ข่าวสุขภาพ
ค้นหา รพ.-คลินิก-ร้านยาทั่วไทย ร้านยาคุณภาพ บริการสุขภาพ คลินิกเอกชน งาน รพ.
บริการวัคซีนโควิด บริการตรวจโควิด
ตำแหน่งงาน
ข่าวสุขภาพทั่วไป ข่าวธุรกิจสุขภาพไทย ข่าว/กิจกรรม/สาระ รพ.ต่างๆ ข้อมูลบริการ รพ.ต่างๆ สิทธิสุขภาพชาวไทย สาระความรู้สุขภาพ ท่องเที่ยวสุขภาพ กิจกรรม ESG CSR กิจกรรม Event Health Economy ข่าวธุรกิจสุขภาพรอบโลก บริจาค
น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ สำรวจความเห็นสุขภาพ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

ตารางออกตรวจแพทย์ 18 คลินิก โรงพยาบาลตากสิน

ตารางออกตรวจแพทย์ 18 คลินิก โรงพยาบาลตากสิน Thumb HealthServ.net
ตารางออกตรวจแพทย์ 18 คลินิก โรงพยาบาลตากสิน ThumbMobile HealthServ.net

ตารางออกตรวจแพทย์ 18 คลินิก โรงพยาบาลตากสิน ได้แก่ คลินิกอายุรกรรม คลินิกกุมาร คลินิกเบาหวาน คลินิกทางเดินอาหาร คลินิกพัฒนาการเด็ก คลินิกสูติ-นรีเวช คลินิกศัลยกรรมกระดูก คลินิกจักษุ คลินิกศัลยกรรม คลินิกสมรรถภาพหัวใจ คลินิกสมรรถภาพปอด คลินิกวัณโรค คลินิกตะวันใหม่ คลินิกผู้สูงอายุ คลินิกจิตเวช คลินิกประกันสังคม หู คอ จมูก ทันตกรรม ติดต่อสอบถามโทร 02-437-0123

18 คลินิกได้แก่ คลินิกอายุรกรรม คลินิกกุมาร คลินิกเบาหวาน คลินิกทางเดินอาหาร คลินิกพัฒนาการเด็ก คลินิกสูติ-นรีเวช คลินิกศัลยกรรมกระดูก คลินิกจักษุ คลินิกศัลยกรรม คลินิกสมรรถภาพหัวใจ คลินิกสมรรถภาพปอด คลินิกวัณโรค คลินิกตะวันใหม่ คลินิกผู้สูงอายุ คลินิกจิตเวช คลินิกประกันสังคม หู คอ จมูก ทันตกรรม


คลินิกอายุรกรรม

คลินิกอายุรกรรม
 • คลินิกไต ในเวลาราชการ 08.00 น. - 12.00 น.
 • คลินิกรูมาตอยส์ (โรคข้อและรูมิติสซั่ม) ในเวลาราชการ 08.00 - 12.00 น.
 • คลินิกโลหิตวิทยา ในเวลาราชการ 08.00 - 12.00 น.
 • คลินิกโลหิตวิทยา ในเวลาราชการ 08.00 - 12.00 น.
 • คลินิกโรคหัวใจ ในเวลาราชการ 08.00 น. - 12.00 น.
 • คลินิกต่อมไร้ท่อ ในเวลาราชการ 08.00 น. - 12.00 น.
 • คลินิกมะเร็งโลหิตวิทยา นอกเวลาราชการ 16.00 - 20.00 น.
 • คลินิกมะเร็งโลหิตวิทยา นอกเวลาราชการ 16.00 - 20.00 น.
 • คลินิกตรวจโรคทั่วไป ในเวลาราชการ 08.00 น. - 12.00 น. (เช้า) เวลา 13.00 - 16.00 น. (บ่าย) นอกเวลาราชการ 16.00 - 20.00 น.
 

