ข่าวสุขภาพ
ค้นหา รพ.-คลินิก-ร้านยาทั่วไทย ร้านยาคุณภาพของฉัน บริการสุขภาพ คลินิกเอกชน งาน รพ.
บริการวัคซีนโควิด บริการตรวจโควิด
ตำแหน่งงาน
ข่าวสุขภาพทั่วไป ข่าวธุรกิจสุขภาพไทย ข่าวธุรกิจสุขภาพรอบโลก กิจกรรม-บริการ รพ.ต่างๆ สิทธิสุขภาพชาวไทย สาระความรู้สุขภาพ Health Economy ท่องเที่ยวสุขภาพ กิจกรรม ESG CSR กิจกรรม Event บริจาค
น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ สำรวจความเห็นสุขภาพ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

คลินิกเครือข่ายประกันสังคม โรงพยาบาลสุรินทร์

คลินิกเครือข่ายประกันสังคม โรงพยาบาลสุรินทร์ HealthServ.net
คลินิกเครือข่ายประกันสังคม โรงพยาบาลสุรินทร์ ThumbMobile HealthServ.net

คลินิกเครือข่ายประกันสังคม โรงพยาบาลสุรินทร์ อัพเดตล่าสุดประจำปีนี้ มีรายชื่อคลินิกดังนี้

โรงพยาบาลกาบเชิง
 ม.1 ต.กาบเชิง อ.กาบเชิง จ.สุรินทร์โทร.0 4455 9002
 
โรงพยาบาลเขวาสินรินทร์ 
ม.6 ต.เขวาสินรินทร์ อ.เขวาสินรินทร์ จ.สุรินทร์ โทร.0 4458 2400
 
โรงพยาบาลพนมดงรักเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 
ม.18 ต.บักได อ.พนมดงรัก จ.สุรินทร์ โทร.0 4450 8242
 
โรงพยาบาลจอมพระ 
ม.6 ต.จอมพระ อ.จอมพระ จ.สุรินทร์ โทร.0 4458 1488
 
โรงพยาบาลชุมพลบุรี 
ม.1 ต.ชุมพลบุรีอ.ชุมพลบุรีจ.สุรินทร์ โทร.0 4459 6321
 
โรงพยาบาลท่าตูม
ม.7 ต.ท่าตูม อ.ท่าตูม จ.สุรินทร์ โทร.0 4459 1126
 
โรงพยาบาลโนนนารายณ์ 
ม.6 ต.หนองหลวง อ.โนนนารายณ์ จ.สุรินทร์  โทร.0 4414 4580
 
โรงพยาบาลบัวเชด 
ม.1 ต.บัวเชด อ.บัวเชด จ.สุรินทร์  โทร.0 4457 9076
 
โรงพยาบาลปราสาท 
ม.2 ต.กังแอน อ.ปราสาท จ.สุรินทร์  โทร.0 4455 1556
 
โรงพยาบาลรัตนบุรี 
ม.8 ต.รัตนบุรีอ.รัตนบุรี จ.สุรินทร์  โทร.0 4459 9143-4 
 
โรงพยาบาลลำดวน 
ม.3 ต.ลำดวน อ.ลำดวน จ.สุรินทร์  โทร.0 4454 1412-3
 
โรงพยาบาลศีขรภูมิ 
ม.1 ต.ระแงง อ.ศีขรภูมิจ.สุรินทร์  โทร.0 4456 1341
 
โรงพยาบาลศรีณรงค์ 
ม.2 ต.ณรงค์ อ.ศรีณรงค์ จ.สุรินทร์  โทร.0 4450 9212
 
โรงพยาบาลสนม 
ม.3 ต.สนม อ.สนม จ.สุรินทร์  โทร.0 4458 9025
 
โรงพยาบาลสังขะ 
ม.1 ต.สังขะ อ.สังขะ จ.สุรินทร์ โทร.0 4457 1478
 
โรงพยาบาลสำโรงทาบ 
ม.1 ต.หนองไผ่ล้อม อ.สำโรงทาบ จ.สุรินทร์  โทร.0 4456 9080
 
ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองสุรินทร์ ต.ในเมือง อ.เมืองสุรินทร์จ.สุรินทร์โทร.0 4451 8524
ศูนย์สุขภาพชุมชนศุภกาญจน์ ม.3 ต.ในเมือง อ.เมืองสุรินทร์จ.สุรินทร์โทร.0 4451 3825
ศูนย์สุขภาพชุมชนกรุงศรีนอก ม.2 ต.ในเมือง อ.เมืองสุรินทร์จ.สุรินทร์โทร.0 4451 4731
ศูนย์สุขภาพชุมชนสุริยกานต์ ม.1 ต.ในเมือง อ.เมืองสุรินทร์จ.สุรินทร์โทร.0 4451 5554
ศูนย์สุขภาพชุมชนสระโบราณ ถ.สระโบราณ ต.ในเมือง อ.เมืองสุรินทร์จ.สุรินทร์โทร. 09 8147 1792
 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพทุกแห่งในจังหวัดสุรินทร์
 
ข่าว/บทความล่าสุด
เนื้อหาอ่านล่าสุด