ข่าวสุขภาพ
ค้นหา รพ.-คลินิก-ร้านยาทั่วไทย ร้านยาคุณภาพ บริการสุขภาพ คลินิกเอกชน งาน รพ.
บริการวัคซีนโควิด บริการตรวจโควิด
ตำแหน่งงาน
ข่าวสุขภาพทั่วไป ข่าวธุรกิจสุขภาพไทย ข่าว/กิจกรรม/สาระ รพ.ต่างๆ ข้อมูลบริการ รพ.ต่างๆ สิทธิสุขภาพชาวไทย สาระความรู้สุขภาพ ท่องเที่ยวสุขภาพ กิจกรรม ESG CSR กิจกรรม Event Health Economy ข่าวธุรกิจสุขภาพรอบโลก บริจาค
น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ สำรวจความเห็นสุขภาพ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

คลินิกพยาบาลชุมชนอบอุ่น 241 แห่ง ร่วมดูแลผู้ป่วยสิทธิบัตรทอง

คลินิกพยาบาลชุมชนอบอุ่น 241 แห่ง ร่วมดูแลผู้ป่วยสิทธิบัตรทอง Thumb HealthServ.net
คลินิกพยาบาลชุมชนอบอุ่น 241 แห่ง ร่วมดูแลผู้ป่วยสิทธิบัตรทอง ThumbMobile HealthServ.net

สปสช.ขยายบริการปฐมภูมิ คลินิกการพยาบาลและการผดุงครรภ์ 241 แห่ง ขึ้นทะเบียนเป็น คลินิกชุมชนอบอุ่น ร่วมดูแลผู้ป่วยสิทธิบัตรทองเพิ่มอีก 4 รายการ (จากเดิม 7 รายการพื้นฐาน) ได้แก่ พยาบาลพื้นฐาน ตรวจโรคพื้นฐาน จ่ายยาตามแผนการรักษา และ ดูแลสุขภาพผู้ป่วยที่บ้าน

คลินิกพยาบาลชุมชนอบอุ่น 241 แห่ง ร่วมดูแลผู้ป่วยสิทธิบัตรทอง HealthServ
 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) เผย ปี 2566 มีคลินิกการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ขึ้นทะเบียนเป็น “คลินิกพยาบาลชุมชนอบอุ่น” ในระบบบัตรทอง แล้ว 241 แห่ง ให้บริการระดับปฐมภูมิ ครอบคลุม 7 รายการ ได้แก่
 
 1. บริการฝากครรภ์ในกรณีแพทย์วินิจฉัยแล้วไม่ใช่ครรภ์เสี่ยง
 2. บริการจ่ายยาเม็ดคุมกำเนิด
 3. บริการถุงยางอนามัย
 4. บริการทดสอบการตั้งครรภ์
 5. บริการตรวจหลังคลอด
 6. บริการยาเสริมธาตุเหล็กและกรดโฟลิก (ยาเม็ดรวม Ferrofolic หรือที่เทียบเท่า)
 7. บริการคัดกรองและประเมินปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพกายหรือสุขภาพจิต

นอกจากนี้ยังให้บริการผู้ป่วยนอก 4 รายการ ได้แก่
 
 1. บริการยาตามแผนการรักษาของหน่วยบริการประจุ หรือ หน่วยบริการที่รับการส่งต่อ
 2. บริการพยาบาลพื้นฐาน เช่น ทำแผล ใส่สายยางให้อาหาร ให้สายสวนปัสสาวะ เช็ดตาล้างตา ล้างจมูก
 3. บริการดูแลสุขภาพผู้ป่วยที่บ้าน ในกลุ่มที่มีความจำเป็นต้องรับบริการที่บ้าน เช่น หญิงหลังคลอดที่มีภาวะแทรกซ้อน ผู้ป่วยโรคเรื้อรังที่ไม่สามารถควบคุมอาการได้ ผู้ป่วยที่ใส่สายยางให้อาหาร
 4. การตรวจรักษาโรคเบื้องต้น
 

