ข่าวสุขภาพ
ค้นหา รพ.-คลินิก-ร้านยาทั่วไทย ร้านยาคุณภาพของฉัน บริการสุขภาพ คลินิกเอกชน งาน รพ.
บริการวัคซีนโควิด บริการตรวจโควิด
ตำแหน่งงาน
ข่าวสุขภาพทั่วไป ข่าวธุรกิจสุขภาพไทย ข่าวธุรกิจสุขภาพรอบโลก กิจกรรม-บริการ รพ.ต่างๆ สิทธิสุขภาพชาวไทย สาระความรู้สุขภาพ Health Economy ท่องเที่ยวสุขภาพ กิจกรรม ESG CSR กิจกรรม Event บริจาค
น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ สำรวจความเห็นสุขภาพ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

คลินิกเวชศาสตร์ท่องเที่ยวและการเดินทาง และบริการ โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน

คลินิกเวชศาสตร์ท่องเที่ยวและการเดินทาง และบริการ โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน HealthServ.net

คลินิกเวชศาสตร์ท่องเที่ยวและการเดินทาง
โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน
คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล
420/6 ถนนราชวิถี เขตราชเทวี
กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ 02-306-9100 ต่อ 3034, 02-3069145 (ในเวลาราชการ)
02-306-9199 (วันจันทร์ อังคาร พฤหัส เวลา 16.00-19.00 และเสาร์ 9.00-12.00น.)
FAX: 02-306-9145

Email:contact@thaitravelclinic.com
Facebook:facebook.com/thaitravelclinic

เวลาทำการปกติ วันจันทร์ถึงวันศุกร์ เวลา 8.00-16.00น.(ปิดรับบัตรใหม่เวลา 15.00น.)


คลินิกนักท่องเที่ยวนอกเวลาราชการ

เปิดวันจันทร์ อังคาร พฤหัสเวลา 16.00-19.00น และวันเสาร์ เวลา 9.00-12.00น.

นัดหมายเพื่อเข้ารับบริการล่วงหน้า


เนื่องจากในปัจจุบันมีผู้เข้ารับบริการที่คลินิกเป็นจำนวนมาก เพื่อความสะดวกและลดเวลารอคอย แนะนำให้ท่านทำนัดหมายได้โดยผ่านระบบ Online โดยคลิกที่นี่ (ท่านต้องทำการนัดหมายล่วงหน้าอย่างน้อย 10 ชม.)


แม้ว่าท่านสามารถจะเข้ามารับบริการได้โดยไม่ต้องนัดหมาย (walk in) แต่ท่านอาจจะต้องรอเป็นเวลานาน และในบางครั้งเราอาจจะไม่สามารถให้บริการท่านได้ทัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าท่าน walk in มาตอนบ่าย ซึ่งมีผู้มารับบริการจำนวนมาก

คลินิกเวชศาสตร์ท่องเที่ยวและการเดินทาง และบริการ โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน ThumbMobile HealthServ.net
 คลินิกเวชศาสตร์ท่องเที่ยวและการเดินทาง
โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล
 
                  คลินิกเวชศาสตร์ท่องเที่ยวและการเดินทาง (คลินิกนักท่องเที่ยว) เป็นส่วนหนึ่งของโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล เริ่มดำเนินการในปี 2548 โดยให้บริการแก่นักท่องเที่ยวชาวไทย และชาวต่างชาติ ที่ต้องการเดินทางไปท่องเที่ยว ศึกษาดูงาน ไปทำงาน หรือไปราชการในประเทศต่าง ๆ โดยให้บริการคำปรึกษา และดูแลสุขภาพก่อนและหลังเดินทาง การฉีดวัคซีนป้องกันโรค ให้คำแนะนำเรื่องการป้องกันมาลาเรียอย่างถูกวิธี ตรวจสุขภาพและออกใบรับรองแพทย์ก่อนเดินทาง รวมถึงการรักษาโรคเขตร้อนทุกประเภท ที่เกิดจากการเดินทางท่องเที่ยว


การบริการของคลินิกนักท่องเที่ยว โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน
 
 

การบริการของคลินิก

 
• การให้คำปรึกษาก่อนและหลังการเดินทาง
• การให้วัคซีนและใบรับรองการฉีดวัคซีน
• การให้คำปรึกษาการป้องกันไข้มาลาเรีย รวมถึงความจำเป็นในการใช้ยาป้องกัน
• การตรวจสุขภาพก่อนการเดินทาง/ไปทำงานต่างประเทศและออกใบรับรองแพทย์
• การให้ข้อมูลเกี่ยวกับระบาดวิทยาของโรคต่างๆในแต่ละพื้นที่ และโรคอุบัติใหม่ต่างๆ (Emerging diseases)
• การให้คำแนะนำก่อนไปทำงานหรือปฏิบัติงานในต่างประเทศเป็นหมู่คณะ
• การตรวจเลือดหาเชื้อมาลาเรีย
 
• การตรวจรักษาโรคทั่วไป โรคเขตร้อน และโรคหลังจากการเดินทาง
 
• การตรวจภูมิคุ้มกันวัณโรคทางผิวหนัง (Tuberculin skin test, Mantoux test) กรุณานัดหมายล่วงหน้า
 
  ให้บริการตรวจเฉพาะวันจันทร์/อังคาร
 
 
          เวลาทำการ   วันจันทร์ถึงวันศุกร์  เวลา 08.00 น. - 16.00น. (ปิดรับบัตรใหม่เวลา 15.00น.)
 
