ข่าวสุขภาพ
ค้นหา รพ.-คลินิก-ร้านยาทั่วไทย ร้านยาคุณภาพ บริการสุขภาพ คลินิกเอกชน งาน รพ.
บริการวัคซีนโควิด บริการตรวจโควิด
ตำแหน่งงาน
ข่าวสุขภาพทั่วไป ข่าวธุรกิจสุขภาพไทย ข่าว/กิจกรรม/สาระ รพ.ต่างๆ ข้อมูลบริการ รพ.ต่างๆ สิทธิสุขภาพชาวไทย สาระความรู้สุขภาพ ท่องเที่ยวสุขภาพ กิจกรรม ESG CSR กิจกรรม Event Health Economy ข่าวธุรกิจสุขภาพรอบโลก บริจาค
น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ สำรวจความเห็นสุขภาพ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

คลินิกส่งเสริมการมีบุตร โรงพยาบาลแกลง เปิดให้บริการแล้ว

คลินิกส่งเสริมการมีบุตร โรงพยาบาลแกลง เปิดให้บริการแล้ว Thumb HealthServ.net
คลินิกส่งเสริมการมีบุตร โรงพยาบาลแกลง เปิดให้บริการแล้ว ThumbMobile HealthServ.net

โรงพยาบาลแกลง เปิดให้บริการ คลินิกส่งเสริมการมีบุตรแล้ว เปิดให้บริการวันพฤหัสที่ 1 และ 3 ของเดือน เวลา 13.30 - 15.00 น. ณ ห้องตรวจสูตินรีเวช อาคาร 1

คลินิกส่งเสริมการมีบุตร โรงพยาบาลแกลง เปิดให้บริการแล้ว HealthServ
ให้บริการคลินิกส่งเสริมการมีบุตร โรงพยาบาลแกลง
  • ตรวจทางห้องปฏิบัติการ
  • ให้คำปรึกษา วางแผน เตรียมความพร้อม
  • ตรวจร่างกาย ประเมินภาวะสุขภาพเบื้องต้น (ค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ไม่สามารถเบิกได้)
สอบถามเพิ่มเติม 038-677-533-40 ต่อ 172
ข่าว/บทความล่าสุด
เนื้อหาอ่านล่าสุด