ข่าวสุขภาพ
ค้นหา รพ.-คลินิก-ร้านยาทั่วไทย ร้านยาคุณภาพของฉัน บริการสุขภาพ คลินิกเอกชน งาน รพ.
บริการวัคซีนโควิด บริการตรวจโควิด
ตำแหน่งงาน
ข่าวสุขภาพทั่วไป ข่าวธุรกิจสุขภาพไทย ข่าวธุรกิจสุขภาพรอบโลก กิจกรรม-บริการ รพ.ต่างๆ สิทธิสุขภาพชาวไทย สาระความรู้สุขภาพ Health Economy ท่องเที่ยวสุขภาพ กิจกรรม ESG CSR กิจกรรม Event บริจาค
น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ สำรวจความเห็นสุขภาพ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

เขตธนบุรี จัดบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าสัตว์เลี้ยง ฟรี 13-24 มีนาคม 66

เขตธนบุรี จัดบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าสัตว์เลี้ยง ฟรี 13-24 มีนาคม 66 HealthServ.net
เขตธนบุรี จัดบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าสัตว์เลี้ยง ฟรี 13-24 มีนาคม 66 ThumbMobile HealthServ.net

สำนักงานเขตธนบุรี ร่วมกับศูนย์บริการสาธารณสุข 26 ศูนย์บริการสาธารณสุข 27 และศูนย์บริการสาธารณสุข 36 บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับสัตว์เลี้ยง สุนัขและแมว บริการฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย


กำหนดการ

13 มี.ค 66 ชุมชนวัดดาวคะนอง
20 มี.ค 66 ชุมชนพัฒนาบ้านล่าง
14 มี.ค 66 ชุมชนเกี๊งวิทยา
21 มี.ค 66 ชุมชนโรงเจ 2
15 มี.ค 66 ชุมชนสุทธาราม
22 มี.ค 66 ชุมชนวัดราชวธินทร์
16 มี.ค 66 ชุมชนวัดใหญ่ศรีสุพรรณ 23 มี.ค 66 ชุมชนสามัคคีธรรม
17 มี.ค 66 ชุมชนบางไส้ไก่บ้านสมเด็จ 24 มี.ค 66 วัดโพธินิมิตร

 สอบถามโทร. 02-4650025  ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล เขตธนบุรี


เขตธนบุรี จัดบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าสัตว์เลี้ยง ฟรี 13-24 มีนาคม 66 HealthServ
ข่าว/บทความล่าสุด
เนื้อหาอ่านล่าสุด