                              คลินิกพิเศษนอกเวลาราชการ เปิดให้บริการวันจันทร์ อังคาร พฤหัส เวลา 16.00-19.00น. และวันเสาร์เวลา 9.00-12.00 น.
 
 
การให้คำปรึกษาก่อนและหลังการเดินทาง 
         นักท่องเที่ยวสามารถปรึกษาหาข้อมูลเกี่ยวกับการเดินทางไปยังประเทศต่างๆ ความเสี่ยงต่อโรคเฉพาะถิ่น และความจำเป็นในการฉีดวัคซีน การป้องกันโรคมาลาเรีย ได้ที่คลินิกเวชศาสตร์การเดินทางและการท่องเที่ยว นอกจากนี้นักท่องเที่ยงที่ไม่สบายหลังจากกลับมาจาก ต่างประเทศสามารถมาตรวจรักษาได้เช่นกัน
 
การให้วัคซีนป้องกันโรคและใบรับรองการฉีดวัคซีน
 
          คลินิกเวชศาสตร์ท่องเที่ยวและการเดินทาง โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน สามารถให้บริการฉีดวัคซีนที่จำเป็นเกี่ยวกับการเดินทางได้ทุกชนิด ไม่ว่าจะเป็น วัคซีนไข้เหลือง วัคซีนป้องกันไข้กาฬหลังแอ่น วัคซีนไทฟอยด์ วัคซีนป้องกันตับอักเสบ เอ,บี ฯลฯ ซึ่งนักท่องเที่ยว,นักเดินทางแต่ละคนจะมีความจำเป็นต้องได้รับวัคซีนแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับประเทศหรือสถานที่ไป ระยะเวลาที่จะอยู่ในประเทศนั้นๆ ลักษณะกิจกรรมที่จะไปทำ เช่นไปทำงาน ไปท่องเที่ยว ไปศึกษาต่อ ฯลฯ ซึ่งแพทย์จำเป็นต้องใช้ข้อมูลเหล่านี้มาประเมินความเสี่ยง ว่าสมควรฉีดวัคซีนอะไรบ้าง และเนื่องจากวัคซีนบางชนิดจำเป็นต้องได้รับหลายเข็มก่อนจะมีประสิทธิภาพป้องกันโรคได้ นักท่องเที่ยว,ผู้เดินทางจึงควรมาปรึกษาแพทย์และรับวัคซีนตั้งแต่เนิ่นๆ 4-6 สัปดาห์ก่อนเดินทาง 
           สามารถอ่านข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องวัคซีนได้ในบทความ วัคซีนที่จำเป็นก่อนการเดินทาง/ไปเที่ยว และดูรายชื่อวัคซีนรวมถึงราคาวัคซีนแต่ละชนิดได้ที่ รายการวัคซีนของคลินิก
 
การป้องกันมาลาเรีย
          ในประเทศเขตร้อน รวมทั้งบางพื้นที่ของประเทศไทย มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อมาลาเรีย ซึ่งการป้องกันมาลาเรียที่ดีที่สุดคือการป้องกันไม่ให้ยุงกัด โดยปกติไม่แนะนำให้ยาเพื่อป้องกันมาลาเรียในประเทศไทย เนื่องจากมีปัญหาการดื้อยาและผลข้างเคียงของยามาก การซื้อยากินเองเพื่อป้องกันมาลาเรียก็เป็นสิ่งอันตรายมาก เพราะจะได้ยาที่ไม่มีคุณภาพหรือเป็นยาปลอม ดังนั้นนักท่องเที่ยวที่จำเป็นต้องเดินทางเข้าไปในป่าเป็นเวลานานๆ หรือเข้าไปในบางประเทศที่เสี่ยงมากๆควรมา พบแพทย์เพื่อพิจารณาการป้องกันมาลาเรียเป็นรายๆไป อ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
 
