ถาม-ตอบเกี่ยวกับสิทธิบัตรทอง การรักษา-ตรวจโรคต่างๆ ที่น่าสนใจและควรรู้ไว้

Mar 28, 2021 330

เพื่อดูว่าโรค อาการ หรือการตรวจโรค แบบใดได้ใช้สิทธิได้ หรือแบบใดที่ใช้สิทธิไม่ได้ อาทิเช่น ไตวาย โลหิตจาง ทำหมัน แก้หมัน ตรวจมะเร็งปากมดลูก สิว ผ่าตัดนิ่วในถุงน้ำดี ประจำเดือน ตาต้อ ทำฟัน โรคเอดส์ คุมกำเนิด จิตเพศ ฆ่าตัวตาย

ถาม-ตอบเกี่ยวกับสิทธิบัตรทอง ในการรักษาโรค อาการ การตรวจโรคต่างๆ แบบใดได้ใช้สิทธิได้ หรือแบบใดที่ใช้สิทธิไม่ได้ เป็นพื้นฐานที่ควรได้ทราบเอาไว้

 • เป็นไตวายเรื้อรังและผ่าตัดเปลี่ยนไตเรียบร้อยแล้ว ต้องกินยากดภูมิคุ้มกันตลอดชีวิต จะขอใช้สิทธิบัตรทองได้หรือไม่?

  ปัจจุบันไม่สามารถใช้สิทธิได้ เนื่องจากการใช้ยากดภูมิคุ้มกันถือเป็นกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนอวัยวะ จึงไม่อยู่ในความคุ้มครอง

 • มีลูกเป็นโลหิตจาง Thalassemia ต้องการรักษาลูกด้วยวิธีปลูกถ่ายไขกระดูก จะขอใช้สิทธิบัตรทองได้หรือไม่?

  ปัจจุบันไม่สามารถใช้สิทธิได้เนื่องจากการปลูกถ่ายไขกระดูก ถือว่าเป็นการเปลี่ยนอวัยวะ ซึ่งไม่อยู่ในความคุ้มครองตามสิทธิประโยชน์

 • ผู้หญิงโสดอายุ40ปี ไม่เคยตรวจมะเร็งปากมดลูกมาก่อน จะขอตรวจโดยการใช้สิทธิบัตรทองได้หรือไม่?

  ได้ เพราะถือว่าเป็นการส่งเสริมสุขภาพในกลุ่มผู้มีภาวะเสี่ยง ตามแนวทางการตรวจสุขภาพในผู้ใหญ่ทั่วไป

 • ต้องการให้สามีทำหมัน จะใช้สิทธิบัตรทองได้หรือไม่?

  ได้ เพราะเป็นการวางแผนครอบครัว ซึ่งจัดเป็นกิจกรรมหนึ่งของการส่งเสริมสุขภาพ และไม่ต้องร่วมจ่ายค่าบริการ30บาท

 • อายุ18ปี ไม่เคยมีประจำเดือนมาเลย จะขอใช้สิทธิบัตรทองตรวจหาสาเหตุได้หรือไม่?

  ได้ โดยขอให้ปรึกษาที่หน่วยบริการประจำครอบครัวก่อน

 • ผ่าตัดนิ่วในถุงน้ำดี ใช้สิทธิบัตรทองได้หรือไม่?

  ได้ เนื่องจากเป็นการรักษาโรคอย่างหนึ่ง

 • ตาเป็นต้อ รักษาโดยการผ่าตัดเปลี่ยนเลนส์แก้วตา จะใช้สิทธิบัตรทองได้หรือไม่?

  ได้ เนื่องจากเป็นการรักษาโรค ท่านจะได้รับการรักษาเปลี่ยนเลนส์แก้วตาให้โดยเสียค่าผ่าตัดเพียง30บาท โดยไปใช้บริการที่ระบุไว้ในบัตรทอง

 • กรณีที่มีโรคใหม่จะใช้สิทธิบัตรทองได้หรือไม่ ถ้าไม่ได้จะทำอย่างไร ต้องเสียค่าใช้จ่ายเองหรือไม่ นานหรือไม่ที่จะเข้าโครงการ30บาทรักษาทุกโรค?

