ข่าวสุขภาพ
ค้นหา รพ.-คลินิก-ร้านยาทั่วไทย ร้านยาคุณภาพของฉัน บริการสุขภาพ คลินิกเอกชน งาน รพ.
บริการวัคซีนโควิด บริการตรวจโควิด
ตำแหน่งงาน
ข่าวสุขภาพทั่วไป ข่าวธุรกิจสุขภาพไทย ข่าวธุรกิจสุขภาพรอบโลก กิจกรรม-บริการ รพ.ต่างๆ สิทธิสุขภาพชาวไทย สาระความรู้สุขภาพ Health Economy ท่องเที่ยวสุขภาพ กิจกรรม ESG CSR กิจกรรม Event บริจาค
น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ สำรวจความเห็นสุขภาพ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

ภารกิจทัพอากาศ ส่งเฮลิคอปเตอร์ เคลื่อนย้ายผู้ป่วยฉุกเฉินทางอากาศ

ภารกิจทัพอากาศ ส่งเฮลิคอปเตอร์ เคลื่อนย้ายผู้ป่วยฉุกเฉินทางอากาศ HealthServ.net

ภารกิจการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยฉุกเฉินทางอากาศ เป็นหนึ่งภารกิจที่กองทัพอากาศ พร้อมบินทันทีที่ได้รับการประสานขอความอนุเคราะห์จากโรงพยาบาลต่างๆ สุราษฎร์ธานี โดยความดูแลในสังกัดหน่วยบิน 2037 กองบิน 7 สุราษฎร์ธานี มีเฮลิคอปเตอร์แบบที่ 11 (EC-725) พร้อมปฏิบัติการ

ภารกิจทัพอากาศ ส่งเฮลิคอปเตอร์ เคลื่อนย้ายผู้ป่วยฉุกเฉินทางอากาศ ThumbMobile HealthServ.net
ภารกิจทัพอากาศ ส่งเฮลิคอปเตอร์ เคลื่อนย้ายผู้ป่วยฉุกเฉินทางอากาศ HealthServ

เคลื่อนย้ายผู้ป่วยหญิงชาวเมียนมา ใส่สายสวนเพื่อขยายหลอดเลือด


13 กรกฎาคม 2565 กองทัพอากาศ โดย กองบิน 7 และศูนย์สนับสนุนทางอากาศโดยตรงที่ 4 ได้รับการประสานขอความอนุเคราะห์ด่วนจาก โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี เพื่อขอสนับสนุนอากาศยาน สำหรับเคลื่อนย้ายผู้ป่วยหญิงชาวเมียนมา อายุ 29 ปี ซึ่งมีอาการ ชัก เกร็ง กระตุก แขนขาด้านซ้ายอ่อนแรง มีความจำเป็นต้องนำส่งผู้ป่วยเข้ารับการรักษาอย่างเร่งด่วน  ด้วยวิธีการใส่สายสวนเพื่อขยายหลอดเลือด (Mechanical Thrombectomy) โดยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญของโรงพยาบาลตรัง

 
ในการนี้ พลอากาศเอก นภาเดช  ธูปะเตมีย์ ผู้บัญชาการทหารอากาศ ได้สั่งการให้ศูนย์ยุทธการทางอากาศ ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพอากาศ สนับสนุนเฮลิคอปเตอร์แบบที่ 11 (EC-725) เพื่อปฏิบัติภารกิจดังกล่าว และมอบหมายให้ นาวาอากาศเอก พุทธพงศ์  ผลชีวิน ผู้บังคับการกองบิน 7 เป็นผู้อำนวยการปฏิบัติ
 
โดยเฮลิคอปเตอร์แบบที่ 11 (EC-725) สังกัดหน่วยบิน 2037 พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ของกองบิน 7 ได้ปฏิบัติงานร่วมกับทีมแพทย์ พยาบาล ของโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี ในการลำเลียงผู้ป่วยทางอากาศ สำหรับการเคลื่อนย้ายผู้ป่วย เส้นทางบิน กองบิน 7 ไปยัง สนามบินตรัง เพื่อส่งตัวเข้ารับการรักษา ณ โรงพยาบาลตรัง ต่อไป

 
ทั้งนี้ กองทัพอากาศ และ กองบิน 7 พร้อมเสมอและยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนตามหลักมนุษยธรรม
 
ใจถึงใจไปทันที…เพราะทุกวินาทีของทุกชีวิต มีค่า

ข่าวสารกองทัพอากาศ
13 ก.ค. 65
ภารกิจทัพอากาศ ส่งเฮลิคอปเตอร์ เคลื่อนย้ายผู้ป่วยฉุกเฉินทางอากาศ HealthServ
 

