ข่าวสุขภาพ
ค้นหา รพ.-คลินิก-ร้านยาทั่วไทย ร้านยาคุณภาพ บริการสุขภาพ คลินิกเอกชน งาน รพ.
บริการวัคซีนโควิด บริการตรวจโควิด
ตำแหน่งงาน
ข่าวสุขภาพทั่วไป ข่าวธุรกิจสุขภาพไทย ข่าว/กิจกรรม/สาระ รพ.ต่างๆ ข้อมูลบริการ รพ.ต่างๆ สิทธิสุขภาพชาวไทย สาระความรู้สุขภาพ ท่องเที่ยวสุขภาพ กิจกรรม ESG CSR กิจกรรม Event Health Economy ข่าวธุรกิจสุขภาพรอบโลก บริจาค
น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ สำรวจความเห็นสุขภาพ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

ใช้สิทธิประกันสังคม รักษาจิตเวชได้หรือไม่

ใช้สิทธิประกันสังคม รักษาจิตเวชได้หรือไม่ Thumb HealthServ.net
ใช้สิทธิประกันสังคม รักษาจิตเวชได้หรือไม่ ThumbMobile HealthServ.net

ประชาชนผู้มีสิทธิประกันสังคมควรทราบว่า สามารถใช้สิทธิรักษาจิตเวชได้ ทั้งนี้ สิทธิประกันสังคม ให้ความคุ้มครองการรักษาโรคซึมเศร้าและโรคจิตเวชทุกประเภท สิทธิสวัสดิการการรักษาพยาบาลข้าราชการ ครอบคลุมการรักษาโรคซึมเศร้าทั้งข้าราชการและครอบครัว

 

คำตอบคือ ได้


 
ทพ.อรรถพร ลิ้มปัญญาเลิศ โฆษกสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) กล่าวว่า ผู้ป่วยโรคซึมเศร้าภายใต้สิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า สามารถใช้สิทธิได้ทันที หากได้รับคำวินิจฉัยจากจิตแพทย์ ทั้งนี้ สิทธิประโยชน์ในการเข้าถึงยารักษาโรคซึมเศร้า มีจำนวน 8 รายการ "โรคซึมเศร้าเป็นแล้วรักษาได้ ไม่เสียค่าใช้จ่าย เนื่องจากสิทธิรักษาพยาบาล บัตรทอง-ประกันสังคม-ข้าราชการ คุ้มครองการรักษาทั้งหมด" - ไทยพีบีเอส 12 มีนาคม 25621323 ปรึกษาปัญหาสุขภาพจิต 
โรคนี้ประกันสังคมและบัตรทองรักษาฟรี 
จิตแพทย์มีในทุกโรงพยาบาลใหญ่
ไม่ต้องทนจนเป็นมากจะรักษายากขึ้น 
แค่นอนไม่หลับก็ควรไปหาจิตแพทย์ได้แล้ว 
และมันก็เป็นความลับไม่มีทางมีใครรู้ด้วยนะ 
 


ศิริราชพยาบาล แนะนำในการเตรียมตัวก่อนไปพบจิตแพทย์ ในส่วน เอกสารสำคัญ ระบุว่า  สิ่งที่ต้องเตรียมให้พร้อม "เช่น ข้อมูลประวัติการรักษาที่เดิมถ้ามี บัตรประชาชน บัตรแสดงสิทธิ์การรักษา กรณีท่านต้องการใช้สิทธิ์เบิกจ่ายของประกันสังคมหรือบัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้าหรือใบส่งตัวจากโรงพยาบาลต้นสังกัด มิเช่นนั้นท่านจะต้องชำระค่ารักษาเอง เพราะโรงพยาบาลรัฐที่มีจิตแพทย์ มักเป็นโรงพยาบาลในระดับทุติยภูมิหรือตติยภูมิ ซึ่งตามหลักจะให้บริการเฉพาะผู้ป่วยที่ได้รับการส่งต่อมาจากสถานพยาบาลในระดับปฐมภูมิ หากท่านไปรับบริการด้วยเองโดยไม่ผ่านต้นสังกัดมักต้องชำระค่าบริการด้วยตนเอง ยกเว้นกรณีฉุกเฉินหรือท่านที่ใช้สิทธิ์ข้าราชการอาจไปเบิกในภายหลังได้"
 
 
 
สิทธิสวัสดิการการรักษาพยาบาลข้าราชการ ครอบคลุมการรักษาโรคซึมเศร้าทั้งข้าราชการและครอบครัว หากแพทย์ตรวจแล้วระบุว่าเป็นโรคซึมเศร้าสามารถรักษาทันที ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใด ๆ เพิ่มเติม ตรวจสอบสิทธิเพิ่มเติมที่ กรมบัญชีกลาง โทร. 02-127-7000
 
