ข่าวสุขภาพ
ค้นหา รพ.-คลินิก-ร้านยาทั่วไทย ร้านยาคุณภาพ บริการสุขภาพ คลินิกเอกชน งาน รพ.
บริการวัคซีนโควิด บริการตรวจโควิด
ตำแหน่งงาน
ข่าวสุขภาพทั่วไป ข่าวธุรกิจสุขภาพไทย ข่าว/กิจกรรม/สาระ รพ.ต่างๆ ข้อมูลบริการ รพ.ต่างๆ สิทธิสุขภาพชาวไทย สาระความรู้สุขภาพ ท่องเที่ยวสุขภาพ กิจกรรม ESG CSR กิจกรรม Event Health Economy ข่าวธุรกิจสุขภาพรอบโลก บริจาค
น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ สำรวจความเห็นสุขภาพ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

โอกาสมาแล้ว กทม.เปิดสอบแข่งขัน 1,143 ตำแหน่ง สมัครออนไลน์ 27 ธ.ค. 64

โอกาสมาแล้ว กทม.เปิดสอบแข่งขัน 1,143 ตำแหน่ง สมัครออนไลน์ 27 ธ.ค. 64 Thumb HealthServ.net
โอกาสมาแล้ว กทม.เปิดสอบแข่งขัน 1,143 ตำแหน่ง สมัครออนไลน์ 27 ธ.ค. 64 ThumbMobile HealthServ.net

กทม.เปิดสอบแข่งขัน 1,143 ตำแหน่ง เพื่อบรรจุเข้าเป็นข้าราชการกทม. มี 2 ประเภท ได้แก่ ประเภทวิชาการ (ระดับปริญญาตรี) และ ประเภททั่วไป (วุฒิ ปวช. ปวท. ปวส. อนุปริญญา) สมัครออนไลน์ 27 ธ.ค. 64 - 11 ม.ค. 65

โอกาสมาแล้ว กทม.เปิดสอบแข่งขัน 1,143 ตำแหน่ง สมัครออนไลน์ 27 ธ.ค. 64 HealthServ

มี 2 ประเภท
  1. ประเภทวิชาการ (ระดับปริญญาตรี) 180 ตำแหน่ง
  2. ประเภททั่วไป (วุฒิ ปวช. ปวท. ปวส. อนุปริญญา) 963 ตำแหน่ง
 
สมัครออนไลน์ได้ทาง ksb.bangkok.go.th


ตั้งแต่วันที่ 27 ธ.ค. 64 - 11 ม.ค. 65
 

ติดตามข่าวสารการสอบได้ที่
FB: exambybma
Web: ksb.bangkok.go.th

โทร. 02-2212141-69 ต่อ 1148, 1168
 
 
 
เป็นข้าราชการกทม.ดีอย่างไร
  • มีความมั่นคงและก้าวหน้าในอาชีพ
  • มีการพัฒนาศักยภาพอย่างต่อเนื่อง สิทธิประโยชน์และสวัสดิการที่ดี
  • งานหลากหลายและท้าทายความสามารถ
  • มีส่วนร่วมขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองกับกทม.
 
 
ประเภทวิชาการ 180 ตำแหน่ง
1. นักทรัพยากรบุคคล 18 ตน.
2. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 5 ตน.
3. เจ้าพนักงานปกครอง 11 ตน.
4. เจ้าพนักงานป้องกันฯ 12 ตน.
5. เจ้าพนักงานเทศกิจ 10 ตน.
6. นิติกร 11 ตน.
7. วิศวกรโยธา 11 ตน.
8. วิศวกรเครื่องกล 3 ตน.
9. วิศวกรไฟฟ้า 1 ตน.
10. วิศวกรสุขาภิบาล 1 ตน.
11. สถาปนิก 13 ตน.
12. นักวิชาการสุขาภิบาล 12 ตน.
13. นักสังคมสงเคราะห์ 33 ตน.
14. นักวิชาการเงินและบัญชี 11 ตน.
15. นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 10 ตน.
16. นักประชาสัมพันธ์ 18 ตน.
 
 
ประเภททั่วไป 963 ตำแหน่ง
1. เจ้าพนักงานธุรการ 224 ตน.
2. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 179 ตน.
3. เจ้าพนักงานพัสดุ 53 ตน.
4. เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 29 ตน.
5. นายช่างโยธา 134 ตน.
6. นายช่างสำรวจ 91 ตน.
7. นายช่างเครื่องกล 43 ตน.
8. นายช่างเทคนิค 5 ตน.
9. นายช่างไฟฟ้า 5 ตน.
10. เจ้าพนักงานสื่อสาร 7 ตน.
11. พนักงานป้องกันฯ 115 ตน.
12. พนักงานปกครอง 59 ตน.
13. พนักงานเทศกิจ 18 ตน.
14. เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์ 1 ตน.
 

 
แยกประเภทเข้าใจง่ายๆ
  • สายช่าง  278 ตำแหน่ง
  • สายการเงินและพาณิชย์ 208 ตำแหน่ง
  • สายอื่นๆ 477 ตำแหน่ง
 
โอกาสมาแล้ว กทม.เปิดสอบแข่งขัน 1,143 ตำแหน่ง สมัครออนไลน์ 27 ธ.ค. 64 HealthServ
โอกาสมาแล้ว กทม.เปิดสอบแข่งขัน 1,143 ตำแหน่ง สมัครออนไลน์ 27 ธ.ค. 64 HealthServ
โอกาสมาแล้ว กทม.เปิดสอบแข่งขัน 1,143 ตำแหน่ง สมัครออนไลน์ 27 ธ.ค. 64 HealthServ
ข่าว/บทความล่าสุด
เนื้อหาอ่านล่าสุด