ตลอด 3 ปีที่ผ่านมา คลินิกการพยาบาลชุมชนอบอุ่น ได้รับการตอบรับจากประชาชนเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง โดยปี 2566 มีประชาชนรับบริการ 51,677 คน 140,695 ครั้ง เนื่องจากช่วยให้ผู้มีสิทธิบัตรทองเข้าถึงบริการได้สะดวก รวดเร็วมากขึ้น ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ไลน์ไอดี @nhso เฟซบุ๊ก สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ หรือ สายด่วน สปสช. 1330
คลินิกพยาบาลชุมชนอบอุ่น 241 แห่ง ร่วมดูแลผู้ป่วยสิทธิบัตรทอง HealthServ

มหิดล ชี้ “คลินิกพยาบาลชุมชนอบอุ่น” ช่วยเติมเต็มระบบหลักประกันสุขภาพ

 คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ชี้ “คลินิกพยาบาลชุมชนอบอุ่น” ช่วยเติมเต็มระบบหลักประกันสุขภาพ ช่วยประชาชนรับการดูแลรักษาเบื้องต้น รวมถึงการดูแลต่อเนื่องที่บ้านโดยไม่ต้องไปแออัดที่โรงพยาบาล แนะ สปสช. เพิ่มการประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้แก่ประชาชนให้มากขึ้น
 
วันที่ 15 มิถุนายน 2566 รศ.ดร.ยาใจ สิทธิมงคล คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวถึงการดำเนินงานของคลินิกการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ซึ่งได้ขึ้นทะเบียนเป็น “คลินิกพยาบาลชุมชนอบอุ่น” ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ โดยระบุว่า จุดเริ่มต้นในการจัดตั้งคลินิกการพยาบาลและการผดุงครรภ์ของคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลนั้น เกิดจากวิสัยทัศน์ของคณะฯ ที่ต้องการเป็นสถาบันชั้นนำระดับประเทศและนานาชาติ ตลอดจนเป็นแกนนำในการสร้างสุขภาวะแก่สังคม ขณะที่ในช่วงการระบาดของโควิด-19 ที่ผ่านมาพบว่ามีประชาชนจำนวนมากไม่สามารถมารับบริการที่โรงพยาบาลได้ ไม่ว่าจะเป็นในพื้นที่ กทม. หรือเขตบางกอกน้อยที่คณะฯ ตั้งอยู่ หรือถึงมาได้ก็ต้องเจอความแออัดผู้ป่วยแน่นโรงพยาบาลไปหมด
 
ด้วยเหตุนี้ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จึงมองว่าการมีคลินิกการพยาบาลและการผดุงครรภ์จึงเป็นเรื่องจำเป็นและได้เริ่มให้บริการตั้งแต่วันที่ 21 ก.ย. 2565 จนถึงปัจจุบันโดยมีเป้าหมายคือ 1.ทำอย่างไรให้คนในพื้นที่บางกอกน้อยสามารถเข้ารับบริการที่มีคุณภาพในขอบเขตที่วิชาชีพพยาบาลสามารถให้ได้ 2. ทำให้คนที่ไม่สามารถไปโรงพยาบาลได้และไม่จำเป็นต้องพบแพทย์ เช่น ทำแผล เปลี่ยนสายสวนปัสสาวะ การฟื้นฟูต่างๆ ในส่วนที่วิชาชีพพยาบาลทำได้ ได้รับบริการสุขภาพที่มีคุณภาพมาตรฐาน โดยที่ไม่ต้องไปแออัดถึงในโรงพยาบาล 
 
ขณะเดียวกัน การที่คณะฯ มีคลินิกการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ก็จะเป็นแหล่งฝึกให้กับนักศึกษาพยาบาลได้ เพราะในช่วงโควิด-19 ไม่สามารถพานักศึกษาไปฝึกปฏิบัติที่โรงพยาบาลได้เลย แต่เมื่อมีคลินิกฯแล้ว หากในอนาคตเกิดการระบาดของโควิด-19 อีกครั้ง หรือเกิดโรคอุบัติใหม่ขึ้นมา ก็ยังสามารถที่จะบริหารจัดการการเรียนการสอนได้ 
 
