ข่าวสุขภาพ
ค้นหา รพ.-คลินิก-ร้านยาทั่วไทย ร้านยาคุณภาพ บริการสุขภาพ คลินิกเอกชน งาน รพ.
บริการวัคซีนโควิดบริการตรวจโควิด
ตำแหน่งงาน
ข่าวสุขภาพทั่วไป ข่าวธุรกิจสุขภาพไทย ข่าว/กิจกรรม/สาระ รพ.ต่างๆ ข้อมูลบริการ รพ.ต่างๆ สิทธิสุขภาพชาวไทย สาระความรู้สุขภาพ ท่องเที่ยวสุขภาพ กิจกรรม ESG CSR กิจกรรม Event Health Economy ข่าวธุรกิจสุขภาพรอบโลก บริจาค
น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ สำรวจความเห็นสุขภาพ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

หลักเกณฑ์การพิจารณาจดแจ้ง ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดผิวกาย รูปแบบแผ่น (ทิชชู่เปียก)

หลักเกณฑ์การพิจารณาจดแจ้ง ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดผิวกาย รูปแบบแผ่น (ทิชชู่เปียก) Thumb HealthServ.net
หลักเกณฑ์การพิจารณาจดแจ้ง ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดผิวกาย รูปแบบแผ่น (ทิชชู่เปียก) ThumbMobile HealthServ.net

การพิจารณาเรื่องชื่อและการแสดงฉลากผลิตภัณฑ์ในขอบข่ายของการเป็นเครื่องสำอาง ใช้เพื่อทำความสะอาดเท่านั้น ไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิดว่าสามารถฆ่าเชื้อและลดการสะสมเชื้อได้

ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดผิวกาย รูปแบบแผ่น (ทิชชู่เปียก)
  •  ทิชชู่เปียก มีลักษณะเป็นแผ่นผ้า หรือกระดาษชุบสารละลายที่มีส่วนประกอบตามตำราเครื่องสำอาง มีวัตถุประสงค์เพื่อทำความสะอาดเท่านั้น เช่น สำหรับเช็ดทำความสะอาดผิวกาย แขนขา มือ หรือ ก้นเด็ก เป็นต้น โดยหากมีแอลกอฮอล์เป็นส่วนประกอบต้องไม่เกิน 69.4% w/w
  •  เอกสารประกอบการยื่นจดแจ้ง จะต้องแนบรูปภาพผลิตภัณฑ์จริง และฉลากทุกด้านเพื่อประกอบการพิจารณา
หมายเหตุ
กรณีเอกสารแนบเป็นภาษาอื่นที่ไม่ใช่ภาษาอังกฤษ ให้แนบเอกสารการแปลที่เป็นภาษาไทย (แปลโดยหน่วยงานของรัฐ) เช่น สถาบันภาษาของมหาวิทยาลัย เป็นต้น

สรุป
การพิจารณาเรื่องชื่อและการแสดงฉลากผลิตภัณฑ์ในขอบข่ายของการเป็นเครื่องสำอาง ใช้เพื่อทำความสะอาดเท่านั้น ไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิดว่าสามารถฆ่าเชื้อและลดการสะสมเชื้อได้
 
 
หลักเกณฑ์การพิจารณาจดแจ้ง ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดผิวกาย รูปแบบแผ่น (ทิชชู่เปียก) HealthServ
 

การพิจารณาชื่อผลิตภัณฑ์ การแสดงฉลากผลิตภัณฑ์

1. ห้ามใช้คำว่า Alcohol เป็นส่วนหนึ่งของชื่อการค้าและชื่อเครื่องสำอาง

2. ห้ามใช้ชื่อ Anti-bacterial, Anti bacteria หรือคำที่สื่อให้เข้าใจว่ามีผลในการขจัดเชื้อโรค

3. ห้ามใช้เครื่องหมาย ตรา สัญลักษณ์ หรือภาพที่สื่อถึงการบำบัด บรรเทารักษา หรือป้องกันโรค เช่น เครื่องหมาย (+)

4. ห้ามใช้ชื่อ Sanitizing, Sanitizer หรือคำที่สื่อความหมายใกล้เคียงกันในผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง เนื่องจากอาจทำให้ผู้บริโภคเข้าใจผิดว่าผลิตภัณฑ์ดังกล่าวเป็นผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อโรค

