ข่าวสุขภาพ
ค้นหา รพ.-คลินิก-ร้านยาทั่วไทย ร้านยาคุณภาพของฉัน บริการสุขภาพ คลินิกเอกชน งาน รพ.
บริการวัคซีนโควิด บริการตรวจโควิด
ตำแหน่งงาน
ข่าวสุขภาพทั่วไป ข่าวธุรกิจสุขภาพไทย ข่าวธุรกิจสุขภาพรอบโลก กิจกรรม-บริการ รพ.ต่างๆ สิทธิสุขภาพชาวไทย สาระความรู้สุขภาพ Health Economy ท่องเที่ยวสุขภาพ กิจกรรม ESG CSR กิจกรรม Event บริจาค
น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ สำรวจความเห็นสุขภาพ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

รพ.วังสะพุง เปิดตึกไตเทียมและกายภาพบำบัดใหม่ รองรับผู้ป่วยไต 5 อำเภอ จ.เลย

รพ.วังสะพุง เปิดตึกไตเทียมและกายภาพบำบัดใหม่ รองรับผู้ป่วยไต 5 อำเภอ จ.เลย HealthServ.net

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เปิดตึกไตเทียมและกายภาพบำบัด โรงพยาบาลวังสะพุง จังหวัดเลย รองรับความต้องการฟอกไตและกายภาพบำบัดของผู้ป่วยในพื้นที่และเครือข่ายอีก 5 อำเภอ ช่วยอำนวยความสะดวกในการใช้บริการใกล้บ้าน ลดภาระค่าใช้จ่ายเดินทางไปรักษาในเมือง ปัจจุบันเปิดให้บริการกายภาพบำบัดแล้วส่วนฟอกไตจะเปิดไตรมาสที่ 2 ของปีนี้

รพ.วังสะพุง เปิดตึกไตเทียมและกายภาพบำบัดใหม่ รองรับผู้ป่วยไต 5 อำเภอ จ.เลย ThumbMobile HealthServ.net
รพ.วังสะพุง เปิดตึกไตเทียมและกายภาพบำบัดใหม่ รองรับผู้ป่วยไต 5 อำเภอ จ.เลย HealthServ
  
 
          9 กุมภาพันธ์ 2567 นายแพทย์ชลน่าน ศรีแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานเปิดตึกไตเทียมและกายภาพบำบัด โรงพยาบาลวังสะพุง อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย โดยมี แพทย์หญิงนวลสกุล บำรุงพงษ์ คณะที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข นายชัยพจน์ จรูญพงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย นายแพทย์ชาญชัย บุญอยู่ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเลย นายแพทย์รณรงค์ ศรีพล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวังสะพุง ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ร่วมงาน
 
รพ.วังสะพุง เปิดตึกไตเทียมและกายภาพบำบัดใหม่ รองรับผู้ป่วยไต 5 อำเภอ จ.เลย HealthServ
 

          นายแพทย์ชลน่านกล่าวว่า กระทรวงสาธารณสุขมีนโยบายพัฒนาระบบบริการสุขภาพให้ประชาชนได้เข้าถึงบริการที่มีคุณภาพอย่างสะดวก ทั่วถึงและเป็นธรรม ลดความแออัดในสถานบริการขนาดใหญ่ และเชื่อมโยงเครือข่ายบริการตั้งแต่ระดับปฐมภูมิ ทุติยภูมิ และตติยภูมิ อย่างไร้รอยต่อ โดยตึกไตเทียมและกายภาพบำบัด โรงพยาบาลวังสะพุง จะช่วยเพิ่มพื้นที่บริการสำหรับผู้ป่วยที่ต้องเข้ารับการกายภาพบำบัดและผู้ป่วยที่ฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม ซึ่งมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นทุกปี สามารถรองรับผู้ป่วยของอำเภอวังสะพุง และเครือข่ายอีก 5 อำเภอ คือ เอราวัณ ภูหลวง ภูกระดึง ผาขาว และหนองหิน ช่วยให้ประชากรรวมกว่า 270,000 คน ซึ่งเป็นจำนวนเกือบครึ่งหนึ่งของจังหวัดเลย ได้เข้าถึงบริการทางการแพทย์มากขึ้น 
 
รพ.วังสะพุง เปิดตึกไตเทียมและกายภาพบำบัดใหม่ รองรับผู้ป่วยไต 5 อำเภอ จ.เลย HealthServ
 

          ด้านนายแพทย์รณรงค์ กล่าวว่า โรงพยาบาลวังสะพุง เป็นโรงพยาบาลชุมชนแม่ข่าย ขนาด 120 เตียง เปิดบริการการแพทย์เฉพาะทาง ได้แก่ อายุรกรรม ศัลยกรรม สูตินรีเวชกรรม กุมารเวชกรรม ทันตกรรมเฉพาะทาง และหน่วยไตเทียม จำนวน 8 เตียง ให้บริการได้ 2 รอบต่อวัน ปัจจุบันมีผู้ป่วยเข้ารับบริการ 32 ราย และมีผู้ป่วยลงชื่อรอคิวฟอกไตอีก 142 ราย (จาก 5 อำเภอเครือข่าย) นอกจากนี้ ยังมีผู้ป่วยไตวายเรื้อรัง ระยะ 5 ที่มีแนวโน้มต้องบำบัดทดแทนไตจำนวน 462 ราย จึงได้ก่อสร้างตึกไตเทียมและกายภาพบำบัด 3 ชั้น พื้นที่ใช้สอย 935 ตารางเมตร งบประมาณ 19,613,600 บาท เพื่อเพิ่มพื้นที่ให้บริการ โดยในส่วนของกายภาพบำบัด ได้เปิดให้บริการที่อาคารใหม่แล้ว มีผู้เข้ารับบริการ 30-50 คนต่อวัน ส่วนการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม ได้จัดพื้นที่ไว้รองรับบริการอีก 8 เตียงจะเปิดบริการได้ภายในไตรมาสที่ 2 ของปี 2567 นี้ โดยจะให้บริการในวันจันทร์ – วันเสาร์ วันละ 2 รอบ


 
รพ.วังสะพุง เปิดตึกไตเทียมและกายภาพบำบัดใหม่ รองรับผู้ป่วยไต 5 อำเภอ จ.เลย HealthServ
รพ.วังสะพุง เปิดตึกไตเทียมและกายภาพบำบัดใหม่ รองรับผู้ป่วยไต 5 อำเภอ จ.เลย HealthServ

โรงพยาบาลวังสะพุง

เลขที่ 116 หมู่ที่ 14 ตำบลวังสะพุง อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย 42130
โทร 042-841101 ,042-841718
โทรสาร 042-841719

ข่าว/บทความล่าสุด
เนื้อหาอ่านล่าสุด