การจัดบริการสำหรับคลินิกการพยาบาลและการผดุงครรภ์
สำหรับการจัดบริการนั้น รศ.ดร.ยาใจ กล่าวว่า คลินิกการพยาบาลและการผดุงครรภ์ของคณะฯ จะให้บริการตรวจรักษาโรคเบื้องต้นตามขอบเขตที่วิชาชีพพยาบาลทำได้ การให้บริการพยาบาลเชิงรุกออกไปดูแลต่อเนื่องที่บ้านของประชาชนในพื้นที่ โดยได้ประสานกับศูนย์บริการสาธารณสุขของ กทม. โรงพยาบาลศิริราชและโรงพยาบาลใกล้เคียงในการรับดูต่อ เมื่อผู้ป่วยออกจากโรงพยาบาลก็สามารถรับบริการจากคลินิกพยาบาลชุมชนอบอุ่นได้เลย ถือเป็นการแบ่งเบาภาระของศูนย์บริการสาธารณสุขที่มีข้อจำกัดเรื่องกำลังคน ช่วยให้ผู้ป่วยได้รับบริการอย่างมีคุณภาพ
 
 “ส่วนประชาชนที่มารับบริการที่คลินิกมากที่สุดคือการดูแลแผล ซึ่งเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากในแง่ที่ประชาชนสามารถได้รับบริการโดยที่ไม่ต้องมาอัดในโรงพยาบาล ตั้งแต่เริ่มดำเนินการจนถึงปัจจุบันรวม 6-7 เดือน เรามีการติดตามข้อมูลและพบว่าประชาชนในย่านบางกอกน้อยพึงพอใจกับการให้บริการโดยเฉพาะการดูแลต่อเนื่องที่บ้าน” รศ.ดร.ยาใจ กล่าว
 
คลินิกการพยาบาลและการผดุงครรภ์เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของเครือข่ายบริการของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
 รศ.ดร.ยาใจ กล่าวต่อไปว่า การมีคลินิกการพยาบาลและการผดุงครรภ์เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของเครือข่ายบริการของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) จะเข้ามาเติมเต็มระบบบริการ อย่างเช่นในพื้นที่ กทม. จะพบว่าผู้สูงวัยหรือผู้มีปัญหาโรคเรื้อรังหลายๆ คนยังขาดคนดูแล และแม้จะมีสิทธิ์การรักษาที่รัฐบาลกำหนดให้ แต่คนเหล่านี้ก็มารับบริการที่โรงพยาบาลได้ยากลำบาก รวมทั้งเจ้าหน้าที่เอง เช่น ศูนย์บริการสาธารณสุขของ กทม. ก็มีกำลังคนไม่มาก คลินิกการพยาบาลฯ จะช่วยในเรื่องการให้บริการที่มีคุณภาพมาตรฐาน เพราะคณะพยาบาลศาสตร์มีอาจารย์กว่า 130 คน แต่ละคนมีความเชี่ยวชาญที่หลากหลายไม่ว่าจะเป็นการพยาบาลกุมารเวช ศัลยศาสตร์ อายุรศาสตร์ ผู้สูงอายุ สุขภาพจิต ผดุงครรภ์ หรือสุขภาพสตรี นอกจากให้บริการที่คลินิกแล้ว อาจารย์ของคณะฯ ยังออกไปให้บริการดูแลต่อเนื่องที่บ้านด้วย ทำให้เพิ่มการเข้าถึงบริการสุขภาพที่มีมาตรฐานมากยิ่งขึ้น
 
อย่างไรก็ดี จากประสบการณ์การทำงานที่ผ่านมา ก็ยังพบปัญหาในการดำเนินงาน เช่น ในแง่ของประชาชนยังไม่รู้จักคลินิกพยาบาลและการผดุงครรภ์ ซึ่งก็ต้องทำการประชาสัมพันธ์ให้มากขึ้น และคิดว่าทาง สปสช. ควรช่วยประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนหรือเครือข่ายของ สปสช. รับรู้ว่ามีคลินิกการพยาบาลฯตั้งอยู่ในพื้นที่ไหน จะสามารถเข้าไปรับบริการได้ที่ไหนได้บ้าง และนอกจากเรื่องการประชาสัมพันธ์แล้ว อยากให้ สปสช. พิจารณากรอบศักยภาพของคลินิกการพยาบาลตามขอบเขตวิชาชีพพยาบาล หรือตามความสามารถเฉพาะทางที่พยาบาลสามารถให้การบริการแก่ประชาชนได้ เพื่อขยายขีดความสามารถในการให้บริการประชาชนของคลินิกการพยาบาลเพิ่มขึ้น

