ข่าวสุขภาพ
ค้นหา รพ.-คลินิก-ร้านยาทั่วไทย ร้านยาคุณภาพ บริการสุขภาพ คลินิกเอกชน งาน รพ.
บริการวัคซีนโควิด บริการตรวจโควิด
ตำแหน่งงาน
ข่าวสุขภาพทั่วไป ข่าวธุรกิจสุขภาพไทย ข่าว/กิจกรรม/สาระ รพ.ต่างๆ ข้อมูลบริการ รพ.ต่างๆ สิทธิสุขภาพชาวไทย สาระความรู้สุขภาพ ท่องเที่ยวสุขภาพ กิจกรรม ESG CSR กิจกรรม Event Health Economy ข่าวธุรกิจสุขภาพรอบโลก บริจาค
น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ สำรวจความเห็นสุขภาพ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

รพ.สต ในจังหวัดศรีสะเกษ ที่ถ่ายโอนไปยังอบจ.ศรีสะเกษ

รพ.สต ในจังหวัดศรีสะเกษ ที่ถ่ายโอนไปยังอบจ.ศรีสะเกษ Thumb HealthServ.net
รพ.สต ในจังหวัดศรีสะเกษ ที่ถ่ายโอนไปยังอบจ.ศรีสะเกษ ThumbMobile HealthServ.net

รายชื่อโรงพยาบาลสุขภาพตำบลในจังหวัดศรีสะเกษ ที่ถ่ายโอนไปยังองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ ตุลาคม 2565 รวม 117 แห่ง

จำแนกตามอำเภอ ดังนี้

 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคูซอด ตำบลคูซอด อ.เมือง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแทง ตำบลซำ อ.เมือง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองคู ตำบลจาน อ.เมือง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตะดอบ อ.เมือง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองครกใต้ ตำบลหนองครก อ.เมือง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกุดโง้ง ตำบลโพนข่า อ.เมือง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกลาง ตำบลโพนค้อ อ.เมือง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองแวง ตำบลโพนเขวา อ.เมือง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสร้างเรือง ตำบลหญ้าปล้อง อ.เมือง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโนนแกด ตำบลทุ่ม อ.เมือง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองไฮ ตำบลหนองไฮ อ.เมือง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองแก้ว ตำบลหนองแก้ว อ.เมือง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านน้ำคำ ตำบลน้ำคำ อ.เมือง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองโน ตำบลน้ำคำ อ.เมือง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโพธิ์ ตำบลโพธิ์ อ.เมือง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านก้านเหลือง ตำบลหมากเขียบ อ.เมือง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองไผ่ ตำบลหนองไผ่ อ.เมือง


โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านตาแท่น ตำบลบึงมะลู อ.กันทรลักษ์
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านถนนวิหาร ตำบลบึงมะลู อ.กันทรลักษ์
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านขนุน ตำบลขนุน อ.กันทรลักษ์
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองเดียงน้อย ตำบลเมือง อ.กันทรลักษ์
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านละลาย ตำบลละลาย อ.กันทรลักษ์
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนา ตำบลภูเงิน อ.กันทรลักษ์
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านภูเงิน ตำบลภูเงิน อ.กันทรลักษ์
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่าพระ ตำบลภูเงิน อ.กันทรลักษ์
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโนนสำราญ ตำบลโนนสำราญ อ.กันทรลักษ์
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเสาธงชัย ตำบลเสาธงชัย อ.กันทรลักษ์
สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี อ.กันทรลักษ์
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านชำเม็ง ตำบลเสาธงชัย อ.กันทรลักษ์
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกุดเสลา ตำบลกุดเสลา อ.กันทรลักษ์
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาขนวน ตำบลขนุน อ.กันทรลักษ์
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองหิน ตำบลสวนกล้วย อ.กันทรลักษ์
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านจำนัน ตำบลสวนกล้วย อ.กันทรลักษ์
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่งใหญ่ ตำบลทุ่งใหญ่ อ.กันทรลักษ์
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านด่านกลาง ตำบลภูผาหมอก อ.กันทรลักษ์
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่าสว่าง ตำบลโนนสำราญ อ.กันทรลักษ์
 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบกขี้ยาง ตำบลหนองหัวช้าง อ.กันทรารมย์
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองแวง ตำบลหนองแวง อ.กันทรารมย์
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเจี่ย ตำบลทาม อ.กันทรารมย์
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านละทาย ตำบลละทาย อ.กันทรารมย์
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองบัว ตำบลหนองบัว อ.กันทรารมย์
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านผักแพว ตำบลผักแพว อ.กันทรารมย์
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองทามน้อย ตำบลคำเนียม อ.กันทรารมย์
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านผึ้ง ตำบลทาม อ.กันทรารมย์

 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านตะเคียนบังอิง ตำบลศรีสะอาด อ.ขุขันธ์
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกันจาน ตำบลดองกำเม็ด อ.ขุขันธ์
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปรือคันตะวันออก ตำบลปรือใหญ่ อ.ขุขันธ์
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านตะเคียนช่างเหล็ก ตำบลตะเคียน อ.ขุขันธ์
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโคกเพชร ตำบลโคกเพชร อ.ขุขันธ์
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปราสาท ตำบลปราสาท อ.ขุขันธ์
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาก๊อก ตำบลห้วยสำราญ อ.ขุขันธ์
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านวิทย์ ตำบลลมศักดิ์ อ.ขุขันธ์
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนิคมซอยกลาง ตำบลหนองฉลอง อ.ขุขันธ์

