ข่าวสุขภาพ
ค้นหา รพ.-คลินิก-ร้านยาทั่วไทย ร้านยาคุณภาพของฉัน บริการสุขภาพ คลินิกเอกชน งาน รพ.
บริการวัคซีนโควิด บริการตรวจโควิด
ตำแหน่งงาน
ข่าวสุขภาพทั่วไป ข่าวธุรกิจสุขภาพไทย ข่าวธุรกิจสุขภาพรอบโลก กิจกรรม-บริการ รพ.ต่างๆ สิทธิสุขภาพชาวไทย สาระความรู้สุขภาพ Health Economy ท่องเที่ยวสุขภาพ กิจกรรม ESG CSR กิจกรรม Event บริจาค
น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ สำรวจความเห็นสุขภาพ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

งานประเพณีบุญหลวงและการละเล่นผีตาโขน อ.ด่านซ้าย จ.เลย

งานประเพณีบุญหลวงและการละเล่นผีตาโขน อ.ด่านซ้าย จ.เลย HealthServ.net
งานประเพณีบุญหลวงและการละเล่นผีตาโขน อ.ด่านซ้าย จ.เลย ThumbMobile HealthServ.net

ประเพณีผีตาโขน เป็นประเพณีเอกลักษณ์ของอ.ด่านซ้าย จ.เลย ปกติจัดระหว่างเดือน มิ.ย.-ก.ค. วันที่จะแตกต่างกันไปในแต่ละปี สถานที่จัดกิจกรรม:บริเวณถนนพระแก้วอาสา หน้าที่ว่าการอำเภอด่านซ้าย และวัดโพนชัย

งานประเพณีบุญหลวงและการละเล่นผีตาโขน อ.ด่านซ้าย จ.เลย HealthServ
ประเพณีผีตาโขน ถือเป็นส่วนหนึ่งในงานบุญประเพณีใหญ่ หรือที่เรียกว่า “งานบุญหลวง” หรือ “บุญผะเหวด” ตรงกับเดือน 7 จัดขึ้น ณ อำเภอด่านซ้ายและจัดเป็นการละเล่นที่ถือเป็นประเพณีทุกปี มีจุดเด่นตรงที่หน้ากากผีตาโขนซึ่งทำจากหวดนึ่งข้าวเหนียว ส่วนเครื่องแต่งตัวประกอบที่เป็นเอกลักษณ์ของผีตาโขน และนักท่องเที่ยวสามารถร่วมชมการแห่ และร่วมถ่ายรูปกับผีได้ เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการสืบสานวัฒนธรรม
 
วันที่จัดกิจกรรม: ระหว่าง มิ.ย.-ก.ค. 66 (ขึ้นอยู่กับการเข้าทรงของเจ้าพ่อกวน) โดยในปีนี้จัดขึ้นในวันที่ 23-25 มิ.ย.66
 
สถานที่จัดกิจกรรม:บริเวณถนนพระแก้วอาสา หน้าที่ว่าการอำเภอด่านซ้าย และวัดโพนชัย
 
กิจกรรมที่น่าสนใจ: ชมขบวนแห่ขบวนผีตาโขน การแสดงมหกรรมหน้ากากนานาชาติ การประกวดหน้ากากผีตาโขน การ ประกวดผีตาโขนน้อย การแสดงของชุมชนต่าง ๆ การออกร้านของส่วนราชการ เอกชน มหกรรมอาหารสะอาดรสชาติอร่อย การแสดงศิลปะ วัฒนธรรมท้องถิ่น การแสดงสินค้าพื้นเมือง การจำหน่ายสินค้า และผลิตภัณฑ์โอทอป การแสดงดนตรีจาก ศิลปิน และฟังเทศน์มหาชาติ 13 กัณฑ์
 
สอบถามเพิ่มเติม: - ที่ว่าการอำเภอด่านซ้าย โทร. 042-891266, เทศบาลตำบลด่านซ้าย 042-891231

ภาพจาก ททท.สำนักงานเลย
ข่าว/บทความล่าสุด
เนื้อหาอ่านล่าสุด