คลินิกเบาหวาน

คลินิกเบาหวาน
 • คลินิกเบาหวานและต่อมไร้ท่อ ในเวลาราชการ 08.00 น. - 12.00 น. 
 • คลินิกศูนย์เบาหวาน ในเวลาราชการ 08.00 น. - 12.00 น. 
 • คลินิก Carb Counting ในเวลาราชการ 08.00 น. - 12.00 น. 
 • คลินิกเบาหวานทั่วไป ในเวลาราชการ 08.00 น. - 16.00 น. นอกเวลาราชการ 16.00 - 20.00 น.
 • คลินิกตรวจภาวะแทรกซ้อนจากโรคเบาหวาน ในเวลาราชการ 08.00 น. - 16.00 น. 
 • คลินิกให้คำปรึกษาเบาหวาน  นอกเวลาราชการ 16.00 น. - 20.00 น.
 • คลินิก Foot and Ankle  ในเวลาราชการ 10.00 น. - 12.00 น. 
 • คลินิกเวชกรรมฟื้นฟู  ในเวลาราชการ 08.00 น. - 12.00 น. 
 • คลินิกศัลกรรม(ปรึกษา tenotomy)  ในเวลาราชการ 13.00 น. - 16.00 น. 
  

คลินิกกุมาร

คลินิกกุมาร
 • คลินิกตรวจโรคทั่วไป ในเวลาราชการ 08.00 น. - 12.00 น. (เช้า) เวลา 13.00 - 16.00 น. (บ่าย) นอกเวลาราชการ 16.00 - 20.00 น.
 • คลินิกสุขภาพเด็กดี ในเวลาราชการ 13.00 น. - 16.00 น. 
 • คลินิกไตในเด็ก ในเวลาราชการ 13.00 น. - 16.00 น. 
 • คลินิกภูมิแพ้ในเด็ก ในเวลาราชการ 08.00 น. - 12.00 น. (เช้า) เวลา 13.00 น. - 16.00 น. (บ่าย)
 • คลินิกตรวจไฟฟ้าสมองเด็ก ในเวลาราชการ 08.00 น. - 12.00 น. 
 • คลินิกโภชนาการ ในเวลาราชการ 08.00 น. - 12.00 น. 
 • คลินิกป้องกันตับอักเสบในเด็ก ในเวลาราชการ 08.00 น. - 12.00 น. 
 • คลินิกอุ่นรัก ในเวลาราชการ 08.00 น. - 12.00 น. 
 • คลินิกทางเดินอาหาร ในเวลาราชการ 08.00 น. - 12.00 น.
 • คลินิกโรคเลือดในเด็ก ในเวลาราชการ 08.00 น. - 12.00 น. 
 • คลินิกผิวหนังในเด็ก ในเวลาราชการ 08.00 น. - 12.00 น. 
 • คลินิกแรกเกิดป่วย ในเวลาราชการ 13.00 น. - 16.00 น. 
 • คลินิกกุมารติดเชื้อ (DSC HIV) ในเวลาราชการ 13.00 น. - 16.00 น. 
 • คลินิกโรคระบบทางเดินหายใจในเด็ก ในเวลาราชการ 13.00 น. - 16.00 น. 
 • คลินิกต่อมไร้ท่อในเด็ก ในเวลาราชการ 13.00 น. - 16.00 น. 
 • คลินิกโรคระบบประสาทในเด็ก ในเวลาราชการ 13.00 น. - 16.00 น.
 • คลินิกหัวใจ ในเวลาราชการ 13.00 น. - 16.00 น. 
 • คลินิกทานตะวัน (DSC HIV) ในเวลาราชการ 13.00 น. - 16.00 น. 
 