 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านตานวน ตำบลกันทรอม อ.ขุนหาญ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านภูทอง ตำบลภูฝ้าย อ.ขุนหาญ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโพธิ์กระสังข์ ตำบลโพธิ์กระสังข์ อ.ขุนหาญ

 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านน้ำเกลี้ยง ตำบลน้ำเกลี้ยง อ.น้ำเกลี้ยง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านละเอาะ ตำบลละเอาะ อ.น้ำเกลี้ยง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านตองปิด ตำบลตองปิด อ.น้ำเกลี้ยง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเขิน ตำบลเขิน อ.น้ำเกลี้ยง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโนนงาม ตำบลรุ่งระวี อ.น้ำเกลี้ยง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคูบ ตำบลคูบ อ.น้ำเกลี้ยง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองแวง ตำบลคูบ อ.น้ำเกลี้ยง

 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่งรวงทอง ตำบลโพธิ์ อ.โนนคูณ

 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านม่วง ตำบลเป๊าะ อ.บึงบูรพ์

 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเพ็ก ตำบลหนองหว้า อ.เบญจลักษ์
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่าคล้อ ต.ท่าคล้อ อ.เบญจลักษ์

 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดอนเหลือม ตำบลโพธิ์ศรี อ.ปรางค์กู่

 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโพธิ์ศรี ตำบลโนนเพ็ก อ.พยุห์

 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโนนหนองหว้า ตำบลโดด อ.โพธิ์ศรีสุวรรณ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปลาเดิดใหญ่ ตำบลโดด อ.โพธิ์ศรีสุวรรณ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเสียว ตำบลเสียว อ.โพธิ์ศรีสุวรรณ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองม้า ตำบลหนองม้า อ.โพธิ์ศรีสุวรรณ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านผือ ตำบลผือใหญ่ อ.โพธิ์ศรีสุวรรณ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองแปน ตำบลผือใหญ่ อ.โพธิ์ศรีสุวรรณ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านอีเซ ตำบลอีเซ อ.โพธิ์ศรีสุวรรณ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโซงเลง ตำบลหนองม้า อ.โพธิ์ศรีสุวรรณ

 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่ม ตำบลไพรบึง อ.ไพรบึง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปราสาทเยอเหนือ ตำบลปราสาทเยอ อ.ไพรบึง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านไม้แก่น ตำบลสำโรงพลัน อ.ไพรบึง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านพะแวะ ตำบลสุขสวัสดิ์ อ.ไพรบึง

 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแซรไปร อ.ภูสิงห์

 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเก็บงา ตำบลเมืองจันทร์ อ.เมืองจันทร์
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านตาโกน ตำบลตาโกน อ.เมืองจันทร์
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปลาซิว ตำบลหนองใหญ่ อ.เมืองจันทร์

 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลธาตุ อ.วังหิน
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดวนใหญ่ ตำบลดวนใหญ่ อ.วังหิน
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ่อแก้ว อ.วังหิน
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลศรีสำราญ อ.วังหิน
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุ่งสว่าง อ.วังหิน

 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านศรีสุข ตำบลสระเยาว์ อ.ศรีรัตนะ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเสื่องข้าว ตำบลเสื่องข้าว อ.ศรีรัตนะ

 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกุง ตำบลกุง อ.ศิลาลาด
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคลีกลิ้ง ตำบลคลีกลิ้ง อ.ศิลาลาด
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองบัวดง ตำบลหนองบัวดง อ.ศิลาลาด
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโจดม่วง ตำบลโจดม่วง อ.ศิลาลาด

 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเมืองหลวง ตำบลเมืองหลวง อ.ห้วยทับทัน
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านผักไหม ตำบลผักไหม อ.ห้วยทับทัน
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห่องน้อย ตำบลผักไหม อ.ห้วยทับทัน
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านพะวร ตำบลจานแสนไชย อ.ห้วยทับทัน
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านจานแสนไชย ตำบลจานแสนไชย อ.ห้วยทับทัน

 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านอีหล่ำ ตำบลอีหล่ำ อ.อุทุมพรพิสัย
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านก้านเหลือง ตำบลก้านเหลือง อ.อุทุมพรพิสัย
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านอ้อมแก้ว ตำบลก้านเหลือง อ.อุทุมพรพิสัย
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่งไชย ตำบลทุ่งไชย อ.อุทุมพรพิสัย
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านยาง ตำบลสำโรง อ.อุทุมพรพิสัย
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโนนแตน ตำบลแขม อ.อุทุมพรพิสัย
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองไฮ หมู่ที่ 1 ตำบลหนองไฮ อ.อุทุมพรพิสัย
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านขะยูง ตำบลขะยูง อ.อุทุมพรพิสัย
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านตาเกษ ตำบลตาเกษ อ.อุทุมพรพิสัย
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหัวช้าง ตำบลหัวช้าง อ.อุทุมพรพิสัย
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแต้ ตำบลแต้ อ.อุทุมพรพิสัย
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแข้ ตำบลแข้ อ.อุทุมพรพิสัย
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปะอาว ตำบลปะอาว อ.อุทุมพรพิสัย
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านพงพรต ตำบลหนองห้าง อ.อุทุมพรพิสัย
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองหัวหมู ตำบลสระกำแพงใหญ่ อ.อุทุมพรพิสัย
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโคกหล่าม ตำบลโคกหล่าม อ.อุทุมพรพิสัย
ข่าว/บทความล่าสุด
เนื้อหาอ่านล่าสุด