพทย์ และสัตว์แพทย์ เท่านั้น ห้ามมิให้จำหน่ายในร้านขายยาทั่วไป และผู้ที่จะใช้ยานี้ได้ก็ต้องใช้ตามคำสั่งของแพทย์เท่านั้น  
 
 
สำหรับปัจจุบัน โรฮิบนอล (Rohypnol) ควบคุมเป็นวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 2 ตามพ.ร.บ.วัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท พ.ศ.2559
 
 
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
ตุลาคม 2563
 
 
+++++ 
ยาลิ้นฟ้า ยาโรฮิบนอล 542 ยาควบคุม หมอแล็บแพนด้าเตือนอันตรายจริง HealthServ
 
 

คำเตือนจากหมอแล็บแพนด้า

เพจดังหมอแล็บแพนด้า ได้กล่าวถึงยาลิ้นฟ้าที่กำลังฮิตในกลุ่มวัยรุ่นไว้ดังนี้

"ตอนนี้วัยรุ่นบางกลุ่มชอบอัปคลิปตัวเองตอนเมา แล้วแลบลิ้นที่มีสีฟ้าออกมา 
 
ซึ่งมันคือ ยาโรฮิบนอล 542 หรือ ยาลิ้นฟ้า มันไม่ใช่จะซื้อขายกันได้ง่ายๆ เป็นยาควบคุมต้องเป็นหมอที่จ่ายยาให้  ไม่ใช่ขายกันตามออนไลน์แบบตอนนี้นะครับ
 
ยาตัวนี้ไม่ได้ให้เอามาเคี้ยวเล่น มันมีฤทธิ์บรรเทาอาการวิตกกังวล สงบประสาท ทำให้นอนหลับ สูญเสียความทรงจำชั่วขณะ คลายกล้ามเนื้อ และกดระบบการหายใจ ทางการแพทย์ก็เลยเอามาใช้เป็นยานอนหลับ ยาสลบก่อนการผ่าตัด 
 
อันที่จริงไม่อยากแจงรายละเอียดเยอะ เพราะวัยรุ่นที่ชอบใช้ยาผิดประเภทถูกใจนักแล เขาจะเอามาใช้ในทางที่ผิดทั้งกับตัวเองและผู้อื่น เช่น เอามากินให้มึนงง เดินเซ เมา แลบลิ้นอวดโชว์กันในโซเชียล 
 
ช่วยกันสอดส่องดูแลบุตรหลายด้วยนะครับ เคี้ยวยาลิ้นฟ้ารึเปล่า อันตรายจริงๆ "

*ภาพจากเพจ หมอแล็บแพนด้า
เพจดัง Drama-Addict ซึ่งแพทย์ กล่าวเตือนถึงยาโรฮิบนอลไว้เช่นกัน

"เนื่องจากมีการนำยานี้ไปใช้ในทางที่ผิดอยู่บ่อยๆเช่นใช้นำไปมอมผู้หญิงเพื่อให้เหยื่อ หมดแรงต่อสู้และจำอะไรที่เกิดขึ้นแล้วไม่ได้ หรือมอมสุภาพบุรุษเพื่อปลดทรัพย์หรือก่ออาชญากรรม อื่นๆเป็นต้น โดยส่วนใหญ่ใช้ผสมในเครื่องดื่มโดยเฉพาะเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์เป็นส่วนผสม เพื่อทำให้ flunitrazepam ออกฤทธิ์กดประสาทแรงขึ้น บริษัทยาที่ผลิตจึงเปลี่ยนรูปแบบจาก เม็ดกลมขนาดเล็กสีขาวเป็นเม็ดรูปรีขนาดใหญ่สีเขียวซึ่งเมื่อนำมาผสมเครื่องดื่มจะเห็นตะกอน ของตัวยาไม่สำคัญตกอยู่ก้นแก้วและเครื่องดื่มก็จะมีสีเขียวเพื่อให้ผู้ดื่มเครื่องดื่มเหล่านี้เห็นชัดเจนขึ้น
 
สรุป ยาตัวนี้ผู้ผลิตใส่เป็นสีฟ้าเพื่อให้ไม่สามารถเอาไปมอมเหยื่อได้ง่ายๆ
 
กลายเป็นพวกขี้ยา เอาไปเสพให้มึนๆแล้วโชว์ว่ากูเสพยาน้า กูลิ้นฟ้านะ แล้วอวดลิ้นกัน
พ่อแม่ท่านใดสังเกตว่าลูกลิ้นฟ้า รีบไปปรึกษา จนท ตำรวจ"
 
ยาลิ้นฟ้า ยาโรฮิบนอล 542 ยาควบคุม หมอแล็บแพนด้าเตือนอันตรายจริง HealthServ
ยาลิ้นฟ้า ยาโรฮิบนอล 542 ยาควบคุม หมอแล็บแพนด้าเตือนอันตรายจริง HealthServ
ยาลิ้นฟ้า ยาโรฮิบนอล 542 ยาควบคุม หมอแล็บแพนด้าเตือนอันตรายจริง HealthServ
ข่าว/บทความล่าสุด
เนื้อหาอ่านล่าสุด