ข่าวสุขภาพ
ค้นหา รพ.-คลินิก-ร้านยาทั่วไทย ร้านยาคุณภาพ บริการสุขภาพ คลินิกเอกชน งาน รพ.
บริการวัคซีนโควิด บริการตรวจโควิด
ตำแหน่งงาน
ข่าวสุขภาพทั่วไป ข่าวธุรกิจสุขภาพไทย ข่าว/กิจกรรม/สาระ รพ.ต่างๆ ข้อมูลบริการ รพ.ต่างๆ สิทธิสุขภาพชาวไทย สาระความรู้สุขภาพ ท่องเที่ยวสุขภาพ กิจกรรม ESG CSR กิจกรรม Event Health Economy ข่าวธุรกิจสุขภาพรอบโลก บริจาค
น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ สำรวจความเห็นสุขภาพ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

Sky doctor เชียงใหม่รับผู้ป่วยชายสูงอายุ หัวใจขาดเลือด จากเวียงแหง ส่งรพ.นครพิงค์

Sky doctor เชียงใหม่รับผู้ป่วยชายสูงอายุ หัวใจขาดเลือด จากเวียงแหง ส่งรพ.นครพิงค์ Thumb HealthServ.net
Sky doctor เชียงใหม่รับผู้ป่วยชายสูงอายุ หัวใจขาดเลือด จากเวียงแหง ส่งรพ.นครพิงค์ ThumbMobile HealthServ.net

ผู้ป่วยชาย อายุ 83 ปี หัวใจขาดเลือด sky doctor นำส่งด่วนจากเวียงแหงมารักษาต่อที่โรงพยาบาลนครพิงค์

Sky doctor เชียงใหม่รับผู้ป่วยชายสูงอายุ หัวใจขาดเลือด จากเวียงแหง ส่งรพ.นครพิงค์ HealthServ
 

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.50 น. สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ได้รับการประสานจากศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการจังหวัดเชียงใหม่ ขอสนับสนุนเฮลิคอปเตอร์เพื่อรับผู้ป่วยชายไทย อายุ 83 ปี มาด้วย ไอ หายใจเหนื่อย 6 ชม.ก่อนมา วินิจฉัย โรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด (STEMI Fast Track) เพื่อส่งผู้ป่วยจากโรงพยาบาลเวียงแหง ตำบลเมืองแหง อำเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่ ไป โรงพยาบาลนครพิงค์ ตำบลดอนแก้ว อำเภอ แม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ศูนย์นเรนทรสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ได้ดำเนินการประสานกองบินตำรวจ ขอสนับสนุนอากาศยาน และนักบิน ประเภทอากาศยานเฮลิคอปเตอร์ Bell412 ชุดปฏิบัติการลำเลียงทางอากาศจากโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ การลำเลียงผู้ป่วยครั้งนี้ลุล่วงไปด้วยดี


 
ขอขอบคุณ
สำนักงบประมาณ กระทรวงสาธารณสุข สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ -สพฉ.1669 กองบินตำรวจ โรงพยาบาลเวียงแหง จ.เชียงใหม่ โรงพยาบาลนครพิงค์ ศูนย์กู้ชีพเวียงพิงค์ 1669และหน่วยงานภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง
ข่าว/บทความล่าสุด
เนื้อหาอ่านล่าสุด