สิทธิประกันสังคม ให้ความคุ้มครองการรักษาโรคซึมเศร้าและโรคจิตเวชทุกประเภท สามารถใช้สิทธิในโรงพยาบาลที่กำหนดไว้ในระบบประกันสังคม โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ตรวจสอบสิทธิเพิ่มเติม สายด่วนประกันสังคม 1506
 

ถาม-ตอบ เรื่องการเข้ารับบริการ โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นฯ ด้วยสิทธิประกันสังคม

 
1.คำถาม กรณีผู้ประกันตน "ไม่มีบัตรรับรองสิทธิการรักษาพยาบาล" ใช้บริการได้หรือไม่

ตอบ
 •  กรณีที่ผู้ประกันตนสิทธิประกันสังคม รพ.ขอนแก่น และ รพ.ชุมแพ มารับบริการที่ รพ.จิตเวชขอนแก่น เวชระเบียนตรวจสอบสิทธิแล้วมีสิทธิเป็นผู้ประกันตน สามารถใช้สิทธิรักษาพยาบาลได้เลย
 •  กรณีที่ผู้ประกันตนสิทธิประกันสังคม รพ.ต่างจังหวัด อื่นๆ มารับบริการที่ รพ.จิตเวชขอนแก่น เวชระเบียนตรวจสอบสิทธิแล้วมีสิทธิ ถ้าไม่มีหนังสือส่งตัว (Refer) จาก รพ.ตามสิทธิ ถือว่าชำระเงินเอง
 
2.คำถาม กรณีผู้ประกันตน "จำเป็น" ต้องรับการรักษาตัวประเภทผู้ป่วยใน ทำได้หรือไม่

ตอบ    
 • กรณีที่ผู้ประกันตนสิทธิประกันสังคม รพ.ขอนแก่น และ รพ.ชุมแพมารับบริการที่ รพ.จิตเวชขอนแก่น เวชระเบียนตรวจสอบสิทธิแล้วมีสิทธิเป็นผู้ประกันตน สามารถใช้สิทธิได้เลย 
 •  กรณีที่ผู้ประกันตนสิทธิประกันสังคม รพ.ต่างจังหวัด อื่นๆ มารับบริการที่ รพ.จิตเวชขอนแก่น เวชระเบียนตรวจสอบสิทธิแล้วมีสิทธิรอประสานสิทธิ ไปยัง รพ.ตามสิทธิ ระหว่างรอประสานสิทธิ ให้สิทธิเป็นชำระเงินเอง
 
3.คำถาม การบริการที่ท่านจะได้รับจากสถานพยาบาล  คืออะไร

ตอบ  คือ สถานพยาบาลต่างๆ จะให้การตรวจวินิจฉัยและรักษาแก่ผู้ประกันตนตามมาตรฐานทางการแพทย์ รวมถึงรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในกรณีที่ทางโรงพยาบาล ไม่สามารถให้บริการได้ และต้องมีการส่งตัวไปรับการรักษายังสถานพยาบาลอื่น
 

4.คำถาม การบริการจากสถานพยาบาลเครือข่าย คืออะไร
 
ตอบ คือ การที่ผู้ประกันตนได้รับบัตรรับรองสิทธิฯ ที่ระบุชื่อสถานพยาบาลและสถานพยาบาลนั้นมีสถานพยาบาลอื่นที่เป็นเครือข่าย ร่วมกัน ผู้ประกันตนสามารถเข้ารับการรักษาพยาบาลได้ในทุกสถานพยาบาลที่อยู่ในเครือ ข่ายโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น
 

5.คำถาม ผู้ประกันตนที่มีสิทธิประกันสังคม "รพ.ขอนแก่น" หรือ มีสิทธิประกันสังคม "รพ.ชุมแพ" สามารถมารับบริการ รักษาพยาบาล ที่ รพ.จิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์ ได้โดยไม่ต้องชำระเงินเอง
 
ตอบ
 
 • ไม่ต้องมีหนังสือส่งตัว (Refer) สามารถใช้สิทธิได้เลย
 • กรณีคนไข้ใช้สารเสพติด จะต้องชำระเงิน
 • แต่มีโรคบางชนิดที่ ประกันสังคม ไม่คุ้มครอง หนึ่งในนั้นคือ โรคอันเนื่องมาจากการใช้สารเสพติด

6.คำถาม ผู้ประกันตนที่มีสิทธิประกันสังคม รพ. ต่างจังหวัด หรือ รพ. ในจังหวัดขอนแก่น สามารถมารับบริการ รักษาพยาบาล ที่ รพ.จิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์ ได้โดยไม่ต้องชำระเงินเอง ได้เลยหรือไม่
 
