ข่าวสุขภาพ
ค้นหา รพ.-คลินิก-ร้านยาทั่วไทย ร้านยาคุณภาพ บริการสุขภาพ คลินิกเอกชน งาน รพ.
บริการวัคซีนโควิดบริการตรวจโควิด
ตำแหน่งงาน
ข่าวสุขภาพทั่วไป ข่าวธุรกิจสุขภาพไทย ข่าว/กิจกรรม/สาระ รพ.ต่างๆ ข้อมูลบริการ รพ.ต่างๆ สิทธิสุขภาพชาวไทย สาระความรู้สุขภาพ ท่องเที่ยวสุขภาพ กิจกรรม ESG CSR กิจกรรม Event Health Economy ข่าวธุรกิจสุขภาพรอบโลก บริจาค
น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ สำรวจความเห็นสุขภาพ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

พบเจอธงน่านเฟส ที่ไหน ที่นั่นแหละ น่านเฟส 2566

พบเจอธงน่านเฟส ที่ไหน ที่นั่นแหละ น่านเฟส 2566 Thumb HealthServ.net
พบเจอธงน่านเฟส ที่ไหน ที่นั่นแหละ น่านเฟส 2566 ThumbMobile HealthServ.net

น่านเฟสกลับมาแล้วตั้งแต่ตุลาคม 66 นี้ เริ่มต้นกับ 11 โลเคชั่นที่จะเป็นพื้นที่สร้างสรรค์ผลงานของศิลปินทั่วเขตน่าน สังเกตธงน่านเฟสเอาไว้ ที่ไหนมีธง ที่นั่นมีงานน่านเฟส

คิกออฟน่านเฟส 2566 ตั้งแต่ วันจันทร์ที่ 16 ตุลาคม 2566 นี้เลย น่านเฟส  "เทศกาลของคนน่าน เพื่อคนน่าน และการเชื่อมโยงผู้คน" เริ่มต้นกับ 11 พิกัด พื้นที่แสดงผลงานศิลปิน ที่กระจายกันไปทั่วจังหวัดน่าน ไม่จำกัดแค่ตัวเมืองเท่านั้น 
วันจันทร์ที่ 16 ตุลาคม 2566

11 จุดแสดงงาน 
1. บริเวณหน้าค่ายทหาร ทางประตู 
2. ตลาดตั้งจิตนุสรณ์
3. สวนสาธารณะศรีเมือง
4. กำแพงเมืองเก่าน่าน
5. หน้าวัดภูมินทร์
6. ร้านกาแฟเฮือนฮังต่อ
7. ซุ้มลีลาวดี
8. วัดศรีบุญเรือง
9. โรงเรียนไคหนำ อาร์ตสเปซ  อ.เวียงสา
10. กาดเชียงแข็ง
 
ตั้งแต่เวลา 10:00 - 16:00 น. 
 
(เวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม และความสะดวกของศิลปิน) 

ทีมงานจะเริ่มอัพเดทตั้งแต่แนวคิดการทำงานของศิลปินทุกท่าน จุดพื้นที่การทำงาน รวมถึงรวบรวมผลงานเพื่อนำไปจัดนิทรรศการ ในช่วงเดือน พฤศจิกายน 2566 - กุมภาพันธ์ 2567 ณ หออัตลักษณ์นครน่าน

กำหนดการวันเปิดนิทรรศการ 11 พฤศจิกายน 2566

 
สังเกต ธงน่านเฟส เอาไว้ เจอที่ไหน แวะได้เลย

ติดตามอัพเดตข่าวสารกิจกรรม ทางเพจ NAN Fest 
 

สังเกต ธงน่านเฟส เอาไว้ เจอที่ไหน แวะได้เลย

 น่านเฟส มีขึ้นเพื่อ
 
1. "ปลุกความเป็นน่าน" ให้คนน่านเริ่มกลับมาใช้วิถีชีวิตชุมชนนอกบ้าน (เพราะเมืองน่าน ตั้งแต่อดีต เป็นเมืองที่ เต็มไปด้วยการสร้างสรรค์ เทศกาลของชุมชนหลากหลายตามประเพณีนิยม) เพื่อให้น่าน เป็นเมืองแห่งการสร้างสรรค์อย่างต่อเนื่องโดยไม่ทิ้งความเป็นน่านในชีวิตวิถีใหม่ที่ร่วมสมัย เป็นการหลอมรวมวิถีสร้างสรรค์ร่วม สมัยกับชีวิตวัฒนธรรมดั้งเดิมที่ดำเนินมาในพื้นที่ชุมชน ให้เกิดความต่อเนื่อง สืบสาน เป็นน่านเมืองที่มีชีวิตใหม่อยู่เสมอ
 
2. เปิดประตูนานสู่เทศกาลน่าน ๔-๖ เดือน หรือทั้งปี เพื่อให้น่านเป็นเมืองแห่งเทศกาล เพราะตั้งแต่ อดีตกาลมาน่านไม่เคยว่างเว้นเทศกาลงานวัด ๑๒ ฮีต ตามประเพณี ในวัฎจักรของวิถีเกษตรกรรมส่ง เสริมการท่องเที่ยว และการค้าขายของร้านอาหาร โรงแรมที่พัก ร้านขายของที่ระลึก เสื้อผ้า ผลิตภัณฑ์ ชุมชน ให้เป็นที่รู้จักโดยใช้แพลตฟอร์มของเทศกาลน่าน ในรูปแบบของศิลปะที่รวมผู้คนให้มาใช้ชีวิตร่วมกัน ได้แก่ ดนตรี การแสดง ภาพยนตร์ ศิลปะและงานออกร้าน

น่านสเคป วาดเขียนเมืองน่าน จิตรกรรมและกวี 16-23 ตุลาคม 2566

 
 
 
 

โซนอำเภอเวียงสา

 
ข่าว/บทความล่าสุด
เนื้อหาอ่านล่าสุด