ข่าวสุขภาพ
ค้นหา รพ.-คลินิก-ร้านยาทั่วไทย ร้านยาคุณภาพของฉัน บริการสุขภาพ คลินิกเอกชน งาน รพ.
บริการวัคซีนโควิด บริการตรวจโควิด
ตำแหน่งงาน
ข่าวสุขภาพทั่วไป ข่าวธุรกิจสุขภาพไทย ข่าวธุรกิจสุขภาพรอบโลก กิจกรรม-บริการ รพ.ต่างๆ สิทธิสุขภาพชาวไทย สาระความรู้สุขภาพ Health Economy ท่องเที่ยวสุขภาพ กิจกรรม ESG CSR กิจกรรม Event บริจาค
น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ สำรวจความเห็นสุขภาพ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

แนะนำคอร์สออนไลน์ให้ความรู้ด้านสุขภาพ เรียนฟรี!

แนะนำคอร์สออนไลน์ให้ความรู้ด้านสุขภาพ เรียนฟรี! HealthServ.net
แนะนำคอร์สออนไลน์ให้ความรู้ด้านสุขภาพ เรียนฟรี! ThumbMobile HealthServ.net

แนะนำคอร์สออนไลน์สายสุขภาพ น่าเรียนน่ารู้ เรียนได้ทุกเพศ ทุกวัย ทุกที่และทุกเวลา เรียนรู้เพิ่มเติมเพื่อเปิดโลกและเติมศักยภาพให้ตัวเองกันเถอะ

แนะนำคอร์สออนไลน์ให้ความรู้ด้านสุขภาพ เรียนฟรี! HealthServ
Healthserv.net รวมรวมคอร์สออนไลน์ที่เกี่ยวกับด้านสุขภาพ ที่น่าสนใจจะที่ต่างๆ เริ่มต้นที่คอรส์ออนไลน์จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในนาม CHULA MOOC (Massive open online course) ใน 5 ด้าน ได้แก่ ภาษา เทคโนโลยี การจัดการ ศิลปะและการพัฒนาตนเอง และสุขภาพ ซึ่งใน HealthServ นี้ เรานำมาเฉพาะคอร์สด้านสุขภาพ

ลงทะเบียน เรียนได้ฟรี ทุกคอร์ส นะคะ

มาเรียนรู้แบบ ไร้ขีดจำกัด กัน! ANYONE CAN LEARN

คอร์สเรียนออนไลน์ฟรี ที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพราะเราเชื่อว่าทุกคนมีสิทธิที่จะเรียนรู้ และควรจะ ได้เรียนรู้ตลอดชีวิตมาร่วมกันฝึกทักษะทางความคิด ความสามารถ และสติปัญญาเพื่อพัฒนาศักยภาพ ของตนเองได้ที่ CHULA MOOC
 1. อาหารสุขภาพ รู้ทัน รู้จริง

  ศาสตราจารย์ ดร. ภญ.จงจิตร อังคทะวานิช

  วิชาอาหารสุขภาพ รู้ทัน รู้จริง จะมีเนื้อหาเกี่ยวกับการดูแลตนเองให้มีสุขภาพดีห่างไกลจากโรค ด้วยข้อแนะนำการกินอาหารที่ถูกต้อง สำหรับกรใช้ชีวิตในสังคมยุคดิจิทัล และสื่อโซเชียลที่มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารมากมาย ทำอย่างไรจึงจะรู้เท่าทัน ทำอย่างไรจึงจะไม่ตกเป็นเหยื่อ ข่าวลวงมากมายที่ทำให้ผู้คนไขว้เขว สับสน กับข้อมูลอาหารที่ทำให้มีสุขภาพดี ซึ่งนำไปสู่การแชร์จนมีการปฏิบัติตาม และสามารถนำไปสู่ผลเสียต่อสุขภาพได้

 2. หัตถการเบื้องต้นทางศัลยศาสตร์อุบัติเหตุสำหรับแพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป

  คณาจารย์หน่วยศัลยศาสตร์อุบัติเหตุ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

  วิชา หัตถการเบื้องต้นทางศัลยศาสตร์อุบัติเหตุสำหรับแพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป จะนำเสนอความรู้เกี่ยวกับการจำลองหัตถการช่วยชีวิตผู้ป่วยอุบัติเหตุที่ห้องฉุกเฉินเป็นเรื่องที่จำเป็นและสำคัญเพราะเป็นหัตถการที่แพทย์ทุกคนจำเป็นต้องทำเป็น

 3. ก่อนจะมาเป็นยา: การทดลองทางเภสัชจลนศาสตร์พรีคลินิก

  รองศาสตราจารย์ เภสัชกร ดร.พิสิฐ เขมาวุฆฒ์

  วิชา ก่อนมาจะเป็นยา: การทดลองทางเภสัชจลนศาสตร์พรีคลินิก จะมีเนื้อหาเกี่ยวกับการความรู้เรื่องกระบวนการทดลองทางเภสัชจลนศาสตร์พรีคลินิก จะเป็นการนำเสนอกระบวนการพัฒนายา การเตรียมยาสำหรับสัตว์ทดลอง การออกแบบกระบวนการทดลอง เช่น การคัดเลือกสัตว์ทดลองที่เหมาะสม การเก็บตัวอย่าง การวิเคราะห์ตัวอย่าง รวมไปถึงการวิเคราะห์ผลการทดลอง เพื่อให้การคำนวณหาค่าและการนำไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ข่าว/บทความล่าสุด
เนื้อหาอ่านล่าสุด