Hfocus

คลินิกพยาบาลชุมชนอบอุ่น - สภาการพยาบาล TNMC

“คลินิกพยาบาลชุมขนอบอุ่น” คลินิกการพยาบาลและการผดุงครรภ์ซึ่งเป็นเครือข่ายหน่วยบริการร่วมให้บริการของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
 
ตามที่ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) มีนโยบายในการผลักดันให้ประชาชนเข้าถึงบริการสุขภาพที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม จึงได้หาวิธีจัดบริการรูปแบบใหม่เพื่อให้ประชาชนสามารถรับบริการได้ในชุมชน โดยไม่ต้องเดินทางไปโรงพยาบาล ซึ่งนอกจากทำให้ประชาชนสะดวกขึ้นและลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางแล้ว ยังช่วยลดความแออัดในโรงพยาบาลอีกด้วย เช่น โครงการให้ผู้ป่วยที่ต้องใช้ยาต่อเนื่องไปรับยาจากร้านยาในชุมชนซึ่งมีเภสัชกรประจำ การกำหนดให้ร้านยาซึ่งมีเภสัชกรทำงานประจำวันละไม่ต่ำกว่า 8 ชั่วโมง ขึ้นทะเบียนเป็นเครือข่ายหน่วยบริการร่วมให้บริการของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติทำหน้าที่บริการในการให้คำปรึกษาด้านยาแก่ผู้ป่วยหัวใจ เบาหวาน เป็นต้น                  
 
 
รองศาสตราจารย์ ดร.ทัศนา บุญทอง นายกสภาการพยาบาล ในฐานะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ได้พิจารณาเห็นว่าผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลเป็นบุคลากรกลุ่มใหญ่ในระบบสาธารณสุขและกระจายอยู่ในชุมชน        ทุกระดับของประเทศ น่าจะได้มีส่วนในการแบ่งเบาภาระของโรงพยาบาลได้มากเช่นเดียวกัน โดยเฉพาะบริการต่าง ๆ ตามขอบเขตของวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ซึ่งจะตอบสนองความต้องการของประชาชนได้โดยไม่ต้องเดินทางไปโรงพยาบาล จึงเสนอให้คลินิกการพยาบาลและการผดุงครรภ์ที่เปิดให้บริการอยู่แล้วทั่วประเทศจำนวนกว่า 5,000 แห่ง ซึ่งมีศักยภาพเพียงพอที่จะให้บริการสุขภาพในระดับปฐมภูมิอย่างมีประสิทธิภาพ เข้าร่วมเป็นหน่วยบริการร่วมให้บริการในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ตามข้อบังคับคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ว่าด้วย หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข การขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยบริการและเครือข่ายหน่วยบริการ พ.ศ. 2558 เพื่อเป็นกลไกหนึ่งที่จะช่วยให้ประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยงต่าง ๆ เข้าถึงบริการสุขภาพใกล้บ้านได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และทั่วถึง โดยในระยะแรกให้ดำเนินการนำร่องในพื้นที่กรุงเทพมหานคร เป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ระบบบริการสุขภาพเขตเมือง พ.ศ. 2561 – 2570  และในปีงบประมาณ 2564 มีแผนจะขยายผลไปยังพื้นที่ต่าง ๆ ทั่วประเทศ
 
เมื่อคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) เห็นชอบตามหลักการที่ รองศาสตราจารย์ ดร.ทัศนา บุญทอง เสนอแล้ว สภาการพยาบาลได้วางแผนการดำเนินงานโดยกำหนดเป็นโครงการพัฒนารูปแบบคลินิกการพยาบาลและการผดุงครรภ์เป็นหน่วยบริการร่วมให้บริการในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ และตั้งคณะทำงานขึ้นมาทำงานร่วมกับผู้แทนของ สปสช. ในโครงการพัฒนารูปแบบคลินิกการพยาบาลและการผดุงครรภ์ดังกล่าว เพื่อการกำหนดหลักการ วิธีการ มาตรฐานของคลินิก ขอบเขต การให้บริการของคลินิก ฯลฯ รวมทั้งกำหนดให้คลินิกการพยาบาลและการผดุงครรภ์ที่ขึ้นทะเบียนเป็นเครือข่ายหน่วยร่วมบริการของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติว่า “คลินิกพยาบาลชุมชนอบอุ่น”
ข่าว/บทความล่าสุด
เนื้อหาอ่านล่าสุด