ข่าวสุขภาพ
ค้นหา รพ.-คลินิก-ร้านยาทั่วไทย ร้านยาคุณภาพของฉัน บริการสุขภาพ คลินิกเอกชน งาน รพ.
บริการวัคซีนโควิด บริการตรวจโควิด
ตำแหน่งงาน
ข่าวสุขภาพทั่วไป ข่าวธุรกิจสุขภาพไทย ข่าวธุรกิจสุขภาพรอบโลก กิจกรรม-บริการ รพ.ต่างๆ สิทธิสุขภาพชาวไทย สาระความรู้สุขภาพ Health Economy ท่องเที่ยวสุขภาพ กิจกรรม ESG CSR กิจกรรม Event บริจาค
น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ สำรวจความเห็นสุขภาพ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

วัคซีนโรคอีสุกอีใส สิ่งที่คุณต้องทราบ

วัคซีนโรคอีสุกอีใส สิ่งที่คุณต้องทราบ HealthServ.net

วัคซีนโรคอีสุกอีใส สิ่งที่คุณต้องทราบ

วัคซีนโรคอีสุกอีใส สิ่งที่คุณต้องทราบ ThumbMobile HealthServ.net
วัคซีนโรคอีสุกอีใส สิ่งที่คุณต้องทราบ HealthServ
วัคซีนวาริเซลลา (โรคอีสุกอีใส):

สิ่งที่คุณต้องทราบ
 
 
1 เหตุใดจึงต้องรับวัคซีน
วาริเซลลา (หรือที่เรียกว่าโรคอีสุกอีใส) เป็นโรคติดต่อจากเชื้อไวรัสที่สำคัญมาก โรคนี้เกิดจากเชื้อไวรัสวาริเซลลาซอสเตอร์โรคอีสุกอีใสโดยทั่วไปเป็นอาการเจ็บป่วยเล็กน้อย แต่อาจรุนแรงได้ในทารกอายุต่ำกว่า 12 เดือน วัยรุ่น ผู้ใหญ่ สตรีมีครรภ์ และผู้ที่มีระบบภูมิคุ้มกันอ่อนแอ
 
โรคอีสุกอีใสทำให้เกิดผื่นคันที่โดยทั่วไปจะคงอยู่ประมาณหนึ่งสัปดาห์นอกจากนี้ ยังอาจทำให้มีอาการดังนี้
 •  ไข้
 • เหนื่อยล้า
 • เบื่ออาหาร
 • ปวดหัว
 
ภาวะแทรกซ้อนร้ายแรงอื่น ๆอาจรวมถึง
 
 • ผิวหนังติดเชื้อ
 • ปอดติดเชื้อ (ปอดบวม)
 • หลอดเลือดอักเสบ
 • สมองและ/หรือบริเวณรอบไขสันหลังบวม (สมองอักเสบ หรือเยื่อหุ้มสมองอักเสบ)
 • การติดเชื้อในกระแสเลือด กระดูก หรือข้อต่อ
 
บางคนอาจป่วยหนักจนต้องเข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาล กรณีนี้ไม่เกิดขึ้นบ่อย แต่อาจเสียชีวิตเนื่องจาก โรคอีสุกอีใสได้ก่อนที่จะมีวัคซีนวาริเซลลาแทบทุกคนในสหรัฐอเมริกาเป็นโรคอีสุกอีใส เฉลี่ยประมาณ 4 ล้านคนต่อปี เด็กที่เป็นโรคอีสุกอีใสโดยทั่วไปมักขาดเรียนหรือไม่สามารถไปที่ศูนย์ดูแลเด็กได้ เป็นเวลาอย่างน้อย 5 ถึง 6 วัน
 
ผู้ที่เป็นโรคอีสุกอีใสจะมีผื่นปวดแสบเรียกว่าชิงเกิ้ล (หรือที่เรียกว่างูสวัด) เป็นเวลาหลายปีหลังจากนั้น

โรคอีสุกอีใสสามารถแพร่เชื้อได้ง่ายจากผู้ที่ติดเชื้อไปยังใครก็ตามที่ยังไม่เคยเป็นโรคอีสุกอีใส และไม่ได้รับวัคซีนอีสุกอีใส
 
