ข่าวสุขภาพ
ค้นหา รพ.-คลินิก-ร้านยาทั่วไทย ร้านยาคุณภาพ บริการสุขภาพ คลินิกเอกชน งาน รพ.
บริการวัคซีนโควิด บริการตรวจโควิด
ตำแหน่งงาน
ข่าวสุขภาพทั่วไป ข่าวธุรกิจสุขภาพไทย ข่าว/กิจกรรม/สาระ รพ.ต่างๆ ข้อมูลบริการ รพ.ต่างๆ สิทธิสุขภาพชาวไทย สาระความรู้สุขภาพ ท่องเที่ยวสุขภาพ กิจกรรม ESG CSR กิจกรรม Event Health Economy ข่าวธุรกิจสุขภาพรอบโลก บริจาค
น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ สำรวจความเห็นสุขภาพ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

งานเทศกาลท่องเที่ยวที่น่าสนใจใน จ.ลำปาง ในปีนี้

งานเทศกาลท่องเที่ยวที่น่าสนใจใน จ.ลำปาง ในปีนี้ HealthServ.net
งานเทศกาลท่องเที่ยวที่น่าสนใจใน จ.ลำปาง ในปีนี้ ThumbMobile HealthServ.net

เมืองรถม้าลำปาง เมืองริมน้ำวังที่เสน่ห์ไม่เคยจาง แต่ยังคงความน่าสนใจไม่แพ้เมืองอื่นๆในภาคเหนือ ด้วยเอกลักษณ์วัฒนธรรมล้านนาผ่านเทศกาลงานกิจกรรมที่โดดเด่นตรึงใจ ผู้คน อาหารการกิน งานศิลป์งานหัตกรรมประณีต รวมถึงธรรมชาติหลากหลายรูปแบบทั้งป่าเขา แม่น้ำ เขื่อน ทุ่งนาเกษตรกรรม ครบเครื่องทุกมิติโดดเด่น ที่นักท่องเที่ยวไม่ควรมองข้ามลำปาง เช็คปฏิทินกิจกรรมเทศกาลการท่องเที่ยวที่น่าสนใจในจังหวัดลำปาง รอบปีนี้ ได้ที่นี่

 

งานประเพณีปอยต่างข้าวซ่อมต่อวัดศิลปะพม่าเมืองลำปาง 20 – 21 มกราคม 2567

 จังหวัดลำปาง ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ภาคีเครือข่ายภาครัฐและภาคเอกชน กำหนดจัดงานประเพณีปอยต่างข้าวซ่อมต่อวัดศิลปะพม่าเมืองลำปาง ระหว่างวันที่ 20 – 21 มกราคม 2567 ณ วัดไชยมงคล (วัดจองคา) อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง
          ภายในงานพบกับ ขบวนประเพณีปอยต่างข้าวซ่อมต่อวัดศิลปะพม่าเมืองลำปาง จากบริเวณมิวเซียมลำปาง มายังวัดไชยมงคล (วัดจองคา) พิธีล้างหน้าพระมหามัยมุนีจำลอง ซึ่งเป็นครั้งแรกของนครลำปาง และพิธีถวายข้าวซ่อมต่อ โดยผู้เข้าร่วมงานมีโอกาสได้รับผ้าเช็ดหน้าของพระมหามัยมุนี จากวัดมหามัยมุนี เมืองมัณฑเลย์ ประเทศพม่า พร้อมมีกิจกรรมที่น่าสนใจ ดังนี้
- กิจกรรมประกวดการจัดหม้อดอก 
- กิจกรรมการประกวดทำแกงฮังเล ต้นตำรับพม่า-ไทใหญ่ 
- กิจกรรมประจำฐานการเรียนรู้พิธีกรรมและศิลปวัฒนธรรมพม่าไทใหญ่
- กิจกรรมการกวนข้าวทิพย์ (ข้าวหย่ากู๊)
- กิจกรรมการจัดดาเครื่องพิธีกรรมสำหรับการถวายข้าวซ่อมต่อ
- การแสดงรำนกกิงกะหร่า 
- การฟ้อนหุ่นกระบอกพม่า
- แฟชั่นโชว์ชุดพม่า ไทใหญ่ (ประยุกต์)
- การแสดงแฟชั่นโชว์ชุดพม่า ไทใหญ่ (ชุดราชสำนัก)
        นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมการท่องเที่ยวบนเส้นทางวัดศิลปะพม่า-ไทใหญ่เมืองลำปางด้วยรถราง มีนิทรรศการภาพถ่ายและข้อมูลเกี่ยวกับประวัติศาสตร์เมืองลำปาง คนพม่า-ไทใหญ่ในเมืองลำปาง ธรณีวิทยา (Geopark) ลำปาง และกิจกรรมการถ่ายภาพมุม Vogue วัดไชยมงคล (จองคา) ให้ผู้ชมงานร่วมสนุกด้วย
        “ปอยต่างข้าวซ่อมต่อ” เป็นประเพณีของชุมชนชาวพม่าไทใหญ่ที่เข้ามาตั้งถิ่นฐานอยู่ในเมืองลำปางในช่วงยุคสมัยการสัมปทานป่าไม้ พ.ศ. 2383 คำว่า “ปอย” ในภาษาล้านนามีรากศัพท์มาจากคำว่า “แปวว์” ในภาษาพม่าที่แปลว่า “งานบุญ” ส่วนคำว่า “ซ่อมต่อ” มาจากคำว่า “ซุน” ที่แปลว่า “ข้าวต่อ” แปลว่าการถวาย ปอยต่างข้าวซ่อมต่อจึงหมายความว่า การทำบุญด้วยการถวายข้าว ในขณะที่คนลำปางนำคำว่า “ซ่อมต่อ” ในภาษาพม่ามาตีความหมายแบบภาษาไทยท้องถิ่น คือการจัดงานบุญเพื่อซ่อมบำรุงข้าวของเครื่องใช้โดยเฉพาะหมวดเครื่องครัวที่ชำรุดเสียหาย โดยนำภาชนะใหม่ที่จะถวายมาใส่ข้าวสาร ตกแต่งประดับให้สวยงามถือเป็นกุศโลบายในการดูแลข้าวของเครื่องใช้ของวัด ที่ถือเป็นของสาธารณะหรือของชุมชนซึ่งชาวบ้านมักจะเข้ามาหยิบยืมใช้ ด้วยเหตุนี้งานปอยต่างข้าวซ่อมต่อจึงเริ่มแพร่หลายสู่คนเมืองโดยมีเป้าหมายในการจัดงานบุญเพื่อซ่อมแซมภาชนะหรือสร้างใหม่ เพื่อแทนที่ของเดิมที่ชำรุดเพื่อเป็นการสืบทอดพระพุทธศาสนาให้ยั่งยืนสืบไป

