ข่าวสุขภาพ
ค้นหา รพ.-คลินิก-ร้านยาทั่วไทย ร้านยาคุณภาพของฉัน บริการสุขภาพ คลินิกเอกชน งาน รพ.
บริการวัคซีนโควิด บริการตรวจโควิด
ตำแหน่งงาน
ข่าวสุขภาพทั่วไป ข่าวธุรกิจสุขภาพไทย ข่าวธุรกิจสุขภาพรอบโลก กิจกรรม-บริการ รพ.ต่างๆ สิทธิสุขภาพชาวไทย สาระความรู้สุขภาพ Health Economy ท่องเที่ยวสุขภาพ กิจกรรม ESG CSR กิจกรรม Event บริจาค
น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ สำรวจความเห็นสุขภาพ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

ข่าวสารสุขภาพโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร

ข้อมูล ข่าวสาร บริการ บทความ สาระประโยชน์จากโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร ที่เลือกสรรมาเผยแพร่เพื่อเป็นประโยชน์ต่อประชาชน ผู้ป่วยและผู้ที่สนใจติดตามข้อมูลข่าวสารด้านสุขภาพ การแพทย์ บริการสาธารณสุข ฯลฯ

HealthServ ยินดีเผยแพร่ข่าว ข้อมูล บทความ ประชาสัมพันธ์ ฟรี ส่งมาที่ healthserv.net@gmail.com

*HealthServ สงวนสิทธิ์พิจารณาความเหมาะสมของเนื้อหา

คลินิกพิเศษนอกเวลาราชการ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร

คลินิกพิเศษนอกเวลาราชการ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร เปิดทำการ วันจันทร์ - พฤหัสบดี เวลา 17.00 น. (เว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์) สามารถนัดคิวต
Date:10.10.2563

บริการผู้ป่วยใน โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร

หากผู้ป่วยจำเป็นต้องนอนโรงพยาบาล สามารถติดต่อจองเตียงได้ที่ หน่วยรับผู้ป่วยใน(Admission Center) ตั้งอยู่ที่อาคารเฉลิมพระเกียรติ7รอบ พระชนมพรรษา1 ชั้น
Date:10.10.2563

อัตราค่าบริการทันตกรรม รพ.ทันตกรรม ม.นเรศวร

โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร อัตราค่ารักษาทางทันตกรรม มีอัตราแตกต่างกันตามสิทธิ์ ไม่ต้องสำรองจ่าย
Date:01.10.2562

โปรแกรมตรวจสุขภาพบุคคลทั่วไป (เบิกไม่ได้) โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร

ติดต่อสอบถามข้อมูลตรวจสุขภาพประจำปีได้ที่ โทรศัพท์ : 0-5596-5638 (ตั้งแต่เวลา 10.00 น. - 16.00 น.) ยกเว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์
Date:15.02.2564

โปรแกรมตรวจสุขภาพ ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ (เบิกได้) โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร

ติดต่อสอบถามข้อมูลตรวจสุขภาพประจำปีได้ที่ โทรศัพท์ : 0-5596-5638 (ตั้งแต่เวลา 10.00 น. - 16.00 น.) ยกเว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์
Date:15.02.2564

ศูนย์รักษาผู้มีบุตรยาก โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร

ศูนย์รักษาผู้มีบุตรยาก อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา 1 ชั้น 2 โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร โทร. 055-965653 , 055-965670 ในวันและเวลาราชการ
Date:10.10.2563

โปรแกรมตรวจสุขภาพ พนักงานรัฐวิสาหกิจ พนักงานธนาคาร รพ.มหาวิทยาลัยนเรศวร

ติดต่อสอบถามข้อมูลตรวจสุขภาพประจำปีได้ที่ โทรศัพท์ : 0-5596-5638 (ตั้งแต่เวลา 10.00 น. - 16.00 น.) ยกเว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์
Date:15.02.2564

Clinic Check Up เปิดให้บริการ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร

CLINIC CHECK UP ตรวจสอบโปรแกรมตรวจสุขภาพประจำปี โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร เปิดให้บริการตรวจสุขภาพประจำปี สำหรับบุคลากรทั่วไป ข้าราชการ และรัฐวิสาหกิ
Date:15.02.2564

คลินิกเครือข่ายประกันสังคม โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร

คลินิกเครือข่ายประกันสังคม โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร อัพเดตล่าสุดประจำปีนี้ มีรายชื่อคลินิกดังนี้
Date:15.09.2564

บริการผู้ป่วยนอก คลินิกเวชศาสตร์ครอบครัว โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร

บริการผู้ป่วยนอก คลินิกเวชศาสตร์ครอบครัว โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร ให้บริการวันจันทร์-ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.00 น.-16.00 น. คลินิกพิเศษนอกเวลาราชการ ใ
Date:10.10.2563

ศูนย์ปลูกถ่ายกระจกตาและผ่าตัดแก้ไขสายตา โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร

ศูนย์ปลูกถ่ายกระจกตาและผ่าตัดแก้ไขสายตา ศูนย์เลสิก อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชมพรรษา 1 ชั้น 3 โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร โทร 055-965741, 055-9657
Date:10.10.2563

สถานรักษาแก้ไขภาวะปากแหว่งเพดานโหว่ฯ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร

สถานรักษาแก้ไขภาวะปากแหว่งเพดานโหว่และความผิดปกติของศีรษะและใบหน้า โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร คณะแพทยศาสตร์ โทร.055-965595
Date:10.10.2563