 
2 วัคซีนโรคอีสุกอีใส
โดยปกติเด็กที่มีอายุ12 เดือนถึง 12 ปีควรได้รับวัคซีนอีสุกอีใส 2 ครั้ง:
 • ครั้งแรก: อายุ12 ถึง 15 เดือน
 • ครั้งที่สอง: อายุ4 ถึง 6 ปี
ผู้ที่มีอายุ13 ปีขึ้นไปที่ไม่ได้รับวัคซีนเมื่อยังเด็ก และไม่เคยเป็นโรคอีสุกอีใส ควรได้ รับวัคซีน 2 ครั้งโดยห่างกันอย่างน้อย 28 วัน

คนที่เคยได้รับวัคซีนอีสุกอีใสเพียงครั้งเดียว ควรได้รับวัคซีนครั้งที่สองเพื่อให้ครบชุดควรให้วัคซีนครั้งที่สองอย่างน้อย 3 เดือนหลังจากครั้งแรกสำหรับผู้ที่มีอายุน้อยกว่า 13 ปีและอย่างน้อย 28 วันหลังจากรับวัคซีนครั้งแรกสำหรับผู้ที่มีอายุ13 ปี ขึ้นไป

ไม่มีความเสี่ยงที่ทราบในการรับวัคซีนอีสุกอีใสพร้อมกับวัคซีนอื่น ๆ
 

3 บุคคลที่ไม่ควรรับวัคซีนนี้
แจ้งให้ผู้ให้บริการวัคซีนของคุณทราบ หากบุคคลที่รับวัคซีนนั้น:
 
 •  มีอาการแพ้ร้ายแรงที่เป็นอันตรายถึงชีวิต บุคคลที่เคยมีอาการแพ้ที่เป็นอันตรายถึงชีวิตหลังจากได้รับวัคซีนโรคอีสุกอีใสหนึ่งครั้ง หรือมีอาการแพ้ร้ายแรงต่อส่วนใดส่วนหนึ่งของวัคซีนนี้อาจได้รับคำแนะนำให้ไม่รับวัคซีน สอบถามผู้ให้บริการดูแลสุขภาพของคุณ หากคุณต้องการข้อมูลเกี่ยวกับส่วนประกอบของวัคซีน
 • ตั้งครรภ์หรือคิดว่าเขาอาจตั้งครรภ์ สตรีมีครรภ์ควรรอรับวัคซีนโรคอีสุกอีใสจนกว่าหลังจากที่ไม่ตั้งครรภ์อีก สตรีควรหลีกเลี่ยงการตั้งครรภ์เป็นระยะเวลาอย่างน้อย 1 เดือนหลังจากรับวัคซีนโรคอีสุกอีใส
 • มีระบบภูมิคุ้มกันอ่อนแอ เนื่องจากโรค (เช่น มะเร็ง หรือเอชไอวี/เอดส์) หรือการรักษา (เช่น การฉายรังสีการรักษาด้วยการก่อภูมิคุ้มกัน สเตียรอยด์หรือเคมีบำบัด)
 • มีบิดามารดา พี่น้องที่เคยมีปัญหาเกี่ยวกับระบบภูมิคุ้มกัน
 • กำลังรับประทานยากลุ่มซาลิไซเลต (เช่น ยาแอสไพริน) บุคคลควรหลีกเลี่ยงการใช้ยากลุ่มซาลิไซเลตเป็นเวลา 6 สัปดาห์หลังจากให้วัคซีนวาริเซลลา
 • เพิ่งทำการถ่ายเลือด หรือได้รับผลิตภัณฑ์เลือดอื่น ๆ คุณอาจได้รับคำแนะนำให้เลื่อนการให้วัคซีนโรคอีสุกอีใสออกไปเป็นเวลา 3 เดือนขึ้นไป
 • เป็นวัณโรค
 • ได้รับวัคซีนอื่นใดในช่วง 4 สัปดาห์ที่ผ่านมาวัคซีนเชื้อเป็นที่ให้ใกล้กันเกินไป อาจไม่ได้ผล เช่นกัน
 • รู้สึกไม่สบาย อาการเจ็บป่วยเล็กน้อย เช่น หวัด โดยทั่วไปจะไม่ใช่เหตุผลในการเลื่อนการให้วัคซีน ผู้ที่เจ็บป่วยระดับปานกลางหรือรุนแรงอาจควรรอแพทย์ของคุณสามารถแนะนำคุณได้
 
 
 4 ความเสี่ยงของอาการแพ้วัคซีน
ได้รับยาใด ๆรวมถึงวัคซีน จะมีโอกาสเกิดอาการแพ้โดยปกติจะมีอาการเล็กน้อยแล้วหายไปเองแต่อาจเกิดอาการแพ้รุนแรงได้เช่นกัน การได้รับวัคซีนอีสุกอีใสปลอดภัยกว่าการเป็นโรคอีสุกอีใสมาก คนส่วนใหญ่ที่ได้รับ วัคซีนโรคอีสุกอีใสไม่มีปัญหาในเรื่องนี้ หลังจากฉีดวัคซีนโรคอีสุกอีใส บุคคลอาจมีอาการดังนี้