5. ห้ามใช้ชื่อ Multipurpose เป็นส่วนหนึ่งของชื่อ เนื่องจากทำให้เข้าใจผิดในวัตถุประสงค์การใช้ที่ไม่เข้าข่ายเป็นเครื่องสำอาง เช่น ใช้เช็ดทำความสะอาดผิว วัสดุอุปกรณ์

6. ห้ามใช้ชื่อที่สื่อถึงการป้องกัน บำบัด บรรเทา รักษา ฆ่าเชื้อโรค ลดการสะสมของเชื้อโรค หรือคำที่สื่อความหมายที่เกินขอบข่ายเครื่องสำอาง
 
 

การแสดงฉลากผลิตภัณฑ์

1. ห้ามระบุข้อความหรือบรรยายสรรพคุณลงบนฉลากว่า “ในสูตรมีส่วนผสมของAlcohol” หรือ “มีแอลกอฮอล์ 70%v/v”ในผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง เนื่องจากทำให้เข้าใจผิดว่าผลิตภัณฑ์สามารถฆ่าเชื้อโรคได้

2. ห้ามใช้คำว่า Anti-bacterial, Anti bacteria เป็นสรรพคุณบนฉลากผลิตภัณฑ์ เนื่องจากทำให้เข้าใจผิดในวัตถุประสงค์การใช้ที่ไม่เข้าข่ายเป็นเครื่องสำอาง

3. ห้ามแสดงสรรพคุณหรือจุดประสงค์การฆ่าเชื้อโรค ขจัดเชื้อโรค

4. ห้ามบรรยายสรรพคุณของผลิตภัณฑ์ว่า Multipurpose หรือคำที่สื่อความหมายใกล้เคียงกัน เนื่องจากทำให้เข้าใจผิดในวัตถุประสงค์การใช้ที่ไม่เข้าข่ายเป็นเครื่องสำอาง

5. ห้ามใช้ข้อความระบุผลทดสอบประสิทธิภาพการฆ่าเชื้อ/ ลดการสะสมของแบคทีเรียและเชื้อโรคลงบนฉลากผลิตภัณฑ์ หรือกล่าวอ้างอิงสถาบันการทดสอบประสิทธิภาพการฆ่าเชื้อต่างๆ หรือกล่าวอ้างถึงผลทดสอบผลิตภัณฑ์ที่ระบุประสิทธิภาพเป็นตัวเลข เช่น ฆ่าเชื้อโรค 99.9%, ลดการสะสมของแบคทีเรีย 99.99% เนื่องจากทำให้เข้าใจผิดว่าผลิตภัณฑ์สามารถฆ่าเชื้อโรคได้

6. ห้ามใช้เครื่องหมาย สัญลักษณ์ หรือรูปภาพที่สื่อถึงการบำบัด บรรเทา รักษาและป้องกันเชื้อโรค เช่น เครื่องหมาย +, สัญลักษณ์โล่/ดาบ เป็นต้น
 
 
 
หลักเกณฑ์การพิจารณาจดแจ้ง ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดผิวกาย รูปแบบแผ่น (ทิชชู่เปียก) HealthServ

หมายเหตุ

1. ผลิตภัณฑ์กลุ่มทิชชูเปียก มีวัตถุประสงค์เพื่อทำความสะอาดเท่านั้น ไม่สามารถบรรยายสรรพคุณ anti-bacterial ได้ เนื่องจากทำให้เข้าใจผิดว่าผลิตภัณฑ์สามารถฆ่าเชื้อโรคได้

2. กรณีทิชชูเปียกที่มีแอลกอฮอล์เป็นส่วนผสม ถึงแม้ว่าแอลกอฮอล์จะเป็นสาร anti-bacterial แต่ด้วยรูปแบบบรรจุภัณฑ์ (ซองเปิดปิด) และวิธีใช้ผลิตภัณฑ์ ทำให้มีโอกาสเกิดการระเหยของแอลกอฮอล์ในสูตร ส่งผลต่อประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ได้

3. การใช้คำว่า Anti-bacterial เป็นส่วนหนึ่งของชื่อผลิตภัณฑ์ อนุญาตเฉพาะในผลิตภัณฑ์ประเภท ทำความสะอาด รูปแบบใช้แล้วล้างออก ที่มีส่วนประกอบของสาร Anti-bacterial agent ในสูตรเท่านั้น
 

 
ข้อมูล อย.
12.05.2021
ข่าว/บทความล่าสุด
เนื้อหาอ่านล่าสุด