ข่าวสุขภาพ
ค้นหา รพ.-คลินิก-ร้านยาทั่วไทย ร้านยาคุณภาพ บริการสุขภาพ คลินิกเอกชน งาน รพ.
บริการวัคซีนโควิดบริการตรวจโควิด
ตำแหน่งงาน
ข่าวสุขภาพทั่วไป ข่าวธุรกิจสุขภาพไทย ข่าว/กิจกรรม/สาระ รพ.ต่างๆ ข้อมูลบริการ รพ.ต่างๆ สิทธิสุขภาพชาวไทย สาระความรู้สุขภาพ ท่องเที่ยวสุขภาพ กิจกรรม ESG CSR กิจกรรม Event Health Economy ข่าวธุรกิจสุขภาพรอบโลก บริจาค
น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ สำรวจความเห็นสุขภาพ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

รพ.สุโขทัย และ รพ.กงไกรลาศ เตรียมยกระดับเป็นรพ.อัจฉริยะ (Smart Hospital) รองรับ 30 บาทรักษาทุกที่ฯ

รพ.สุโขทัย และ รพ.กงไกรลาศ เตรียมยกระดับเป็นรพ.อัจฉริยะ (Smart Hospital) รองรับ 30 บาทรักษาทุกที่ฯ Thumb HealthServ.net
รพ.สุโขทัย และ รพ.กงไกรลาศ เตรียมยกระดับเป็นรพ.อัจฉริยะ (Smart Hospital) รองรับ 30 บาทรักษาทุกที่ฯ ThumbMobile HealthServ.net

ปลัดสธ.เช็คความพร้อมโรงพยาบาลในจ.สุโขทัย 2 แห่ง (รพ.สุโขทัย และ รพ.กงไกรลาศ) เตรียมยกระดับพัฒนาเป็นโรงพยาบาลอัจฉริยะ (Smart Hospital) รองรับ 30 บาทรักษาทุกที่ฯ

รพ.สุโขทัย และ รพ.กงไกรลาศ เตรียมยกระดับเป็นรพ.อัจฉริยะ (Smart Hospital) รองรับ 30 บาทรักษาทุกที่ฯ HealthServ
 
         22 มิถุนายน 2567 ที่ จ.สุโขทัย นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2567-2568 ของโรงพยาบาลกงไกรลาศและโรงพยาบาลสุโขทัย พร้อมกล่าวว่า โรงพยาบาลทั้งสองแห่งสามารถดำเนินงานตามนโยบายได้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะการยกระดับเป็นโรงพยาบาลอัจฉริยะ (Smart Hospital) อาทิ ระบบ IPD Paperless แพทย์ตรวจวินิจฉัยและสั่งการรักษา/จ่ายยาผ่านระบบดิจิทัล ช่วยลดภาระงานบุคลากร ลดระยะเวลารอคอยยาผู้ป่วยในจาก 1-2 ชั่วโมง เหลือ 15-30 นาที การใช้ AI ให้บริการ มีการพัฒนาทั้งระบบข้อมูล ระบบยืนยันตัวตน ระบบบริการ และระบบเชื่อมต่อประชาชน พร้อมวางระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ รองรับการดำเนินงาน 30 บาท รักษาทุกที่ด้วยบัตรประชาชนใบเดียวได้เป็นอย่างดี ทั้งการจัดทำประวัติสุขภาพอิเล็กทรอนิกส์ ออกใบรับรองแพทย์ดิจิทัล นัดหมายออนไลน์ ให้บริการการแพทย์ทางไกลและเภสัชกรรมทางไกล บริการส่งยาทางไปรษณีย์และ Health Rider ช่วยลดความแออัดและลดการรอคอย
 
รพ.สุโขทัย และ รพ.กงไกรลาศ เตรียมยกระดับเป็นรพ.อัจฉริยะ (Smart Hospital) รองรับ 30 บาทรักษาทุกที่ฯ HealthServ
 

        “โรงพยาบาลกงไกรลาศ เป็นโรงพยาบาลชุมชนขนาดกลางจำนวน 41 เตียง ดูแลประชากรกว่า 6.2 หมื่นคน ลงทะเบียนหมอพร้อม Digital ID ร้อยละ 79.46 ส่งข้อมูลเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลผ่าน Financial Data Hub (FDH) ได้รับการโอนเงินทั้งผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน 1,500 ราย รวม 2.45 ล้านบาท ผ่านการประเมินเป็นโรงพยาบาลอัจฉริยะด้วยะแนนสูงถึง 925 คะแนน จาก 1,000 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 92.5” นพ.โอภาสกล่าว
 