อาการเล็กน้อย:
 • ปวดแขนเนื่องจากการฉีดยา
 • ไข้
 • เป็นผื่นแดงในบริเวณที่ฉีด
หากมีอาการเหล่านี้โดยทั่วไปจะเกิดขึ้นภายใน 2 สัปดาห์หลังจากได้รับวัคซีน และจะมีโอกาสเกิดน้อยลงเมื่อได้รับวัคซีนครั้งที่สอง

อาการไม่พึงประสงค์ที่ร้ายแรงมากกว่านั้นหลังจากได้รับวัคซีนอีสุกอีใสพบได้น้อยมาก ซึ่งอาจรวมถึง
 • ชัก (กระตุก หรือตาแข็ง) มักพบร่วมกับอาการไข้
 • ปอดติดเชื้อ (ปอดบวม) หรือสมองและบริเวณรอบกระดูกไขสันหลังบวม (เยื่อหุ้มสมองอักเสบ)
 • ผื่นทั่วตัว

ผู้ที่มีผื่นหลังจากได้รับวัคซีนโรคอีสุกอีใสอาจสามารถแพร่เชื้อไวรัสจากวัคซีนวาริเซลลาไปยังบุคคลที่ไม่ได้รับการป้องกันได้แม้ว่ากรณีนี้แทบจะไม่เกิดขึ้น แต่ใครก็ตามที่มีผื่นควรอยู่ห่างจากคนที่มีระบบภูมิคุ้มกันอ่อนแอและทารกที่ยังไม่ฉีดวัคซีนจนกว่าผื่นจะหายไป พูดคุยกับผู้ให้บริการดูแลสุขภาพเพื่อเรียนรู้เพิ่มเติม


อาการอื่น ๆ ที่อาจเกิดขึ้นหลังจากได้รับวัคซีนนี้ ได้แก่
 • บางคนอาจเป็นลมหลังจากให้การรักษารวมถึงการฉีดวัคซีน การนั่งหรือเอนหลังเป็นเวลาประมาณ 15 นาทีอาจช่วยป้องกันการเป็นลม และการบาดเจ็บที่เกิดจากการหกล้ม แจ้งให้แพทย์ของคุณทราบ หากคุณรู้สึกเวียนหัว หรือการมองเห็นเปลี่ยนแปลงไป หรือมีเสียงในหู
 • บางคนอาจเจ็บไหล่ซึ่งอาจร้ายแรงกว่าและยาวนานกว่าการเจ็บทั่วไปที่อาจเกิดขึ้นหลังจากการฉีดยาอาการนี้แทบจะไม่เกิดขึ้นเลย
 • การรักษาด้วยยาใด ๆ สามารถก่อให้เกิดอาการแพ้รุนแรงได้มีการประมาณการว่าอาการแพ้วัคซีนดังกล่าวเกิดขึ้น 1 ในล้านครั้งและอาจเกิดขึ้นไม่กี่นาทีหรือไม่กี่ชั่วโมงหลังจากฉีดวัคซีน
 
 
5 ควรทำอย่างไรหากเกิดปัญหาร้ายแรง
ฉันควรจะพิจารณาอะไร
 • พิจารณาทุกเรื่องที่ทำให้คุณกังวล เช่น สัญญาณของอาการแพ้รุนแรง มีไข้สูงมากหรือพฤติกรรมที่ผิดปกติ
สัญญาณของอาการแพ้รุนแรงอาจได้แก่ ลมพิษ หน้าและคอบวม หายใจลำบาก หัวใจเต้นเร็วเวียนหัวและอ่อนเพลีย อาการเหล่านี้มักเริ่มมีหลังจากได้รับวัคซีนไม่กี่นาทีจนถึงไม่กี่ชั่วโมง

ฉันควรทำอย่างไร
 • หากคุณคิดว่าเป็นอาการแพ้ร้ายแรงหรืออาการฉุกเฉินอื่น ๆ ที่รอไม่ได้โปรดโทรไปยังโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุด หรือโทรติดต่อผู้ให้บริการดูแลสุขภาพของคุณ
 
ข่าว/บทความล่าสุด
เนื้อหาอ่านล่าสุด