ข่าวสุขภาพ
ค้นหา รพ.-คลินิก-ร้านยาทั่วไทย ร้านยาคุณภาพของฉัน บริการสุขภาพ คลินิกเอกชน งาน รพ.
บริการวัคซีนโควิด บริการตรวจโควิด
ตำแหน่งงาน
ข่าวสุขภาพทั่วไป ข่าวธุรกิจสุขภาพไทย ข่าวธุรกิจสุขภาพรอบโลก กิจกรรม-บริการ รพ.ต่างๆ สิทธิสุขภาพชาวไทย สาระความรู้สุขภาพ Health Economy ท่องเที่ยวสุขภาพ กิจกรรม ESG CSR กิจกรรม Event บริจาค
น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ สำรวจความเห็นสุขภาพ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

สถานพยาบาลต้องรู้ เรื่องการโฆษณาสถานพยาบาล

สถานพยาบาลต้องรู้ เรื่องการโฆษณาสถานพยาบาล HealthServ.net
สถานพยาบาลต้องรู้ เรื่องการโฆษณาสถานพยาบาล ThumbMobile HealthServ.net

สถานพยาบาลต้องขออนุมัติการโฆษณาหรือประกาศ ก่อนจะทำการโฆษณาฯ ทุกครั้ง การขออนุมัติได้ที่ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ จังหวัดนนทบุรี และ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดในพื้นที่ที่สถานพยาบาลตั้งอยู่

สถานพยาบาลต้องรู้ เรื่องการโฆษณาสถานพยาบาล HealthServ

2 ประการหลักที่ต้องทราบ โดยเฉพาะโทษที่กำหนดไว้ 
 
 
1. หากเผยแพร่โฆษณาฯ โดยไม่ได้รับอนุมัติจากผู้อนุญาต
ระวางโทษปรับไม่เกิน 20,000 บาท
และปรับอีกวันละไม่เกิน 10,000 บาท นับแต่วันที่ฝ่าฝืนคำสั่งที่ให้ระงับ  จนกว่าจะระงับการโฆษณา
 
 
2. หากใช้ข้อความ ภาพ หรือเสียง ที่เป็นเท็จ โอ้อวดเกินจริง หรือน่าจะก่อให้เกิดความเข้าใจผิดในสาระสำคัญ
ระวางโทษ จำคุกไม่เกิน 1 ปี ปรับไม่เกิน 20,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ 
และปรับอีกวันละไม่เกิน 10,000 บาท นับแต่วันที่ฝ่าฝืนคำสั่งที่ให้ระงับ จนกว่าจะระงับการโฆษณา
 
 

ลิงค์คู่มือ/เอกสาร/คำแนะนำการขออนุญาต


1.  คู่มือสำหรับประชาชน : การขออนุมัติการโฆษณาหรือประกาศเกี่ยวกับสถานพยาบาล หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคำขอ และในการพิจารณาอนุญาต 
หน่วยงานที่ให้บริการ : กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข
2. ตัวอย่างข้อความและแนวทาง การพิจารณาอนุมัติ / ไม่อนุมัติข้อความ/ภาพ/ การโฆษณาหรือประกาศเกี่ยวกับสถานพยาบาล

คลิกดู ตัวอย่างคำ/ข้อความจำแนกตามหมวดอักษร

ลิงค์เอกสาร กรม สบส (pdf)


3. ประกาศกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขและค่าใช้จ่ายในการโฆษณาหรือประกาศเกี่ยวกับสถานพยาบาล พ.ศ. 2562

ลิงค์เอกสาร กรม สบส (pdf)หรือสแกน QR Code ในภาพประกอบบทความได้ 
 


ขออนุมัติได้ที่ไหน 

สถานพยาบาลที่ตั้งอยู่ใน กทม. ยื่นขออนุมัติที่ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ จังหวัดนนทบุรี
ต่างจังหวัด ยื่นขออนุมัติที่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดในพื้นที่ 
และทางเว็บไซต์ www.bizportal.go.th (อยู่ระหว่างการพัฒนาระบบ) 
ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์  www.hss.moph.go.th

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข
เลขที่ 88/44 หมู่ 4 ซอยสาธารณสุข 8 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี รหัสไปรษณีย์ 11000
สบส. Call Center โทร 1426
โทรสาร 02-149-5670
 
 
 
สถานพยาบาลต้องรู้ เรื่องการโฆษณาสถานพยาบาล HealthServ
สถานพยาบาลต้องรู้ เรื่องการโฆษณาสถานพยาบาล HealthServ
ข่าว/บทความล่าสุด
เนื้อหาอ่านล่าสุด