ข่าวสุขภาพ
ค้นหา รพ.-คลินิก-ร้านยาทั่วไทย ร้านยาคุณภาพของฉัน บริการสุขภาพ คลินิกเอกชน งาน รพ.
บริการวัคซีนโควิด บริการตรวจโควิด
ตำแหน่งงาน
ข่าวสุขภาพทั่วไป ข่าวธุรกิจสุขภาพไทย ข่าวธุรกิจสุขภาพรอบโลก กิจกรรม-บริการ รพ.ต่างๆ สิทธิสุขภาพชาวไทย สาระความรู้สุขภาพ Health Economy ท่องเที่ยวสุขภาพ กิจกรรม ESG CSR กิจกรรม Event บริจาค
น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ สำรวจความเห็นสุขภาพ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

สื่อสุขภาพ ประชาชนรอบรู้สู้โรคไม่ติดต่อ (Health Literacy: Together Fight NCDs)

สื่อสุขภาพ ประชาชนรอบรู้สู้โรคไม่ติดต่อ (Health Literacy: Together Fight NCDs) HealthServ.net

กรมควบคุมโรคโดยกองโรคไม่ติดต่อได้เผยแพร ชุดสื่อสุขภาพเรื่อง โรคไม่ติดต่อที่เผยแพร่ผ่านสื่อสาธารณะ และจัดทำเป็นหนังสือ ประชาชนรอบรู้สู้โรคไม่ติดต่อ (Health Literacy: Together Fight NCDs) (96 หน้า) เพื่อให้ประชาชนได้เข้าถึงความรู้ และมีความเข้าใจที่ก่อให้เกิดทักษะการสร้างเสริมสุขภาพเรื่องโรคไม่ติดต่อ โดยเผยแพร่ในลักษณะ e-Book บนเว็บไซต์กรมควบคุมโรค (https://ddc.moph.go.th/)

สื่อสุขภาพ ประชาชนรอบรู้สู้โรคไม่ติดต่อ (Health Literacy: Together Fight NCDs) ThumbMobile HealthServ.net
 ช่องทางเข้าถืงสื่อ


ข่าว/บทความล่าสุด
เนื้อหาอ่านล่าสุด