ข่าวสุขภาพ
ค้นหา รพ.-คลินิก-ร้านยาทั่วไทย ร้านยาคุณภาพของฉัน บริการสุขภาพ คลินิกเอกชน งาน รพ.
บริการวัคซีนโควิด บริการตรวจโควิด
ตำแหน่งงาน
ข่าวสุขภาพทั่วไป ข่าวธุรกิจสุขภาพไทย ข่าวธุรกิจสุขภาพรอบโลก กิจกรรม-บริการ รพ.ต่างๆ สิทธิสุขภาพชาวไทย สาระความรู้สุขภาพ Health Economy ท่องเที่ยวสุขภาพ กิจกรรม ESG CSR กิจกรรม Event บริจาค
น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ สำรวจความเห็นสุขภาพ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

ข้าราชการคลอดบุตร ใช้สิทธิ์เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง รพ.กรุงเทพพิษณุโลก

ข้าราชการ คลอดบุตร ใช้สิทธิ์เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลางได้ที่ รพ.กรุงเทพพิษณุโลก
ผู้มีสิทธิ์
✅ ผู้มีสิทธิ์เบิกราชการ (ข้าราชการ, ลูกจ้างประจำ, ข้าราชการบำนาญ)
✅ บุคคลในครอบครัวผู้มีสิทธิ์ (บิดา/มารดา, คู่สมรส, บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)
✅ คลอดธรรมชาติ /ผ่าตัดคลอด /ผ่าตัดคลอด+ผ่าหมัน
สอบถามเพิ่มเติม ติดต่อคลินิกสูตินรีเวช ชั้น 3 โทร. 055-051724 ต่อ 3204-3205
ข้าราชการคลอดบุตร ใช้สิทธิ์เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง รพ.กรุงเทพพิษณุโลก  Healthserv.net
ข้าราชการคลอดบุตร ใช้สิทธิ์เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง รพ.กรุงเทพพิษณุโลก Healthserv.net

โรงพยาบาลกรุงเทพพิษณุโลก

138 ถนนพระองค์ดำ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000

ข้อมูลที่คลิกชมล่าสุด