ข่าวสุขภาพ
ค้นหา รพ.-คลินิก-ร้านยาทั่วไทย ร้านยาคุณภาพของฉัน บริการสุขภาพ คลินิกเอกชน งาน รพ.
บริการวัคซีนโควิด บริการตรวจโควิด
ตำแหน่งงาน
ข่าวสุขภาพทั่วไป ข่าวธุรกิจสุขภาพไทย ข่าวธุรกิจสุขภาพรอบโลก กิจกรรม-บริการ รพ.ต่างๆ สิทธิสุขภาพชาวไทย สาระความรู้สุขภาพ Health Economy ท่องเที่ยวสุขภาพ กิจกรรม ESG CSR กิจกรรม Event บริจาค
น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ สำรวจความเห็นสุขภาพ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

ชลน่าน เอาจริง เปิดทีม Sky Doctor ทั่วประเทศ ครบ 13 เขตสุขภาพ ภายใน 100 วัน

ชลน่าน เอาจริง เปิดทีม Sky Doctor ทั่วประเทศ ครบ 13 เขตสุขภาพ ภายใน 100 วัน HealthServ.net
ชลน่าน เอาจริง เปิดทีม Sky Doctor ทั่วประเทศ ครบ 13 เขตสุขภาพ ภายใน 100 วัน ThumbMobile HealthServ.net

นพ.ชลน่าน มอบนโยบายสพฉ. จัดตั้งทีมการแพทย์ฉุกเฉินทางอากาศ หรือ Sky Doctor ให้มีครบทุกเขตสุขภาพทั่วประเทศ เพิ่มความรวดเร็วการส่งผู้ป่วยฉุกเฉิน ในทุกสภาวะภูมิประเทศ (เส้นทางที่ห่างไกล ทุรกันดาร บนเกาะในทะเล หรือในเมืองที่การจราจรติดขัด) หวังเป็นหนึ่งในกลไกเสริมศักยภาพเตรียมพร้อมรองรับการท่องเที่ยวปีใหม่

ชลน่าน เอาจริง เปิดทีม Sky Doctor ทั่วประเทศ ครบ 13 เขตสุขภาพ ภายใน 100 วัน HealthServ

27 กันยายน 2566 ที่สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.) นายแพทย์ชลน่าน ศรีแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ในฐานะประธานคณะกรรมการการแพทย์ฉุกเฉิน เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการการแพทย์ฉุกเฉิน (กพฉ.) ครั้งที่ 9/2566  โดยการประชุมในวันนี้มีประเด็นสำคัญคือ การมอบนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ในการจัดตั้งทีมการแพทย์ฉุกเฉินทางอากาศ หรือ Sky Doctor ให้มีครบทุกเขตสุขภาพทั่วประเทศ ซึ่งเป็นหนึ่งใน 13  Quick Win 13 ประเด็น ให้เห็นผลใน 100 วัน ของกระทรวงสาธารณสุข 

 
นายแพทย์ชลน่าน กล่าวว่า หัวใจสำคัญของการช่วยชีวิตผู้ป่วยฉุกเฉินคือการเข้าถึงการรักษาเฉพาะทางได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งหลายพื้นที่ของประเทศมีปัญหาด้านการเข้าถึงตัวผู้ป่วยฉุกเฉินอันเนื่องมาจากเส้นทางที่ห่างไกล ทุรกันดาร  บนเกาะในทะเล หรือในเมืองที่การจราจรติดขัด การมีระบบ Sky Doctor ซึ่งใช้เฮลิคอปเตอร์นำทีมแพทย์ไปรับตัวผู้ป่วย จะช่วยเพิ่มโอกาสการรอดชีวิตของผู้ป่วยได้ ซึ่งในปัจจุบันมีการใช้ทีม Sky Doctor อยู่บ้างในพื้นที่ทางภาคเหนือและภาคใต้  ภาคเหนือ ประสานงานร่วมกับ รพ.นครพิงค์  ภาคใต้ ประสานงานร่วมกับ รพ.สุราษฎร์ธานี และ รพ.ตรัง  นายแพทย์ชลน่าน ได้มอบนโยบายให้ทาง สพฉ. ไปดำเนินการพัฒนา และจัดตั้งทีมให้มีครบทั้ง 13 เขตสุขภาพทั่วประเทศ ภายในระยะเวลา 100 วัน เพื่อให้ทันรองรับเทศกาลปีใหม่ที่กำลังจะมาถึง และอาจมีนักท่องเที่ยวที่เดินทางไปเที่ยวยังที่ต่างๆของประเทศ หากมีอาการเจ็บป่วยฉุกเฉิน ก็สามารถที่จะช่วยเหลือได้อย่างทันท่วงที ซึ่งจะถือเป็นของขวัญปีใหม่อย่างหนึ่งที่จะมอบให้ประชาชนคนไทย
 
 
ชลน่าน เอาจริง เปิดทีม Sky Doctor ทั่วประเทศ ครบ 13 เขตสุขภาพ ภายใน 100 วัน HealthServ

สพฉ.พร้อมขยายทีม เร่งฝึกอบรมบุคลากร


ร.อ.นพ.อัจฉริยะ แพงมา เลขาธิการสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ กล่าวว่า Thai Sky Doctor ได้ดำเนินงานมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2552  โดย สพฉ. ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข และภาคีเครือข่าย จัดให้มีบริการการปฏิบัติการฉุกเฉินด้านอากาศยาน เพื่อเป็นการเพิ่มโอกาสในการรอดชีวิตให้กับผู้ป่วยฉุกเฉิน โดยใช้อากาศยานจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ปฏิบัติการร่วมกับบุคลากรทางการแพทย์ซึ่งผ่านการอบรมหลักสูตรการลาเลียงผู้ป่วยทางเฮลิคอปเตอร์ขั้นพื้นฐาน (Basic Helicopter Emergency Medical Services Course : Basic HEMS) ซึ่งจากสถิติการออกปฏิบัติการในช่วง พ.ศ. 2564 - 2566 มีจำนวน 401 ครั้ง ซึ่งเป็นการลำเลียงผู้ป่วยฉุกเฉิน จำนวน 398 ครั้ง และลำเลียงอวัยวะ จำนวน 3 ครั้ง มีหน่วยปฏิบัติการฉุกเฉินทางการแพทย์ด้านอากาศยานที่ได้รับการอนุมัติจำนวน 9 หน่วย เป็นหน่วยที่อยู่ในเขตสุขภาพ 3 เขต คือ เขตสุขภาพที่ 1, 2 และ 11 ซึ่งภายหลังจากที่ได้รับมอบนโยบายจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ในวันนี้ สพฉ. มีแผนที่จะเร่งดำเนินการฝึกอบรมหลักสูตร Basic HEMS ให้กับทีมแพทย์ทั่วประเทศ เพื่อให้มีการจัดตั้งหน่วยปฏิบัติการแพทย์ระดับเฉพาะทาง สาขาฉุกเฉินการแพทย์ทางอากาศ ในทุกเขตสุขภาพ รวมถึงประสานความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆ เพื่อเพิ่มทรัพยากร และซักซ้อมขั้นตอนการปฏิบัติการการลำเลียงทางอากาศ คาดว่าจะเสร็จสิ้นได้ภายในเดือนธันวาคม 2566 นี้


ชลน่าน เอาจริง เปิดทีม Sky Doctor ทั่วประเทศ ครบ 13 เขตสุขภาพ ภายใน 100 วัน HealthServ
ข่าว/บทความล่าสุด
เนื้อหาอ่านล่าสุด