ข่าวสุขภาพ
ค้นหา รพ.-คลินิก-ร้านยาทั่วไทย ร้านยาคุณภาพ บริการสุขภาพ คลินิกเอกชน งาน รพ.
บริการวัคซีนโควิดบริการตรวจโควิด
ตำแหน่งงาน
ข่าวสุขภาพทั่วไป ข่าวธุรกิจสุขภาพไทย ข่าว/กิจกรรม/สาระ รพ.ต่างๆ ข้อมูลบริการ รพ.ต่างๆ สิทธิสุขภาพชาวไทย สาระความรู้สุขภาพ ท่องเที่ยวสุขภาพ กิจกรรม ESG CSR กิจกรรม Event Health Economy ข่าวธุรกิจสุขภาพรอบโลก บริจาค
น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ สำรวจความเห็นสุขภาพ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

โรงพยาบาลพระพุทธบาท สระบุรี เปิดห้องปฏิบัติการอณูชีวโมเลกุล (Biomolecular Laboratory)

โรงพยาบาลพระพุทธบาท สระบุรี เปิดห้องปฏิบัติการอณูชีวโมเลกุล (Biomolecular Laboratory) Thumb HealthServ.net
โรงพยาบาลพระพุทธบาท สระบุรี เปิดห้องปฏิบัติการอณูชีวโมเลกุล (Biomolecular Laboratory) ThumbMobile HealthServ.net

โรงพยาบาลพระพุทธบาท เปิดห้องปฏิบัติการอณูชีวโมเลกุล (Biomolecular Laboratory) ตรวจวินิจฉัยเชื้อไวรัสโควิด-19 ด้วยเทคนิค Real- time RT- PCR รองรับสถานการณ์การระบาดและการเฝ้าระวังโรค

โรงพยาบาลพระพุทธบาท สระบุรี เปิดห้องปฏิบัติการอณูชีวโมเลกุล (Biomolecular Laboratory) HealthServ
 วันนี้ (17 มกราคม 2565) เวลา 11.00 น. นายแพทย์พูลลาภ ฉันทวิจิตรวงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขเขตสุขภาพที่ 4 เป็นประธานในพิธีเปิดห้องปฏิบัติการอณูชีวโมเลกุล (PBH Biomolecular Laboratory) ตรวจวินิจฉัยเชื้อไวรัสโควิด-19  โดยมี แพทย์หญิงอังคณา อุปพงษ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระพุทธบาท กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ฯ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร แพทย์ พยาบาลและเจ้าหน้าที่บุคลากรทางการแพทย์ ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

โรงพยาบาลพระพุทธบาท ได้ดำเนินการจัดตั้งห้องปฏิบัติการอณูชีววิทยาขึ้น เป็นการเพิ่มศักยภาพการตรวจทางห้องปฏิบัติการของกลุ่มงานเทคนิคการแพทย์   ให้สามารถตรวจหาเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยการรตรวจหาสารพันธุกรรมของเชื้อ SARS-CoV-2 ด้วยวิธี Real-time RT-PCR ต่อ N-gene และ ORF-1b gene  โดยได้ผ่านการทดสอบความชำนาญและขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการ เครือข่ายกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เป็นที่เรียบร้อย สามารถรายงานผลที่น่าเชื่อถือและทันเวลา เพื่อการตรวจจับและควบคุมโรคได้อย่างรวดเร็ว
ข่าว/บทความล่าสุด
เนื้อหาอ่านล่าสุด