ข่าวสุขภาพ
ค้นหา รพ.-คลินิก-ร้านยาทั่วไทย ร้านยาคุณภาพ บริการสุขภาพ คลินิกเอกชน งาน รพ.
บริการวัคซีนโควิด บริการตรวจโควิด
ตำแหน่งงาน
ข่าวสุขภาพทั่วไป ข่าวธุรกิจสุขภาพไทย ข่าว/กิจกรรม/สาระ รพ.ต่างๆ ข้อมูลบริการ รพ.ต่างๆ สิทธิสุขภาพชาวไทย สาระความรู้สุขภาพ ท่องเที่ยวสุขภาพ กิจกรรม ESG CSR กิจกรรม Event Health Economy ข่าวธุรกิจสุขภาพรอบโลก บริจาค
น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ สำรวจความเห็นสุขภาพ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

เปิดตัวเว็บ KnowDengueTH.com กลยุทธ์ตระหนักรู้สู้โรคไข้เลือด

เปิดตัวเว็บ KnowDengueTH.com กลยุทธ์ตระหนักรู้สู้โรคไข้เลือด HealthServ.net
เปิดตัวเว็บ KnowDengueTH.com กลยุทธ์ตระหนักรู้สู้โรคไข้เลือด ThumbMobile HealthServ.net

พันธมิตรความร่วมมือ Dengue-zero เปิดตัวเว็บไซต์ www.KnowDengueTH.com ช่วยให้ความรู้รับมือโรคไข้เลือดออกกับประชาชน

 กรุงเทพฯ  พฤษภาคม 2566 — ไข้เลือดออกยังคงเป็นหนึ่งในโรคที่ส่งผลกระทบต่อสาธารณสุขของไทยอย่างต่อเนื่อง สถานการณ์ไข้เลือดออกในประเทศไทยปี 2566 ล่าสุด มีผู้ป่วยสะสม 11,054 ราย และผู้เสียชีวิต 12 ราย และมีแนวโน้มสูงขึ้นเมื่อเข้าสู่ฤดูฝน ดังนั้น การที่ประชาชนได้รับความรู้ความเข้าใจจะเป็นเกราะป้องกันให้ห่างไกลจากโรคนี้ได้ ทั้งนี้การเข้าถึงข้อมูลเรื่องโรค สถิติผู้ป่วย สถานการณ์การระบาด และมาตรการการเฝ้าระวัง จะต้องสะดวกและทันเหตุการณ์ จึงเป็นที่มาของการเปิดตัวเว็บไซต์ www.KnowDengueTH.com เพื่อเพิ่มช่องทางในการรับรู้เรื่อง ‘โรคไข้เลือดออกที่น่ากลัวและใกล้ตัวกว่าที่คิด’ ซึ่งเว็บไซต์นี้เป็นหนึ่งในกลยุทธ์สร้างความตระหนักรู้แก่ภาคประชาชนภายใต้ความร่วมมือว่าด้วยการเสริมสร้างความเข้มแข็งในการควบคุมโรคไข้เลือดออกในประเทศไทย Dengue-Zero
 
 
 
เปิดตัวเว็บ KnowDengueTH.com กลยุทธ์ตระหนักรู้สู้โรคไข้เลือด HealthServ
 
โดยเนื้อหาในเว็บไซต์ www.KnowDengueTH.com จะครอบคลุมถึงความสำคัญของโรคไข้เลือดออก ดังต่อไปนี้
 