  ผู้มีสิทธิตามบัตรทอง จะได้รับการรักษาโรคเกือบทั้งหมด จะมีข้อยกเว้นบางกรณีเท่านั้น เช่น การล้างไตในกรณีไตวายเรื้อรัง การเปลี่ยนอวัยวะ ฯลฯ หรือการตรวจอื่นๆที่เกินความจำเป็นและไม่มีข้อบ่งชี้ทางการแพทย์ ฉะนั้นกรณีที่ประชาชนเจ็บป่วยด้วยโรคทั่วไป ไม่ว่าจะเป็นโรคแปลกใหม่อย่างไร ขอให้มีความมั่นใจว่าใช้สิทธิบัตรทองได้แน่นอน

 • ฟันไม่สวยต้องการจัดฟัน โดยไม่มีข้อบ่งชี้ทางการแพทย์ สามารถใช้สิทธิบัตรทองได้หรือไม่?

  ไม่ได้ เนื่องจากเป็นการกระทำเพื่อความสวยงาม

 • เป็นโรคตับแข็งจากการดื่มสุรา รักษาด้วยสิทธิบัตรทองได้หรือไม่?

  ได้

 • สายตาสั้น ต้องการรักษาโดยการทำเลสิค ใช้สิทธิบัตรทองได้หรือไม่?

  ไม่ได้ ถ้าเป็นความต้องการของผู้ป่วยเองที่อาจไม่ต้องการสวมแว่นตา แต่ในกรณีที่แพทย์พิจารณาแล้วว่า สายตาสั้นมาก จนไม่สามารถสวมแว่นตาได้ และมีความจำเป็นต้องรักษาโดยการทำเลสิคจริงๆ ก็สามารถใช้สิทธิบัตรทองได้

 • บุตรเกิดมาแล้วหมอบอกผนังหัวใจรั่ว ใช้สิทธิบัตรทองได้หรือไม่?

  ได้ โดยใช้บริการกับหน่วยบริการที่ระบุไว้ในบัตรทอง

 • ทำแท้งแล้วมดลูกอักเสบ สามารถใช้สิทธิบัตรทองได้หรือไม่?

  ได้ โดยใช้บริการกับหน่วยบริการตามที่ระบุไว้ในบัตรทอง

 • หน้ามีไฝ ต้องการผ่าไฝออก สามารถใช้สิทธิบัตรทองได้หรือไม่?

  ไม่ได้ หากเป็นการกระทำเพื่อความสวยงาม โดยไม่มีข้อบ่งชี้ทางการแพทย์ แต่หากแพทย์พิจารณาแล้วว่า หากปล่อยไว้อาจเป็นโรคอื่นต่อไปได้ในอนาคต สามารถใช้สิทธิบัตรทองได้

 • การปรึกษาเรื่องการวางแผนครอบครัวและได้รับคำแนะนำให้ฉึดยาคุม ไม่ทราบว่าจะใช้สิทธิใบทองได้ไหม?

  ได้ เพราะจัดอยู่ในประเภทการส่งเสริมสุขภาพ และไม่ต้องร่วมจ่ายค่าบริการครั้งละ30บาท ด้วย

 • ผู้ป่วยโรคเอดส์ สามารถใช้สิทธิบัตรทอง รักษาได้หรือไม่?

  ได้ กรณีรักษาโรคแทรกซ้อน การติดเชื้อต่างๆ แต่ไม่สามารถใช้ในกรณีการรักษา โดยใช้ยาต้านเชื้อไวรัสเอดส์ ยกเว้่นกรณีการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อจากแม่สู่ลูก

 • หน้าเป็นสิว สามารถใช้สิทธิบัตรทองในการรักษาได้หรือไม่?