รพ.สุโขทัย และ รพ.กงไกรลาศ เตรียมยกระดับเป็นรพ.อัจฉริยะ (Smart Hospital) รองรับ 30 บาทรักษาทุกที่ฯ HealthServ
 

         นพ.โอภาสกล่าวต่อว่า ส่วนโรงพยาบาลสุโขทัยเป็นโรงพยาบาลทั่วไปประจำจังหวัดขนาด 320 เตียง ดูแลประชากรกว่า 5.79 แสนคน มีความโดดเด่นในการดำเนินงานตามนโยบายเรื่องระบบการดูแลบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยจิตเวชและยาเสพติด ตามแนวทาง Patient Journey ร่วมกับเครือข่าย โดย 1.กลุ่มสีเขียว ไม่มีอาการทางจิต ซึ่งเป็นผู้ป่วยกลุ่มใหญ่ ปี 2567 ดูแลผ่านชุมชนล้อมรักษ์ (CBTx) 202 ราย ผ่านการบำบัดครบตามเกณฑ์และออกใบรับรองผ่านการบำบัด 77 ราย ชุดปฏิบัติการติดตามดูแลให้กำลังใจ 149 ราย ช่วยเหลือด้านจัดหางาน 4 ราย ด้านเงินทุนประกอบอาชีพ 39 ราย ด้านที่อยู่อาศัย 1 ราย ทำให้ช่วยหยุดเสพได้ 32 ราย ให้การบำบัดแบบผู้ป่วยนอก 196 ราย 2.กลุ่มสีเหลือง มีอาการทางจิตแต่อยู่ในภาวะสงบ จิตแพทย์ตรวจประเมินและพิจารณารูปแบบบำบัดรักษา ประสานครอบครัว ชุมชน และฝ่ายปกครองร่วมดูแล พบว่าเป็นผู้ป่วยยาเสพติด 49 รายส่วนใหญ่เป็นยาบ้า และผู้ป่วยจิตเวช 80 ราย 3.กลุ่มสีส้ม มีอาการฉุนเฉียว หวาดระแวง เป็นผู้ป่วยยาเสพติด 17 รายและ 4.กลุ่มสีแดง คลุ้มคลั่งอาละวาด รวม 37 ราย เกิดจากยาเสพติด 26 ราย และจิตเวช 11 ราย ผู้ป่วยทุกรายได้รับการติดตามดูแลรักษาอย่างต่อเนื่อง
 
         “โรงพยาบาลสุโขทัย มีหอผู้ป่วยในจิตเวชและยาเสพติดสำหรับดูแลผู้ป่วยที่มีอาการรุนแรง 14 เตียงซึ่งเมื่ออาการสงบ จะส่งบำบัดฟื้นฟูที่มินิธัญญารักษ์ 2 แห่ง คือ โรงพยาบาลคีรีมาศและโรงพยาบาลทุ่งเสลี่ยม และประสานศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคมร่วมดูแลภายหลังจำหน่ายออกจากโรงพยาบาล แต่หากเกินศักยภาพจะส่งต่อโรงพยาบาลจิตเวชพิษณุโลกและโรงพยาบาลสวนปรุง ที่ผ่านมามีการรักษาในหอผู้ป่วยจิตเวชและยาเสพติด 26 ราย เป็นผู้ป่วยยาเสพติด 5 ราย แอลกอฮอล์ 3 ราย และผู้ป่วยจิตเวช 18 ราย ถือว่ามีการวางระบบและสามารถดูแลผู้ป่วยจิตเวชและยาเสพติดได้เป็นอย่างดี” นพ.โอภาสกล่าว
รพ.สุโขทัย และ รพ.กงไกรลาศ เตรียมยกระดับเป็นรพ.อัจฉริยะ (Smart Hospital) รองรับ 30 บาทรักษาทุกที่ฯ HealthServ
รพ.สุโขทัย และ รพ.กงไกรลาศ เตรียมยกระดับเป็นรพ.อัจฉริยะ (Smart Hospital) รองรับ 30 บาทรักษาทุกที่ฯ HealthServ
ข่าว/บทความล่าสุด
เนื้อหาอ่านล่าสุด