ข่าวสุขภาพ
ค้นหา รพ.-คลินิก-ร้านยาทั่วไทย ร้านยาคุณภาพของฉัน บริการสุขภาพ คลินิกเอกชน งาน รพ.
บริการวัคซีนโควิด บริการตรวจโควิด
ตำแหน่งงาน
ข่าวสุขภาพทั่วไป ข่าวธุรกิจสุขภาพไทย ข่าวธุรกิจสุขภาพรอบโลก กิจกรรม-บริการ รพ.ต่างๆ สิทธิสุขภาพชาวไทย สาระความรู้สุขภาพ Health Economy ท่องเที่ยวสุขภาพ กิจกรรม ESG CSR กิจกรรม Event บริจาค
น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ สำรวจความเห็นสุขภาพ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

คลินิกเครือข่ายโรงพยาบาลลำพูน

คลินิกเครือข่ายโรงพยาบาลลำพูน HealthServ.net
คลินิกเครือข่ายโรงพยาบาลลำพูน ThumbMobile HealthServ.net

คลินิกเครือข่ายโรงพยาบาลลำพูน อัพเดตล่าสุดประจำปีนี้ มีรายชื่อคลินิกดังนี้

คลินิกเครือข่ายโรงพยาบาลลำพูน HealthServ
 โรงพยาบาลทุ่งหัวช้าง
 48 ม.3 ต.ทุ่งหัวช้าง อ.ทุ่งหัวช้าง จ.ลำพูน โทร.0 5397 5201
 
 โรงพยาบาลบ้านธิ 
265 ม.6 ต.บ้านธิอ.บ้านธิจ.ลำพูน โทร.0 5350 1703
 
 โรงพยาบาลบ้านโฮ่ง 
ม.7 ถ.ลำพูน-ลี้ต.บ้านโฮ่ง อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน โทร.0 5355 0444
 
 โรงพยาบาลป่าซาง 
46 ม.7 ต.นครเจดีย์อ.ป่าซาง จ.ลำพูน โทร.0 5355 5258
 
โรงพยาบาลแม่ทา 
238 ม.8 ต.ทาสบเส้า อ.แม่ทา จ.ลำพูน โทร.0 5357 1171
 
โรงพยาบาลลี้ 
111 ม.7 ต.ลี้อ.ลี้จ.ลำพูน โทร.0 5359 6513-9
 
โรงพยาบาลเวียงหนองล่อง
 ม.9 ต.วังผาง อ.เวียงหนองล่อง จ.ลำพูน โทร.0 5350 4043
 
 
กาดอินทร คลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมศัลยศาสตร์ 
81/5 ม.11 ต.บ้านกลาง อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน
 
 โทร.08 3054 1563
 
คลินิกเวชกรรมหมอลาริกซ์ 
65/2 ม.9 ต.เหมืองง่า อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน
โทร.08 7300 5195
 
สหคลินิกแพทย์ปริญญา-ธีรภัทร 
1/67 ม.4 ต.บ้านกลาง อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน
โทร.09 3790 6494 
 
สหคลินิกหมอตุลาพร
 501,503 ถ.เจริญราษฎร์ต.ในเมือง อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน
โทร.09 0318 1037
 
หมอมายคลินิกเวชกรรม 
17 ถ.อินทยงยศ ต.ในเมือง อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน
โทร.0 5203 1400

โรงพยาบาลลำพูน

177 หมู่ 11 ถนน จามเทวี ต.ต้นธง อ.เมือง จ.ลำพูน 51000
โทรศัพท์ 0-5356-9100
โรงพยาบาลสาขา 053-560777
ข่าว/บทความล่าสุด
เนื้อหาอ่านล่าสุด