 
การตรวจสุขภาพก่อนการเดินทางและการออกใบรับรองแพทย์
          ผู้ที่ต้องการตรวจสุขภาพก่อนการเดินทาง/ไปต่างประเทศ สามารถเข้ารับการตรวจได้ที่คลินิก โดยควรนำเอกสารข้อกำหนดในการตรวจร่างกายมาพบแพทย์ เนื่องจากการไปทำงาน ไปศึกษาต่อ ในแต่ละประเทศ หรือในแต่ละรัฐจะมีข้อกำหนดแตกต่างกัน รวมถึงแต่ละมหาวิทยาลัย บริษัท องค์กร ก็มีข้อปฏิบัติแตกต่างกันในเรื่องการตรวจร่างกาย ตรวจเลือด ฉีดวัคซีน การตรวจวัณโรค ฯลฯ และในบางที่จะกำหนดให้ใช้ใบรับรองแพทย์เฉพาะ จึงควรนำติดตัวมาพบแพทย์เสมอ
 
          นักเรียนนักศึกษาต้องการให้แพทย์ตรวจร่างกาย เพื่อออกใบรับรองแพทย์ โดยมีแบบฟอร์มเฉพาะในการตรวจร่างกาย แนะนำให้มาในเวลาราชการ เนื่องจากการตรวจบางอย่างจะทำไม่ได้นอกเวลาราชการ
 
 
การตรวจภูมิคุ้มกันวัณโรคทางผิวหนัง (Tuberculin skin test, Mantoux test)
          เป็นการตรวจเพื่อคัดกรองด้านภูมิคุ้มกันของการติดเชื้อวัณโรค (TB) ซึ่งใช้การตรวจทางผิวหนัง ในประเทศไทยไม่นิยมใช้การตรวจวัณโรคโดยวิธีนี้ แต่ในบางประเทศยังกำหนดให้ผู้ที่จะเดินทางเข้าประเทศนั้นๆ โดยเฉพาะการขอ VISA นักเรียน นักศึกษาต้องเข้ารับการตรวจคัดกรองวัณโรคก่อน ผู้ที่จะขอเข้ารับบริการจะต้องมาที่คลินิก 2 ครั้ง ครั้งแรกในวันจันทร์เท่านั้น เพื่อฉีดยาทดสอบทางผิวหนัง และมาพบแพทย์อีกครั้งในอีก 3 วันเพื่ออ่านผล ผู้ที่จะเข้ารับการตรวจดังกล่าว กรุณาทำนัดหมายล่วงหน้า
 
 
 
การให้คำแนะนำก่อนการไปทำงานหรือปฏิบัติงานในต่างประเทศเป็นหมู่คณะ
          ปัจจุบันมีหน่วยงาน องค์กรต่างๆทั้งในภาครัฐและเอกชน รวมถึงบริษัทต่างๆมีการส่งเจ้าหน้าที่ คนงาน ในทุกระดับไปทำงานหรือปฏิบัติงานในต่างประเทศ ซึ่งในบางครั้งจำเป็นต้องเดินทางไปยังพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูง ต่อการติดเชื้อโรคบางชนิด เช่นไปประเทศในแถบแอฟริกา อเมริกาใต้หรือในเอเชียบางประเทศ สามารถติดต่อเข้ารับคำปรึกษาแนะนำ รวมถึงฉีดวัคซีนก่อนการเดินทางเป็นหมู่คณะได้ที่คลินิกนักท่องเที่ยว อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
 
การให้ข้อมูลเกี่ยวกับโรคต่างๆในแต่ละพื้นที่
          ในแต่ละประเทศหรือแต่ละทวีปมีความเสี่ยงต่อโรคต่างๆไม่เหมือนกัน ในคลินิกมีข้อมูลทางระบาดวิทยาของโรคต่างๆ ในแต่ละส่วนของโลก เพื่อช่วยในการให้คำปรึกษาก่อนการเดินทาง นอกจากนี้ในคลินิกยังมีข้อมูลที่ update สามารถ online download จาก internet ได้โดยทันที
 
การตรวจหาเชื้อมาลาเรียและการบริการรักษาเขตร้อน และโรคหลังการเดินทาง
         เนื่องจาก คลินิกเวชศาสตร์ท่องเที่ยวและการเดินทาง เป็นส่วนหนึ่งของโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน ผู้ป่วยที่ต้องการตรวจหาเชื้อมาลาเรียหรือรักษาโรคหลังการเดินทาง สามารถมาใช้บริการได้ และทางโรงพยาบาลมีบริการตรวจหาเชื้อมาลาเรียตลอด 24 ชม.
 
เนื่องจากโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อนเป็นโรคพยาบาลเฉพาะทาง จึงไม่มีแผนกอุบัติเหตุ ศัลยกรรม ออร์โธปิดิกส์ และสูตินรีเวช
 

โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล

อาคารราชครินทร์ 420/6 ถนนราชวิถี, เขตราชเทวี, กรุงเทพฯ 10400
โทร 02-3069199
โทร(คลินิกไข้)02-3069148, 02-3069199
โทร(คลินิกพิเศษ TMD) 02-3069149
โทร(คลินิกเวชศาสตร์ท่องเที่ยว) 02-3069145
โทร(คลินิกผู้ป่วยนอกชั้น 3) 02-3069146-7
ข่าว/บทความล่าสุด
เนื้อหาอ่านล่าสุด