นัดพบแรงงานใหญ่ 26 - 27 มกราคม 2567

งาน “นัดพบแรงงานใหญ่” สำนักงานจัดหางานจังหวัดลำปาง ขอเชิญชวนนายจ้างและสถานประกอบการที่สนใจหรือต้องการรับสมัครงาน รวมถึงผู้ว่างงานที่สนใจอยากจะสมัครงาน เข้าร่วมงาน “นัดพบแรงงานใหญ่” ระหว่างวันที่ 26 - 27 มกราคม 2567 ณ อาคารบุญชูตรีทอง โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย

งานตรุษจีน ประจำปี 2567 มังกรทองนครลำปาง Chinatown@Lampang 2024

 เทศบาลนครลำปาง กำหนดจัดงานเทศกาลตรุษจีน ประจำปี 2567 ขึ้น ภายใต้ชื่องาน “มังกรทองนครลำปาง Chinatown@Lampang 2024” ระหว่างวันที่ 10 – 11 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 17.00 น. เป็นต้นไป ณ บริเวณถนนประสานไมตรี เพื่อสืบสานประเพณีวันสำคัญของคนไทยเชื้อสายจีน ซึ่งจังหวัดลำปางมีคนไทยเชื้อสายจีนอาศัยอยู่เป็นจำนวนมากตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน โดยเฉพาะในย่านชุมชนสบตุ๋ย บริเวณสถานีรถไฟนครลำปาง จึงได้จัดให้มีกิจกรรมส่งเสริมองค์ความรู้ ประเพณีและวัฒนธรรมของคนไทยเชื้อสายจีน เพื่อเป็นการอนุรักษ์ สืบสานและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมประเพณีของท้องถิ่นให้สืบทอดสู่คนรุ่นหลัง มีกำหนดการ ดังนี้