ตอบ    - ผู้ประกันตนสิทธิ รพ ขอนแก่น ใช้สิทธิได้เลย
 

7. กรณี มียานอกบัญชียาหลัก หรือ ทันตกรรม คนไข้ต้องชำระเงินเอง
 
 •  ผู้ประกันตนสิทธิ รพ ต่างจังหวัด  ต้องมีหนังสือส่งตัว (Refer) จาก รพ.ตามสิทธิ ถึงจะได้สิทธิไม่ต้องชำระเงินเอง
 • กรณี มียานอกบัญชียาหลัก หรือ ทันตกรรม คนไข้ต้องชำระเงินเอง
 
8.คำถาม  ผู้ประกันตนที่มีสิทธิประกันสังคม รพ. ต่างจังหวัด หรือ รพ. ในจังหวัดขอนแก่น ที่มารับบริการ รักษาพยาบาล ที่ รพ.จิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์ กรณีใดบ้างที่ต้องสำรองจ่ายเงินเอง
 
ตอบ   
 1. ไม่มีใบส่งตัว
 2. เป็นโรคที่ประกันสังคม ไม่คุ้มครอง รวม 14 โรค
 3. กรณี มียานอกบัญชียาหลัก หรือ ทันตกรรม คนไข้ต้องชำระเงินเอง
 

9.คำถาม ผู้ประกันตนประสงค์จะขอใช้สิทธิเบิกค่ารักษา จะต้องแนบเอกสาร หลักฐานประกอบ อะไรบ้าง
 
ตอบ 
 • ผู้ประกันตน รพ ขอนแก่น / รพ.ชุมแพ ไม่ต้องมีเอกสารแนบและหลักฐานประกอบ วันที่มารับบริการการรักษา
 • ผู้ประกันตน รพ กาฬสินธุ์ มหาสารคาม เพชรบูรณ์ หนองคาย ต้องมีใบส่งตัว (Refer) และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 • ผู้ประกันตน รพ ต่างจังหวัดอื่นๆ ต้องมีใบรับรองค่ารักษาพยาบาล (ตราคุฑ) และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 
 
ข้อมูลจาก : กลุ่มงานการเงินและบัญชี โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่น ฯ
29 พฤษภาคม 2563
 


สิทธิบัตรทองกับการรักษาด้านจิตเวช

สามารถใช้สิทธิบัตรทองได้ เช่นกัน  เนื่องจากไม่อยู่ในข้อยกเว้นของชุดสิทธิประโยชน์ ปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพจิต ถือเป็นการเจ็บป่วยทางจิต และควรต้องพบจิตแพทย์หรือนักจิตวิทยา - รพ.เพชรเกษม 2  สิทธิการรักษาต่าง


สิทธิการรักษา
 
 
ผู้ป่วยที่มารักษาที่โรงพยาบาลจิตเวชสามารถใช้สิทธิในการรักษาได้เช่นเดียวกับการรักษาที่โรงพยาบาลฝ่ายกาย
 
1. กรณีใช้สิทธิบัตรประกันสุขภาพ (บัตรทอง)
ครั้งแรกที่มารับบริการต้องมีหนังสือส่งตัวมาจากโรงพยาบาลใกล้บ้านที่มีสิทธิ์ สำหรับในเขตอำเภอเมือง ต้องมีหนังสือส่งตัวจากโรงพยาบาลเทพรัตน์หรือโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา แล้วแต่ขึ้นทะเบียนใช้สิทธิที่โรงพยาบาลใด
 
2. สิทธิประกันสังคม
ใช้สิทธิ์ได้เฉพาะสิทธิ์ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาและต้องเป็นโรคที่ประกันสังคมคุ้มครอง
 
3. สิทธิข้าราชการ
สามารถเบิกได้ตามระเบียบ กรมบัญชีกลางหรือองค์กรปกครองส่วนท้องภิ่น ครั้งแรกที่มารับบริการ ชำระเงินแล้วไปเบิกคืนภายหลังจากหน่วยงานต้นสังกัด และสมัครจ่ายตรง ซึ่งสามารถใช้ได้หลังจากแสกน 15-30 วัน
 
 

การรับยาแทนผู้ป่วย
ผู้ป่วยที่มีอาการดี บางครั้งไม่สะดวกในการมารับยาด้วยตนเอง สามารถให้ญาติมารับยาแทนได้ แต่ต้องเป็นญาติที่มีชื่อระบุในเวชระเบียนผู้ป่วยเท่านั้นญาติที่ไม่มีชื่อที่ระบุ ไม่สามารถรับยาแทนได้ โดยยื่นบัตรประจำตัวผู้ป่วยที่แผนกเวชระเบียน


ข้อมูลจาก โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราช

หากมีข้อสงสัย ให้โทรศัพท์เพิ่มเติม สอบถามรายละเอียดก่อนมาใช้บริการ ได้ที่ โทร.0-4423-3999 ต่อ95910 (โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราช)
 
ข่าว/บทความล่าสุด
เนื้อหาอ่านล่าสุด