ข่าวสุขภาพ
ค้นหา รพ.-คลินิก-ร้านยาทั่วไทย ร้านยาคุณภาพ บริการสุขภาพ คลินิกเอกชน งาน รพ.
บริการวัคซีนโควิดบริการตรวจโควิด
ตำแหน่งงาน
ข่าวสุขภาพทั่วไป ข่าวธุรกิจสุขภาพไทย ข่าว/กิจกรรม/สาระ รพ.ต่างๆ ข้อมูลบริการ รพ.ต่างๆ สิทธิสุขภาพชาวไทย สาระความรู้สุขภาพ ท่องเที่ยวสุขภาพ กิจกรรม ESG CSR กิจกรรม Event Health Economy ข่าวธุรกิจสุขภาพรอบโลก บริจาค
น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ สำรวจความเห็นสุขภาพ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

เขตประเวศ : กำหนดการหน่วยเคลื่อนที่ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ปี 2566

เขตประเวศ : กำหนดการหน่วยเคลื่อนที่ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ปี 2566 Thumb HealthServ.net
เขตประเวศ : กำหนดการหน่วยเคลื่อนที่ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ปี 2566 ThumbMobile HealthServ.net

สำนักงานเขตประเวศ ขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่เขตประเวศ พาน้องหมาน้องแมวเข้ารับบริการ ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าระหว่างวันที่ 4-15 กันยายน 2566

สำนักงานเขตประเวศ ขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่เขตประเวศ พาน้องหมาน้องแมวเข้ารับบริการ ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าระหว่างวันที่ 4-15 กันยายน 2566 โดยมีรายละเอียดดังนี้
วันที่ 4 กันยายน 2566 ชุมชนสุเหร่าจรเข้ขบ
วันที่ 5 กันยายน 2566 ชุมชนคลองมะขามเทศ
วันที่ 6 กันยายน 2566 หมู่บ้านสุธาทิพย์
วันที่ 7 กันยายน 2566 ชุมชนหลังสน.ประเวศ
วันที่ 8 กันยายน 2566 หมู่บ้านชมเดือน
วันที่ 11 กันยายน 2566 ชุมชนชอุ่ม 2 / สวนหลวงคอนโด
วันที่ 12 กันยายน 2566 ชุมชนมหาดไท 1/ชุมชนมหาดไท 4
วันที่ 13 กันยายน 2566 ชุมชนล็อค 8
วันที่ 14 กันยายน 2566 นิรันดร์เรสซิเด้นท์ 3
วันที่ 15 กันยายน 2566 ชุมชนคลองปักหลัก

ภายใต้ความร่วมมือของ สำนักงานเขตประเวศ โดย #ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล #ศูนย์บริการสาธารณสุข 22 (วัดปากบ่อ) ศูนย์บริการสาธารณสุข 57 (บุญเรือง ล้ำเลิศ)
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ที่ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล โทร.02-3287153
เขตประเวศ : กำหนดการหน่วยเคลื่อนที่ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ปี 2566 HealthServ
ข่าว/บทความล่าสุด
เนื้อหาอ่านล่าสุด