ข่าวสุขภาพ
ค้นหา รพ.-คลินิก-ร้านยาทั่วไทย ร้านยาคุณภาพ บริการสุขภาพ คลินิกเอกชน งาน รพ.
บริการวัคซีนโควิด บริการตรวจโควิด
ตำแหน่งงาน
ข่าวสุขภาพทั่วไป ข่าวธุรกิจสุขภาพไทย ข่าว/กิจกรรม/สาระ รพ.ต่างๆ ข้อมูลบริการ รพ.ต่างๆ สิทธิสุขภาพชาวไทย สาระความรู้สุขภาพ ท่องเที่ยวสุขภาพ กิจกรรม ESG CSR กิจกรรม Event Health Economy ข่าวธุรกิจสุขภาพรอบโลก บริจาค
น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ สำรวจความเห็นสุขภาพ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

ตารางการให้บริการ ศูนย์บริการสาธารณสุข 60 รสสุคนธ์ มโนชญากร

ตารางการให้บริการ ศูนย์บริการสาธารณสุข 60 รสสุคนธ์ มโนชญากร HealthServ.net
ตารางการให้บริการ ศูนย์บริการสาธารณสุข 60 รสสุคนธ์ มโนชญากร ThumbMobile HealthServ.net

ศูนย์บริการสาธารณสุข 60 โทรศัพท์กลาง 02-5655257 - 8 สถานที่ 60 ซอยสรงประภา 11 แขวงดอนเมือง ​เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร ให้บริการ : คลินิกตรวจรักษาโรคทั่วไป คลินิกทันตกรรม คลินิกฝากครรภ์ คลินิกสุขภาพเด็กดี คลินิกสุภาพสตรี วางแผนครอบครัว ตรวจหลังคลอด คลินิกฉีดวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้าในสัตว์เลี้ยง

ตารางการให้บริการ ศูนย์บริการสาธารณสุข 60 รสสุคนธ์ มโนชญากร HealthServ
คลินิกที่ให้บริการ
คลินิกตรวจรักษาโรคทั่วไป
คลินิกทันตกรรม
คลินิกฝากครรภ์
คลินิกสุขภาพเด็กดี
คลินิกสุภาพสตรี วางแผนครอบครัว ตรวจหลังคลอด
คลินิกฉีดวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้าในสัตว์เลี้ยง

 

เปิดให้บริการวันเสาร์ ศูนย์บริการสาธารณสุข 69 แห่ง 
เวลา 08.00 - 12.00 น. 
เปิดให้บริการคลินิกโรคทางเดินหายใจ (ARI) เป็นการรักษาโควิด 19 แบบ "เจอ แจก จบ"
 
เวลา 13.00 - 16.00 น.
เปิดให้บริการ ฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 แก่ประชาชนอายุ 5 ปี ขึ้นไป
ตารางการให้บริการ ศูนย์บริการสาธารณสุข 60 รสสุคนธ์ มโนชญากร HealthServ
ตารางการให้บริการ ศูนย์บริการสาธารณสุข 60 รสสุคนธ์ มโนชญากร HealthServ
ข่าว/บทความล่าสุด
เนื้อหาอ่านล่าสุด