  หากเป็นการรักษาเพื่อความสวยงาม ไม่สามารถใช้สิทธิได้ แต่ถ้าเป็นข้อบ่งชี้ว่าจำเป็นต้องรักษาสามารถใช้สิทธิได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของแพทย์ผู้รักษา

 • ปัจจุบันคุมกำเนิดแบบชั่วคราว โดยการฝังยาคุมกำเนิดใต้ท้องแขนประมาณ3ปี หากต้องการมีบุตรอีกจะใช้สิทธิบัตรทองในการผ่าตัดได้หรือไม่?

  ได้ เนื่องจากการฝังยาคุมกำเนิดใต้ท้องแขน มีกำหนดระยะเวลาของการใช้ไม่เกิน5ปี เป็นการคุมกำเนิดแบบชั่วคราวถือว่ายังอยู่ในช่วงของการวางแผนครอบครัว

 • ขอใช้สิทธิบัตรทองในการฉีดยาศพ ขอรถพยาบาลขนศพ เพื่อกลับภูมิลำเนาได้หรือไม่?

  ไม่ได้ เพราะสิทธิในการใช้บัตรทองจะสิ้นสุดลงเมื่อตาย

 • การพยายามฆ่าตัวตาย สามารถใช้สิทธิบัตรทองได้หรือไม่?

  สามารถใช้สิทธิบัตรทองได้ เนื่องจากไม่อยู่ในข้อยกเว้นของชุดสิทธิประโยชน์และการที่ผู้ป่วยพยายามฆ่าตัวตาย แสดงว่ามีปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพจิต ถือเป็นการเจ็บป่วยทางจิต และควรต้องพบจิตแพทย์หรือนักจิตวิทยา

รพ.เพชรเกษม 2
 
 
น่าสนใจในหมวดเดียวกัน ทั้งหมด

ทั้งหมด

แพคเกจ/โปรโมชั่นสุขภาพ

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้
โรงพยาบาลนครพิงค์ เชียงใหม่
โรงพยาบาลนครพิงค์ เชียงใหม่
โรงพยาบาลพัทลุง
โรงพยาบาลพัทลุง
เพิ่มเพื่อน @healthserv

https://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง (ในส่วนของ รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการ นั้น HealthServ ช่วยได้ในแง่ของข้อมูลติดต่อ สถานที่ตั้ง หรืออื่นๆ ที่เป็นข้อมูลทั่วไป)

สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ

"บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด"

ร่วมตอบแบบสอบถาม
 
Disclaimer "ข้อจำกัดความรับผิดชอบ"

ข้อมูลที่เผยแพร่บนหน้านี้โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับ "วันที่ เวลา รายละเอียด ราคา เงื่อนไข ตลอดจน ภาพถ่าย ภาพประกอบ ภาพวาด ภาพเคลื่อนไหว ไฟล์และสื่อรูปแบบต่างๆ ฯลฯ" เป็นข้อมูลที่บันทึกไว้ ณ เวลาหนึ่ง ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมได้ ณ เวลาที่ท่านได้เข้าชมข้อมูลนี้

ดังนั้น โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับบริษัท/หน่วยงานที่เป็นเจ้าของข้อมูลการบริการหรือให้บริการนี้ อีกครั้ง ก่อนตัดสินใจ - เว็บไซต์ HealthServ.net ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลที่เปลี่ยนไป และไม่รับผิดชอบต่อการนำข้อมูลไปใช้หรืออ้างอิงในทุกกรณี

หมวดหมู่ข้อมูลสุขภาพบน HealthServ.net
© HealthServ ข้อเสนอแนะ/พบปัญหาการใช้งาน/ข้อมูลไม่ถูกต้อง/ต้องการลงข้อมูล ส่งมาที่ healthserv.net@gmail.com