ข่าวสุขภาพ
ค้นหา รพ.-คลินิก-ร้านยาทั่วไทย ร้านยาคุณภาพ บริการสุขภาพ คลินิกเอกชน งาน รพ.
บริการวัคซีนโควิด บริการตรวจโควิด
ตำแหน่งงาน
ข่าวสุขภาพทั่วไป ข่าวธุรกิจสุขภาพไทย ข่าว/กิจกรรม/สาระ รพ.ต่างๆ ข้อมูลบริการ รพ.ต่างๆ สิทธิสุขภาพชาวไทย สาระความรู้สุขภาพ ท่องเที่ยวสุขภาพ กิจกรรม ESG CSR กิจกรรม Event Health Economy ข่าวธุรกิจสุขภาพรอบโลก บริจาค
น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ สำรวจความเห็นสุขภาพ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

กทม. Kick Off เร่งรัดกำจัดโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2567

กทม. Kick Off เร่งรัดกำจัดโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2567 HealthServ.net
กทม. Kick Off เร่งรัดกำจัดโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2567 ThumbMobile HealthServ.net

กิจกรรม Kick Off โครงการเร่งรัดกำจัดโรคพิษสุนัขบ้าในกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2567 ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน มีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์โรคพิษสุนัขบ้าและส่งเสริมให้ประชาชนเลี้ยงสุนัขและแมวอย่างถูกวิธี

24 มี.ค. 67 นพ.สุนทร สุนทรชาติ ผู้อำนวยการสำนักอนามัย พร้อมด้วย น.สพ.ศิษฏพล เอี่ยมวิสูตร์ ผู้อำนวยการสำนักงานสัตวแพทย์สาธารณสุข เเละนายสัตวเเพทย์ผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมกิจกรรม Kick Off โครงการเร่งรัดกำจัดโรคพิษสุนัขบ้าในกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2567 ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี โดยมีนายคุณากร ปรีชาชัยชนะ ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธาน พร้อมด้วยนายพลภูมิ วิภัตภูมิประเทศ ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม นายบุญญกฤช ปิ่นประสงค์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เเละเจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์ เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ณ วัดคลองครุ (ปัฐวิกรณ์) เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร               กิจกรรมมีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์โรคพิษสุนัขบ้าและส่งเสริมให้ประชาชนเลี้ยงสุนัขและแมวอย่างถูกวิธี ภายใต้การบูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ  กรมปศุสัตว์ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรุงเทพมหานคร มูลนิธิเพื่อสุนัขในซอย ภายในงานมีการให้บริการผ่าตัดทำหมันและฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับสุนัขเเละเเมว รวมถึงการให้ความรู้เรื่องโรคพิษสุนัขบ้าแก่ประชาชน โดยมีการผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมวจำนวนทั้งสิ้น 263 ตัวและฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าจำนวนทั้งสิ้น 201 ตัว และจะดำเนินกิจกรรมในพื้นที่เขตอื่นของกรุงเทพมหานคร เพื่อความครอบคลุมในการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าต่อไป
กทม. Kick Off เร่งรัดกำจัดโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2567 HealthServ
กทม. Kick Off เร่งรัดกำจัดโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2567 HealthServ
กทม. Kick Off เร่งรัดกำจัดโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2567 HealthServ
ข่าว/บทความล่าสุด
เนื้อหาอ่านล่าสุด