 
  • รู้ทันไข้เลือดออก แบ่งปันเรื่องราวจากผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกในหลากหลายช่วงอายุ เรียนรู้จากประสบการณ์ตรง เพื่อให้ทุกคนได้ตระหนัก เข้าใจ และรู้จักวิธีห่างไกลจากโรค
  • รู้ทันพื้นที่เสี่ยง รายงานสถานการณ์ไข้เลือดออกตามพื้นที่จังหวัดทั่วประเทศไทย รายสัปดาห์ แบบเรียลไทม์ โดยแบ่งเป็นผู้ป่วยสะสมและผู้เสียชีวิตสะสม ตามกลุ่มอายุ
  • ข่าวสารและบทความให้ความรู้ รวบรวมข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับโรคไข้เลือดออก ไม่ว่าจะเป็นเชื้อไวรัสที่เป็นต้นเหตุของโรค อาการ การวินิจฉัยโรค การรักษา แนวทางการกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย การป้องกันบ้านให้ปลอดภัย เรื่องน่ารู้ของเด็กกับความเสี่ยง และอื่น ๆ อีกมากมาย 
เปิดตัวเว็บ KnowDengueTH.com กลยุทธ์ตระหนักรู้สู้โรคไข้เลือด HealthServ
 ศ. เกียรติคุณ นพ.อมร ลีลารัศมี ประธานบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเกี่ยวกับโรคไข้เลือดออก Dengue-Zero กล่าวว่า “เว็บไซต์ www.KnowDengueTH.com ถือเป็นอีกหนึ่งเครื่องมือสำคัญที่จะช่วยรับมือ ป้องกัน และควบคุมโรคไข้เลือดออก หัวใจอยู่ที่ว่าเราต้องรู้ทันโรค การเข้าถึงข้อมูลได้ทุกที่ทุกเวลา อย่างพื้นที่เสี่ยง ทำให้ครอบครัว โรงเรียน ชุมชน และผู้เกี่ยวข้อง สามารถตั้งรับได้ทันการณ์และเข้าไปจัดการได้ถูกจุดมากขึ้น หวังว่าคนไทยทุกคนจะได้ใช้ประโยชน์จากเว็บไซต์นี้”  
 
 
 
นายปีเตอร์ สไตรเบิล กรรมการผู้จัดการ บริษัท ทาเคดา (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า “ทาเคดา และพันธมิตรเครือข่ายภายใต้ความร่วมมือ Dengue-Zero ได้ทำงานกันอย่างใกล้ชิดเพื่อนำประเทศไทยสู่สังคมปลอดไข้เลือดออก ผ่านการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ที่เข้าถึงทั้งบุคลากรทางการแพทย์ ชุมชน และนักเรียน จำนวนกว่า 2,000 คน ตลอดปีที่ผ่านมา โดยเราเชื่อว่านอกจากความตระหนักรู้ในเรื่องโรคไข้เลือดออกแล้ว การรู้เท่าทันโรคผ่านการเข้าถึงข้อมูลอย่างทันท่วงทีเป็นปัจจัยสำคัญที่จะทำให้เราปลอดภัยจากโรคนี้ได้ เว็บไซต์ www.KnowDengueTH.com จะเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการสื่อสารเรื่องไข้เลือดออกซึ่งเป็นหนึ่งในปัญหาด้านสาธารณสุขของประเทศ ช่วยให้ประชาชนได้รับรู้และเข้าถึงข้อมูลเรื่องโรคไข้เลือดออกได้อย่างครบถ้วน รวดเร็ว ทุกที่ ทุกเวลา”
 
 
 
เว็บไซต์ www.KnowDengueTH.com เป็นหนึ่งในกลยุทธ์การสร้างความตระหนักรู้เพื่อป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกภายใต้ความร่วมมือว่าด้วยการเสริมสร้างความเข้มแข็งในการควบคุมโรคไข้เลือดออกในประเทศไทย Dengue-Zero ต่อเนื่องมาจากกิจกรรม ‘ไข้เลือดออก ใกล้ตัวและน่ากลัวกว่าที่คิด’ ที่สร้างความตระหนักรู้ในโรงเรียนและชุมชนในพื้นที่เสี่ยง ซึ่งได้มีการลงพื้นที่นำร่องตลอดปี 2565 ที่ผ่านมา และการเปิดตัว "อิงมา" Dengue Virtual Human ตัวแทนของเหยื่อไข้เลือดออกกว่า 1.2 ล้านคนในประเทศไทย
ข่าว/บทความล่าสุด
เนื้อหาอ่านล่าสุด