ข่าวสุขภาพ
ค้นหา รพ.-คลินิก-ร้านยาทั่วไทย ร้านยาคุณภาพ บริการสุขภาพ คลินิกเอกชน งาน รพ.
บริการวัคซีนโควิด บริการตรวจโควิด
ตำแหน่งงาน
ข่าวสุขภาพทั่วไป ข่าวธุรกิจสุขภาพไทย ข่าว/กิจกรรม/สาระ รพ.ต่างๆ ข้อมูลบริการ รพ.ต่างๆ สิทธิสุขภาพชาวไทย สาระความรู้สุขภาพ ท่องเที่ยวสุขภาพ กิจกรรม ESG CSR กิจกรรม Event Health Economy ข่าวธุรกิจสุขภาพรอบโลก บริจาค
น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ สำรวจความเห็นสุขภาพ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

พิธีมอบรางวัล อย.ควอลิตี้ อวอร์ด ปี 2566 รวม 72 รางวัล

พิธีมอบรางวัล อย.ควอลิตี้ อวอร์ด ปี 2566 รวม 72 รางวัล HealthServ.net
พิธีมอบรางวัล อย.ควอลิตี้ อวอร์ด ปี 2566 รวม 72 รางวัล ThumbMobile HealthServ.net

พิธีมอบรางวัล อย. ควอลิตี้ อวอร์ด ครั้งที่ 15 ประจำปี 2566 รวม 72 รางวัล เป็นรางวัลที่อย.มอบให้แก่ผลิตภัณฑ์สุขภาพดีเด่นและสถานประกอบการดีเด่นจากทั่วประเทศ ณ แกรนด์ ริชมอนด์ สไตลิช คอนเวนชั่น โฮเทล โดยมี รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานมอบรางวัล

พิธีมอบรางวัล อย.ควอลิตี้ อวอร์ด ปี 2566 รวม 72 รางวัล HealthServ
 
 
           12 กรกฎาคม 2566 ที่แกรนด์ ริชมอนด์ สไตลิช คอนเวนชั่น โฮเทล จังหวัดนนทบุรี นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานมอบรางวัล อย. ควอลิตี้ อวอร์ด ประจำปี พ.ศ. 2566 ประกอบด้วย ผลิตภัณฑ์สุขภาพดีเด่น 32 รางวัล และสถานประกอบการดีเด่น 40 รางวัล และกล่าวว่า กระทรวงสาธารณสุข มุ่งสนองนโยบายรัฐบาลในการสนับสนุนภาคธุรกิจทุกระดับให้มีการพัฒนาศักยภาพในการผลิตผลิตภัณฑ์สุขภาพให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล ควบคู่กับการมีคุณภาพมาตรฐาน มีธรรมาภิบาล และความรับผิดชอบต่อสังคม พร้อมทั้งปรับกฎระเบียบให้ทันสมัย เพื่อสร้างโอกาสในการแข่งขันทางธุรกิจในระดับโลกและช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศ โดยสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ได้จัดให้มีการมอบรางวัล อย. ควอลิตี้ อวอร์ด เป็นประจำทุกปี เพื่อส่งเสริมสถานประกอบการผลิตผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ได้คุณภาพมาตรฐาน รวมทั้งเป็นแรงจูงใจและเป็นตัวอย่างที่ดีแก่ผู้ประกอบการรายอื่นในการพัฒนาผลิตภัณฑ์สุขภาพให้มีคุณภาพมาตรฐานต่อไป
 
       “ขอแสดงความยินดีกับผู้ประกอบการทุกท่านที่ได้รับรางวัล โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ผลิตในระดับชุมชนจากพื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศ รวมทั้งขอชื่นชมที่ทุกท่านได้ยึดมั่นคุณภาพมาตรฐานในการประกอบธุรกิจ ผลิตผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ได้คุณภาพมาตรฐานตามเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด ด้วยความใส่ใจผู้บริโภค ขอให้ทุกท่านตั้งมั่นในการประกอบธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและให้ความร่วมมือกับภาครัฐในการคุ้มครองประชาชนให้ได้บริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพที่มีมาตรฐานและปลอดภัยตลอดไป” นายอนุทินกล่าว
 
 
 
พิธีมอบรางวัล อย.ควอลิตี้ อวอร์ด ปี 2566 รวม 72 รางวัล HealthServ
            สำหรับรางวัล อย.ควอลิตี้ อวอร์ด จัดขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่ 15 โดยปีนี้มีผลิตภัณฑ์สุขภาพและสถานประกอบการได้รับรางวัลรวม 72 รางวัล แบ่งเป็น ผลิตภัณฑ์สุขภาพดีเด่น 32 รางวัล ประกอบด้วย ประเภทนวัตกรรม 4 รางวัล ส่งเสริมการใช้วัตถุดิบภายในประเทศ 10 รางวัล ส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก 13 รางวัล และประเภทสร้างสรรค์ 5 รางวัล และ สถานประกอบการดีเด่น 40 รางวัล ประกอบด้วย ด้านอาหาร 9 รางวัลยา 3 รางวัล ผลิตภัณฑ์สมุนไพร 2 รางวัล เครื่องมือแพทย์ 6 รางวัล เครื่องสำอาง 9 รางวัล วัตถุอันตราย 3รางวัล เครื่องสำอางและวัตถุอันตราย 1 รางวัล อาหารและผลิตภัณฑ์สมุนไพร 1 รางวัล และผลิตภัณฑ์สุขภาพชุมชน 6 รางวัล

พิธีมอบรางวัล อย.ควอลิตี้ อวอร์ด ปี 2566 รวม 72 รางวัล HealthServ

ข่าว/บทความล่าสุด
เนื้อหาอ่านล่าสุด