ข่าวสุขภาพ
ค้นหา รพ.-คลินิก-ร้านยาทั่วไทย ร้านยาคุณภาพของฉัน บริการสุขภาพ คลินิกเอกชน งาน รพ.
บริการวัคซีนโควิด บริการตรวจโควิด
ตำแหน่งงาน
ข่าวสุขภาพทั่วไป ข่าวธุรกิจสุขภาพไทย ข่าวธุรกิจสุขภาพรอบโลก กิจกรรม-บริการ รพ.ต่างๆ สิทธิสุขภาพชาวไทย สาระความรู้สุขภาพ Health Economy ท่องเที่ยวสุขภาพ กิจกรรม ESG CSR กิจกรรม Event บริจาค
น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ สำรวจความเห็นสุขภาพ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ เปิดให้บริการงานแพทย์ทางเลือก แบบ NEW NORMAL

สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ เปิดให้บริการงานแพทย์ทางเลือก แบบ NEW NORMAL HealthServ.net

สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ เปิดให้บริการงานแพทย์ทางเลือก 1 พฤศจิกายน 2564 แพทย์แผนไทย แพทย์แผนจีน แพทย์แผนตะวันออก กัญชาทางการแพทย์
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและติดต่อนัดหมาย
แพทย์แผนไทย 02-4416122 02-4416100 ต่อ 58122
แพทย์แผนจีน 02-4416100 ต่อ 58328 (ในเวลาราชการ)

สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ เปิดให้บริการงานแพทย์ทางเลือก แบบ NEW NORMAL ThumbMobile HealthServ.net
สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ เปิดให้บริการงานแพทย์ทางเลือก แบบ NEW NORMAL HealthServ

 
แพทย์แผนไทย : การดูแลสุขภาพทั้งสภาวะปกติ และสภาวะที่ผิดปกติ (เป็นโรค) โดยใช้ทฤษฎีความสมดุลของธาตุต่าง ๆ

แพทย์แผนจีน : ใช้หลักความสมดุลระหว่างหยินหยาง เป็นพื้นฐานของการรักษา ด้วยวิธีการฝังเข็ม ครอบแก้ว

แพทย์แผนตะวันออก : ใช้หลักวิธีการทางธรรมชาติบำบัดในการดูแลและส่งเสริมสุขภาพและความงาม เช่น การนวดชนิดต่างๆ การทรีตเม้นหน้าและตัว

กัญชาทางการแพทย์ : การนำพืชกัญชา หรือสารสกัดจากกัญชา ไปบำบัดและรักษาผู้ป่วย เป็นผลิตภัณฑ์ตำรับยารักษาโรคต่างๆ
 

เงื่อนไขการเข้ารับบริการ

ผู้ป่วยที่เข้ารับบริการทำหัตถการ กำหนดให้ต้องฉีดวัคซีนป้องกัน COVID-19 อย่างน้อย 1 เข็ม
ซึ่งระยะเวลาการฉีดอย่างน้อย 2 สัปดาห์

ผลรับรองการฉีดวัคซีน ผู้ป่วยต้องนำผลรับรองการฉีดวัคซีนมาแสดงกับเจ้าหน้าที่ทุกครั้งในการเข้ารับบริการ


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและติดต่อนัดหมาย
แพทย์แผนไทย 02-4416122  02-4416100 ต่อ 58122
แพทย์แผนจีน 02-4416100 ต่อ 58328 (ในเวลาราชการ)
 
ในเวลาราชการ วันจันทร์ - วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น.
นอกเวลาราชการ วันจันทร์ - วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 16.30-20.30 น.
วันเสาร์ ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น. ยกเว้นวันหยุดราชการและวันอาทิตย์ 

ข่าว/บทความล่าสุด
เนื้อหาอ่านล่าสุด