ทันตกรรม

ทันตกรรม
 
 • คลินิกทันตกรรมทั่วไป(ตรวจสุขภาพฟัน/อุดฟัน/ขูดหินปูน/ถอนฟัน) ในเวลาราชการ 08.00 น. - 16.00 น. (เช้า)  นอกเวลาราชการ เวลา 16.00 น. - 20.00 น. (บ่าย)
 • ศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล ในเวลาราชการ 08.00 น. - 16.00 น.
 • ศัลยกรรมช่องปาก(การผ่าตัดในช่องปาก) ในเวลาราชการ 08.00 น. - 16.00 น.
 • ทันตกรรมผู้สูงอายุ ในเวลาราชการ 08.00 น. - 16.00 น.
 • ทันตกรรมประดิษฐ์(การใส่ฟันปลอม) ในเวลาราชการ 08.00 น. - 16.00 น.
 • ปริทันตวิทยา(การรักษาโรคเหงือก/โรคปริทันต์) ในเวลาราชการ 08.00 น. - 16.00 น.
 • วิทยาเอ็นโดดอนต์(การรักษาคลองรากฟัน) ในเวลาราชการ 08.00 น. - 16.00 น.
 • ทันตกรรมจัดฟัน ในเวลาราชการ 08.00 น. - 16.00 น.
 • ทันตกรรมสำหรับเด็ก ในเวลาราชการ 08.00 น. - 16.00 น.

หู คอ จมูก

หู คอ จมูก
 • คลินิกหู คอ จมูก ในเวลาราชการ 08.00 น. - 12.00 น. (เช้า)  คลินิกหู คอ จมูกบ่าย เวลา 13.00 น. - 16.00 น. (บ่าย)  คลินิกหู คอ จมูกนอกเวลา เวลา 16.00 น. - 20.00 น.
 • คลินิกนอนกรน ในเวลาราชการ 13.00 น. - 16.00 น.
 • คลินิกโรค จมูกและภูมิแพ้ ในเวลาราชการ 13.00 น. - 16.00 น.
 • คลินิกตรวจการได้ยิน ในเวลาราชการ 08.00 น. - 16.00 น.
 • คลินิกฝึกพูด ในเวลาราชการ 08.00 น. - 16.00 น. 

คลินิกตะวันใหม่

คลินิกตะวันใหม่
 • คลินิกตะวันใหม่ ในเวลาราชการ 08.00 - 16.00 น.
 • คลินิก BKK Pride , คลินิก PEP/PrEP ในเวลาราชการ 08.00 - 16.00 น. นอกเวลาราชการ เวลา 16.00 - 20.00 น.
 • คลินิกรักษ์เพื่อน นอกเวลาราชการ 16.00 - 20.00 น.
 
คลินิกผู้สูงอายุ
 • คลินิกผู้สูงอายุ ในเวลาราชการ 08.00 น. - 16.00 น.
 
คลินิกจิตเวช
 • คลินิกจิตเวช ในเวลาราชการ 08.00 น. - 16.00 น. นอกเวลาราชการ 16.00 - 20.00 น.
 
คลินิกประกันสังคม
 • คลินิกประกันสังคม ในเวลาราชการ 08.00 น. - 12.00 น. (เช้า) และคลินิกประกันสังคมบ่าย เวลา 13.00 น. - 16.00 น. (บ่าย)

คลินิกสมรรถภาพปอด

คลินิกสมรรถภาพปอด
 • คลินิกสมรรถภาพปอด ในเวลาราชการ 08.00 - 16.00 น.
 
คลินิกวัณโรค
 • คลินิกวัณโรค ในเวลาราชการ 08.00 - 16.00 น.
 • คลินิก Fast track ในเวลาราชการ 08.00 - 16.00 น. 

คลินิกสมรรถภาพหัวใจ

คลินิกสมรรถภาพหัวใจ
 • ศัลยศาสตร์ทั่วไป ในเวลาราชการ 08.00 น. - 12.00 น. (เช้า)  คลินิกศัลยกรรมทั่วไป บ่าย เวลา 13.00 น. - 16.00 น. (บ่าย)
 • คลินิก Pace maker ในเวลาราชการ 08.00 - 16.00 น.
 • คลินิกวาร์ฟาริน ในเวลาราชการ 08.00 - 16.00 น.
 • คลินิกรักษ์หัวใจ ในเวลาราชการ 08.00 - 16.00 น. 