เคลื่อนย้ายผู้ป่วยสูงอายุสมองขาดเลือด รักษาฉุกเฉิน


7 กรกฎาคม 2565  กองทัพอากาศ ส่งเฮลิคอปเตอร์แบบที่ 11 (EC-725) สังกัดหน่วยบิน 2037 (กองบิน 7 สุราษฎร์ธานี) เคลื่อนย้ายผู้ป่วยฉุกเฉิน
 
        ด้วยกองทัพอากาศ โดย กองบิน 7 และศูนย์สนับสนุนทางอากาศโดยตรงที่ 4 ได้รับการประสานขอความอนุเคราะห์ด่วนจาก โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี เพื่อขอสนับสนุนอากาศยาน สำหรับเคลื่อนย้ายผู้ป่วยชายไทย อายุ 82 ปี ซึ่งป่วยด้วยอาการแขนขาซีกขวาอ่อนแรง ปากเบี้ยว พูดไม่ชัด เฉียบพลัน โดยได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคสมองขาดเลือดจากหลอดเลือดอุดตัน (Embolic Stroke) มีความจำเป็นต้องนำส่งผู้ป่วยเข้ารับการรักษาเร่งด่วน ด้วยวิธีการใส่สายสวนเพื่อขยายหลอดเลือด (Mechanical Thrombectomy) โดยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญของโรงพยาบาลตรัง 
 
      ในการนี้ พลอากาศเอก นภาเดช  ธูปะเตมีย์ ผู้บัญชาการทหารอากาศ ได้สั่งการให้ศูนย์ยุทธการทางอากาศ ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพอากาศ สนับสนุนเฮลิคอปเตอร์แบบที่ 11 (EC-725) เพื่อปฏิบัติภารกิจดังกล่าว และมอบหมายให้ นาวาอากาศเอก พุทธพงศ์  ผลชีวิน ผู้บังคับการกองบิน 7 เป็นผู้อำนวยการปฏิบัติ
       โดยเฮลิคอปเตอร์แบบที่ 11 (EC-725) สังกัดหน่วยบิน 2037 พร้อมด้วย นาวาอากาศเอก ธนพันธ์  จันทร์หอม รองผู้บังคับการกองบิน 7 และ นาวาอากาศเอก ทศพล  ทองงาม ประจำกองบิน 7 และรักษาราชการ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกองบิน กองบิน 7 ร่วมกับแพทย์ด้านเวชศาสตร์การบิน และเจ้าหน้าที่ของกองบิน 7 ได้ปฏิบัติงานร่วมกับทีมแพทย์ พยาบาล ของโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี ในการลำเลียงผู้ป่วยทางอากาศ สำหรับการเคลื่อนย้ายผู้ป่วย เส้นทางบิน กองบิน 7 ไปยัง สนามบินตรัง เพื่อส่งตัวเข้ารับการรักษา ณ โรงพยาบาลตรัง

กองบิน 7 เข้าร่วมการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

กองบิน 7 เข้าร่วมการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางทะเล และการขจัดคราบน้ำมันในทะเล ประจำปี 2565
 
        พลเรือโท สุนทร  คำคล้าย ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 2 / ผู้อำนวยการ ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลภาค 2 เป็นประธานในการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางทะเล และการขจัดคราบน้ำมันในทะเล ประจำปี 2565 เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมของหน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน มูลนิธิ และอาสาสมัคร ให้มีทักษะความชำนาญในการใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ต่างๆ การประสานงานการปฏิบัติให้เป็นระบบมากยิ่งขึ้น สามารถสร้างความมั่นใจให้กับประชาชน นักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติ และเพื่อเตรียมต้อนรับนักท่องเที่ยวจากการเปิดประเทศ โดยมี นายวิชวุทย์  จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี, พลเรือตรี สุรศักดิ์  ประทานวรปัญญา รองผู้อำนวยการ ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลภาค 2, นายอุดมศักดิ์  ขาวหนูนา ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 11 สุราษฎร์ธานี, นายจำนง  สวัสดิ์วงศ์ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดสุราษฎร์ธานี และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ให้การต้อนรับและเข้าร่วมการฝึกฯ
 
         โอกาสนี้ นาวาอากาศเอก พุทธพงศ์  ผลชีวิน ผู้บังคับการกองบิน 7 พร้อมด้วยข้าราชการ กองบิน 7 สถานีรายงานสมุย และหน่วยบิน 2037 สนับสนุนเฮลิคอปเตอร์ แบบที่ 11 (EC-725) และเจ้าหน้าที่ค้นหาและช่วยชีวิต ร่วมให้การต้อนรับและเข้าร่วมการฝึกฯ ณ สถานีเรือสมุย ฐานทัพเรือสงขลา ทัพเรือภาคที่ 2 อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2565 
ข่าว/บทความล่าสุด
เนื้อหาอ่านล่าสุด