ข่าวสุขภาพ
ค้นหา รพ.-คลินิก-ร้านยาทั่วไทย ร้านยาคุณภาพ บริการสุขภาพ คลินิกเอกชน งาน รพ.
บริการวัคซีนโควิดบริการตรวจโควิด
ตำแหน่งงาน
ข่าวสุขภาพทั่วไป ข่าวธุรกิจสุขภาพไทย ข่าว/กิจกรรม/สาระ รพ.ต่างๆ ข้อมูลบริการ รพ.ต่างๆ สิทธิสุขภาพชาวไทย สาระความรู้สุขภาพ ท่องเที่ยวสุขภาพ กิจกรรม ESG CSR กิจกรรม Event Health Economy ข่าวธุรกิจสุขภาพรอบโลก บริจาค
น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ สำรวจความเห็นสุขภาพ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

วัคซีนไข้หวัดใหญ่ชนิด 4 สายพันธุ์ คืออะไร

วัคซีนไข้หวัดใหญ่ชนิด 4 สายพันธุ์ คืออะไร

วัคซีนไข้หวัดใหญ่ชนิด 4 สายพันธุ์ คืออะไร
 
นับตั้งแต่มีการแยกเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ได้ครั้งแรกในปีค.ศ. 1933  วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ได้ถูกผลิตขึ้น และมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เหมาะสมและตรงกับการระบาดของสายพันธุ์ไวรัสไข้หวัดใหญ่  ดังนี้
 
1. วัคซีนไข้หวัดใหญ่ ชนิด 1 สายพันธุ์ ประกอบไปด้วยไวรัสไข้หวัดใหญ่ชนิด A สายพันธุ์ H1N1
 
2. วัคซีนไข้หวัดใหญ่ ชนิด 2 สายพันธุ์  ประกอบไปด้วยไวรัสไข้หวัดใหญ่ชนิด A 1 สายพันธุ์และ ชนิด B 1 ตระกูล
 
3. วัคซีนไข้หวัดใหญ่ ชนิด 3 สายพันธุ์ ประกอบด้วยไวรัสไข้หวัดใหญ่ชนิด A  2 สายพันธุ์ คือ H1N1 , H3N2 และสายพันธุ์ B  1ตระกูล
 
 
 จนกระทั่งปี ค.ศ. 2012 องค์การอนามัยโลก (WHO)  ได้แนะนำให้เพิ่มไวรัสสายพันธุ์ B เข้าไปอีก 1 ตระกูล ทำให้วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่สามารถป้องกันเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ได้ครอบคลุม 4 สายพันธุ์  ซึ่งประกอบด้วยไวรัสไข้หวัดใหญ่ชนิด A  2 สายพันธุ์ คือ H1N1 , H3N2 และชนิด B  2 ตระกูลคือ Victoria, Yamagata
 
ข้อมูลระบาดวิทยาของไวรัสไข้หวัดใหญ่ในอดีต พบว่าเกิดจากเชื้อไวรัสสายพันธุ์  A (H1N1,H3N2) เป็นหลัก แต่ในปัจจุบันพบว่า สายพันธุ์ B เป็นสาเหตุที่พบได้บ่อยเพิ่มขึ้น   และพบมีการระบาดร่วมกัน 2 ตระกูล (lineage)  คือ Victoria และ Yamagata  ซึ่งเดิมองค์การอนามัยโลกจะเลือกไวรัสสายพันธุ์ A 2 สายพันธุ์ และ สายพันธุ์ B เพียง 1 ตระกูลมาใช้ในการผลิตวัคซีน  หากสายพันธุ์B ที่มีในวัคซีนไม่ตรงกับสายพันธุ์ที่ระบาด  จะมีโอกาสเสี่ยงต่อการระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ B ที่ไม่มีอยู่ในวัคซีน และอีกประเด็นที่สำคัญคือ ไข้หวัดใหญ่ที่เกิดจากไวรัสไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ B ทำให้ผู้ติดเชื้อมีความเสี่ยงที่จะต้องเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาล และเสียชีวิตได้พอๆกับไข้หวัดใหญ่ที่เกิดจากไวรัสไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์A โดยเฉพาะในเด็กและในผู้สูงอายุ ดังนั้นการใช้วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ที่มีไวรัสครบทั้ง 4 สายพันธุ์จะกระตุ้นภูมิคุ้มกัน ที่ครอบคลุมเชื้อไข้หวัดใหญ่ที่อาจระบาดในปีนั้นได้มากกว่า ทำให้ผู้ที่ได้รับวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ชนิด 4 สายพันธุ์ มีความเสี่ยงที่จะเป็นโรคไข้หวัดใหญ่ลดลงมากกว่า 1
 
สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์วัคซีน (Vaccine center) โรงพยาบาลวิภาวดี ชั้น 2 แผนกอายุรกรรม
 
Reference:    
 
1.  The rational for quadrivalent influenza vaccines.Christopher S.Ambrose and Myron J.Levin.

ด้วยความปรารถนาดี จาก รพ.วิภาวดี
ข่าว/บทความล่าสุด
เนื้อหาอ่านล่าสุด