ข่าวสุขภาพ
ค้นหา รพ.-คลินิก-ร้านยาทั่วไทย ร้านยาคุณภาพ บริการสุขภาพ คลินิกเอกชน งาน รพ.
บริการวัคซีนโควิด บริการตรวจโควิด
ตำแหน่งงาน
ข่าวสุขภาพทั่วไป ข่าวธุรกิจสุขภาพไทย ข่าว/กิจกรรม/สาระ รพ.ต่างๆ ข้อมูลบริการ รพ.ต่างๆ สิทธิสุขภาพชาวไทย สาระความรู้สุขภาพ ท่องเที่ยวสุขภาพ กิจกรรม ESG CSR กิจกรรม Event Health Economy ข่าวธุรกิจสุขภาพรอบโลก บริจาค
น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ สำรวจความเห็นสุขภาพ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

Telemedicine สำหรับผู้ป่วยเก่า-ผู้ป่วย โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน

Telemedicine สำหรับผู้ป่วยเก่า-ผู้ป่วย โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน Thumb HealthServ.net
Telemedicine สำหรับผู้ป่วยเก่า-ผู้ป่วย โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน ThumbMobile HealthServ.net

บริการ Telemedicine สำหรับผู้ป่วยเก่า-ผู้ป่วยที่รับยาต่อเนื่องของโรงพยาบาล โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน

Telemedicine สำหรับผู้ป่วยเก่า-ผู้ป่วย โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน HealthServ
การให้บริการ Telemedicine สำหรับผู้ป่วยเก่า/ผู้ป่วยที่รับยาต่อเนื่องของโรงพยาบาล

  ในช่วงที่ผ่านมามีการระบาดของเชื้อ COVID-19 ทางรพ.จึงได้หาทางให้ผู้ป่วยที่มีประวัติกับทางรพ.อยู่แล้ว และเป็นผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ลดความเสี่ยงจากการติดเชื้อในการเดินทางมายังรพ. ทางรพ.จึงได้เริ่มโครงการ TeleMed ขึ้น เพื่ออำนวยความสะดวกให้ โดยผู้ป่วยสามารถพบแพทย์แบบ online ผ่านทางโทรศัพท์, LINE, Video conference และทางโรงพยาบาลจะทำการจัดส่งยาให้ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนแบบด่วนพิเศษ (EMS) ถ้ามีค่ายาหรือค่าบริการส่วนเกิน ผู้ป่วยสามารถชำระเงินได้ทาง online ได้ทันที

ผู้ป่วยที่สามารถเข้าร่วมโครงการนี้ คือผู้ป่วยเก่า ใช้สิทธิการรักษาข้าราชการ(แบบจ่ายตรง) และสิทธิประกันสุขภาพทั่วหน้า หรือชำระเงินเอง
 
ขั้นตอนการรับบริการ TeleMed
  1. สแกน QRCode (ตามภาพ) หรือ แอดไลน์มาที่ @tropmedhospital หรือ click ที่ link นี้ https://lin.ee/wBAo94Q
  2. ขั้นตอนนี้สำคัญ ขอให้แจ้งข้อมูลรายละเอียดต่างๆ เช่น เพื่อยืนยันตนเอง ชื่อ-นามสกุล, เลข HN รพ. เป็นต้น และนัดพบแพทย์ ตรงนี้หากมีการอัพเดทข้อมูลกรุณาแจ้งข้อมูลให้ละเอียดครบถ้วน โดยเฉพาะที่อยู่ในการจัดส่งยาและเบอร์โทรศัพท์ เพื่อให้ข้อมูลเป็นปัจจุบันและรวดเร็ว คงต้องเสียเวลายืนยันข้อมูลในขั้นตอนสักนี้เพื่อความถูกต้อง จากนั้นนัดวัน และเวลาในการรับบริการ
  3. เมื่อถึงวันและเวลาตามที่นัดหมาย แพทย์จะทำการติดต่อไปทางโทรศัพท์, แอพพลิเคชั่น Line, Zoom เป็นต้น ตามที่ได้แจ้งไว้ตามสะดวก
  4. เจ้าหน้าที่การเงินจะแจ้งค่าใช้จ่ายทั้งหมด ส่วนเกินสิทธิต่างๆ ให้ท่านทราบ พร้อมช่องทางการชำระเงิน
  5. โอนเงินและส่งเอกสารเพื่อยืนยันการโอน มายังช่องทาง Line@ เมื่อเจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบหลักฐานการโอนเงิน ก็จะทำการเตรียมการจัดส่งพัสดุ
  6. ท่านจะได้รับเอกสารการจัดส่งพัสดุ และรอรับยา เป็นอันเสร็จสิ้น
ข้อพึงปฏิบัติเมื่อพัสดุยาได้ส่งถึงบ้านท่าน 
1. กรุณาตรวจสอบยาที่ได้รับเทียบกับฉลากยาและใบรายการยา โดยตรวจสอบตามหัวข้อต่อไปนี้ชื่อผู้ป่วย
  • ชื่อยา
  • ขนาด/ความแรงยา
  • วิธีใช้ยา
  • จำนวน
2. หากยาที่ได้รับไม่ถูกต้อง หรือ มีข้อสงสัยในการใช้ยา ติดต่อเจ้าหน้าที่ได้ทางห้องจ่ายยา โทร.02-3069165
หรือ Line @tropmedhospital (ช่วงเวลาตอบคำถามผ่าน LINE วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.00น.-16.00น.)
Telemedicine สำหรับผู้ป่วยเก่า-ผู้ป่วย โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน HealthServ

โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล

อาคารราชครินทร์ 420/6 ถนนราชวิถี, เขตราชเทวี, กรุงเทพฯ 10400
โทร 02-3069199
โทร(คลินิกไข้)02-3069148, 02-3069199
โทร(คลินิกพิเศษ TMD) 02-3069149
โทร(คลินิกเวชศาสตร์ท่องเที่ยว) 02-3069145
โทร(คลินิกผู้ป่วยนอกชั้น 3) 02-3069146-7
ข่าว/บทความล่าสุด
เนื้อหาอ่านล่าสุด