วันที่ 10 - 11 กุมภาพันธ์ 2567 (ปิดถนนเวลา 17.00 น. เป็นต้นไป)
17.00 น. เป็นต้นไป - ชมนิทรรศการองค์ความรู้ศิลปวัฒนธรรมจีน   - กิจกรรม DIY สไตล์จีน   - การจำหน่ายสินค้าและอาหารสไตล์จีน   - กิจกรรมบันทึกภาพ เช็คอิน สีสัน โคมจีน มังกรทองนครลำปาง
วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2567
17.30 น. - การบรรเลงดนตรีจีน รร.ประชาวิทย์ลำปาง
18.00 น. - การแสดงชมรมไทเก๊กสวนหลวง ร.9
18.30 น. - พิธีเปิดงานเทศกาลตรุษจีน ประจำปี 2567 โดย นายกเทศมนตรีนครลำปาง
18.50 น. - การแสดง “งิ้วเปลี่ยนชุด”
19.30 น. - การประกวดหนูน้อย Chinese Nakhon Lampang 2024 (แนะนำตัว)
20.30 น. - การแสดงชุด “บทกลอนลำนำจีน” รร.ประชาวิทย์ลำปาง   - การแสดงขับร้องเพลงหมู่จีน รร.ประชาวิทย์ลำปาง  - ประกาศผู้เข้ารอบหนูน้อยฯ 10 คนสุดท้าย - การแสดงความสามารถหนูน้อยฯ (คนละไม่เกิน 3 นาที)   - การแสดงชุด Chinese dancing “ซูมู่จือ” พาใจใช้ชีวิตให้ดี รร.เทศบาล 1 (บ้านแสนเมืองมูล) - การแสดงจาก BLOSSOM BLOSSZAA ACADEMY Studio  - ประกาศผู้เข้ารอบหนูน้อยฯ 5 คนสุดท้าย (ตอบคำถาม)  - การแสดงชุด “ฝากความคิดถึงไปกับแสงจันทร์” รร.เทศบาล 3 (บุญทวงค์อนุกูล)  - การแสดงชุด 好运来 (ห่าวหยุนไหล) ขอให้โชคดี รร.เทศบาล 6 (วัดป่ารวก)
22.00 น. - ประกาศผลการประกวดหนูน้อยฯ และพิธีมอบรางวัล - ร่วมบันทึกภาพ

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2567
17.30 น. - การบรรเลงดนตรีจีน รร.ประชาวิทย์ลำปาง
18.00 น. - การแสดงชุด “ผู้สูงอายุต้อนรับตรุษจีน” จากชมรมผู้สูงอายุ  - การแสดงชุด “อังกะลุง” จากชมรมผู้สูงอายุ
19.00 น. - การแสดงชมรมไทเก๊กสวนเวียงละกอน
19.20 น. - การแสดงชมรมไทเก๊กสวนสาธารณะเขลางค์นคร
19.40 น. - การแสดงชุด “ช่วงเวลาแห่งความสุข” รร.มัธยมวิทยา  - การแสดงจาก BLOSSOM BLOSSZAA ACADEMY Studio
20.00 น. - การแสดงชุด “เชิดสิงโต มังกร”
21.00 น. - การแสดงชุด “ฝากความคิดถึงไปกับแสงจันทร์” รร.เทศบาล 4 (บ้านเชียงราย)  - การแสดงชุด “รำพัดมงคลจีน” รร.เทศบาล 5 (บ้านศรีบุญเรือง)  - การแสดงชุด “สี่สาวงาม” รร.มัธยมวิทยา
21.30 น. - พิธีปิด
*** กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
*** การแต่งกายสไตล์ชุดจีน/โทนสีแดง

สมรสสมรัก❤ ฮักนี้...ที่ลำปาง 14 กุมภาพันธ์ 2567

 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดลำปาง ร่วมกับ อำเภอเมืองลำปาง การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานลำปาง องค์การบริการส่วนจังหวัดลำปาง ศูนย์การค้าเซ็ลทรัลลำปาง สมาคมรถม้าจังหวัดลำปาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และสถานีรถไฟนครลำปาง ร่วมจัดกิจกรรม ส่งเสริมการท่องเที่ยว ฮักนี้...ที่ลำปาง
    ❤ ขอเชิญชวนคู่รัก จดทะเบียนสมรสในวันวาเลนไทน์ 14 กุมภาพันธ์ 2567 นี้ โดยทุกคู่จะได้รับกรอบทะเบียนสมรสที่สวยงามล้ำค่า ถ่ายรูปคู่กับรถม้าลำปาง ฟรี ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลลำปาง
      พิเศษ! รับสมัคร 10 คู่รัก ที่จะร่วมฉลองสมรสหมู่ในชุดล้านนาลำปาง พานั่งรถม้าพาชมเมืองลำปางและถ่ายรูปพรีเวดดิ้งสถานที่ท่องเที่ยวจริงของเมืองลำปาง พร้อมรับไฟล์รูปเป็นของขวัญพิเศษสำหรับคู่รัก จากนั้นร่วมพิธีฮ้องขวัญและฉลองมงคลสมรสแบบขันโตกล้านนา รับคำอวยพรและพยานรักจากผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ในบรรยากาศแบบล้านนาที่โรแมนติกของเมืองลำปาง เมืองแห่งความสุขของคู่รัก (สำหรับคู่พิเศษ 10 คู่รัก มีค่าใช้จ่ายการแต่งกายตามเงื่อนไขที่กำหนด)

วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567 มิวเซียมลำปาง

งาน “วันเด็กแห่งชาติ” ประจำปี 2567 ในวันเสาร์ที่ 13 มกราคม 2567 เวลา 08.00 – 12.00 น. ณ มิวเซียมลำปาง
ข่าว/บทความล่าสุด
เนื้อหาอ่านล่าสุด