คลินิกศัลยกรรม

คลินิกศัลยกรรม
 • ศัลยศาสตร์ทั่วไป ในเวลาราชการ 08.00 น. - 12.00 น. (เช้า)  คลินิกศัลยกรรมทั่วไป บ่าย เวลา 13.00 น. - 16.00 น. (บ่าย)
 • ศัลยศาสตร์ระบบทางเดินปัสสาวะ ในเวลาราชการ 08.00 น. - 12.00 น. (เช้า)  คลินิกศัลยกรรมระบบทางเดินปัสสาวะ  เวลา 13.00 น. - 16.00 น. (บ่าย)
 • ศัลยศาสตร์หลอดเลือด ในเวลาราชการ 08.00 น. - 12.00 น. (เช้า)  คลินิกศัลยกรรมหลอดเลือด  เวลา 13.00 น. - 16.00 น. (บ่าย)
 • ประสาทศัลยศาสตร์ ในเวลาราชการ 08.00 น. - 12.00 น.
 • โรคอ้วน ในเวลาราชการ 13.00 น. - 16.00 น.
 • ศัลยศาสตร์เด็ก ในเวลาราชการ 08.00 น. - 12.00 น.
 • ศัลยศาสตร์ตกแต่ง ในเวลาราชการ 08.00 น. - 12.00 น.
 • ศัลยศาสตร์ทรวงอก ในเวลาราชการ 08.00 น. - 12.00 น.
 • ศัลยศาสตร์ลำไส้ ในเวลาราชการ 08.00 น. - 12.00 น.
 • คลินิกไต ในเวลาราชการ 08.00 น. - 12.00 น. 

คลินิกจักษุ

คลินิกจักษุ
คลินิกจักษุ ในเวลาราชการ 08.00 น. - 16.00 น.   นอกเวลาราชการ 16.00 - 20.00 น. (บ่าย)  

คลินิกศัลยกรรมกระดูก

คลินิกศัลยกรรมกระดูก
คลินิกศัลยกรรมกระดูก ในเวลาราชการ 08.00 น. - 12.00 น.

คลินิกสูติ-นรีเวช

คลินิกสูติ-นรีเวช
 • คลินิกสูติกรรม ในเวลาราชการ 08.00 น. - 12.00 น. (เช้า)  คลินิกพิเศษเฉพาะโรค 13.00 - 16.00 น. (บ่าย)
 • คลินิกนรีเวชกรรม ในเวลาราชการ 08.00 น. - 12.00 น. (เช้า) คลินิกพิเศษเฉพาะโรค 13.00 - 16.00 น. (บ่าย)  

คลินิกพัฒนาการเด็ก

คลินิกพัฒนาการเด็ก
 • คลินิกพัฒนาการ ในเวลาราชการ 08.00 น. - 16.00 น. 
 • คลินิกวัยรุ่น ในเวลาราชการ 08.00 น. - 16.00 น. 
 • คลินิกการศึกษาพิเศษ ในเวลาราชการ 08.00 น. - 16.00 น. 
 • คลินิกฝึกพูดเด็ก ในเวลาราชการ 08.00 น. - 16.00 น. 
 • คลินิกกิจกรรมบำบัดเด็ก ในเวลาราชการ 08.00 น. - 16.00 น. 
 • คลินิกทารกความเสี่ยงสูง ในเวลาราชการ 08.00 น. - 16.00 น. 
 • คลินิกจิตวิทยาเด็กและวัยรุ่น ในเวลาราชการ 08.00 น. - 16.00 น. 
 • คลินิกให้คำปรึกษาวัยรุ่น ในเวลาราชการ 08.00 น. - 16.00 น. 
 • คลินิกให้ความรู้พัฒนาการเด็ก ในเวลาราชการ 08.00 น. - 16.00 น. 
 • คลินิกParents care ในเวลาราชการ 08.00 น. - 16.00 น. 

คลินิกทางเดินอาหาร

คลินิกทางเดินอาหาร
 • คลินิกระบบทางเดินอาหาร ในเวลาราชการ 08.00 น. - 16.00 น.
 • คลินิกโรคตับ ในเวลาราชการ 08.00 น. - 16.00 น.
 • คลินิกFlbroscan / คลินิก Urea Breath Test  ในเวลาราชการ 08.00 น. - 16.00 น.
ข่าว/บทความล่าสุด
เนื้อหาอ่านล่าสุด