ข่าวสุขภาพ
ค้นหา รพ.-คลินิก-ร้านยาทั่วไทย ร้านยาคุณภาพ บริการสุขภาพ คลินิกเอกชน งาน รพ.
บริการวัคซีนโควิดบริการตรวจโควิด
ตำแหน่งงาน
ข่าวสุขภาพทั่วไป ข่าวธุรกิจสุขภาพไทย ข่าว/กิจกรรม/สาระ รพ.ต่างๆ ข้อมูลบริการ รพ.ต่างๆ สิทธิสุขภาพชาวไทย สาระความรู้สุขภาพ ท่องเที่ยวสุขภาพ กิจกรรม ESG CSR กิจกรรม Event Health Economy ข่าวธุรกิจสุขภาพรอบโลก บริจาค
น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ สำรวจความเห็นสุขภาพ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

เขตบางบอน : กำหนดการหน่วยเคลื่อนที่ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ปี 2566

เขตบางบอน : กำหนดการหน่วยเคลื่อนที่ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ปี 2566 Thumb HealthServ.net
เขตบางบอน : กำหนดการหน่วยเคลื่อนที่ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ปี 2566 ThumbMobile HealthServ.net

ตารางการออกหน่วยฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์ ตั้งแต่วันที่ 4-15 กันยายน 2566 เวลา9.30-11.30 น. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 024530526 ต่อ 407 งานควบคุมโรคติดต่อ ศูนย์บริการสาธารณสุข 65 รักษาศุข บางบอน

เขตบางบอน : กำหนดการหน่วยเคลื่อนที่ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ปี 2566 HealthServ
กำหนดการบริการและสถานที่

4 ก.ย. 2566 ชุมชนสวนผัก
5 ก.ย. 2566 ชมชนคลองบ่างพราน
7 ก.ย. 2566 ซอยเอกชัย 82,84,86
12 ก.ย. 2566 ชุมชนบ้านมันคงวิมานทอง
8 ก.ย. 2566 หมู่บ้านพระปิ่น 5
6 ก.ย. 2566 ชุมชนหนทางใหม่-ปิ่นทอง
11 ก.ย. 2566 ชุมชนรางโพธิ์
13 ก.ย. 2566 ชุมชนบางบอน 5 ซอย 6
14 ก.ย. 2566 หมู่บ้านกานดาการ์เด้น
15 ก.ย. 2566 วัดนินสุขาราม


สอบถามเพิ่มเติมได้ที่
ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล สำนักงานเขตบางบอน โทร. 02-4503272
และศูนย์บริการสาธารณสุข 65 รักษาศุข บางบอน โทร. 02-4530526
เขตบางบอน : กำหนดการหน่วยเคลื่อนที่ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ปี 2566 HealthServ
เขตบางบอน : กำหนดการหน่วยเคลื่อนที่ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ปี 2566 HealthServ
เขตบางบอน : กำหนดการหน่วยเคลื่อนที่ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ปี 2566 HealthServ
เขตบางบอน : กำหนดการหน่วยเคลื่อนที่ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ปี 2566 HealthServ
เขตบางบอน : กำหนดการหน่วยเคลื่อนที่ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ปี 2566 HealthServ
ข่าว/บทความล่าสุด
เนื้อหาอ่านล่าสุด