ข่าวสุขภาพ
ค้นหา รพ.-คลินิก-ร้านยาทั่วไทย ร้านยาคุณภาพของฉัน บริการสุขภาพ คลินิกเอกชน งาน รพ.
บริการวัคซีนโควิด บริการตรวจโควิด
ตำแหน่งงาน
ข่าวสุขภาพทั่วไป ข่าวธุรกิจสุขภาพไทย ข่าวธุรกิจสุขภาพรอบโลก กิจกรรม-บริการ รพ.ต่างๆ สิทธิสุขภาพชาวไทย สาระความรู้สุขภาพ Health Economy ท่องเที่ยวสุขภาพ กิจกรรม ESG CSR กิจกรรม Event บริจาค
น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ สำรวจความเห็นสุขภาพ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

โปรแกรมตรวจคัดกรองมะเร็งปอด Exclusive (ชาย-หญิง) โรงพยาบาลมะเร็งชีวามิตรา

มะเร็งปอด อันตรายที่ไม่มีสัญญาณเตือน ปอดเป็นอวัยวะสำคัญที่ทำงานอยู่ตลอดเวลา ทำหน้าที่แลกเปลี่ยนก๊าซผ่านการหายใจเข้าสู่ร่างกาย ผู้ป่วยมักมาพบแพทย์ด้วยอาการไอเรื้อรัง หรือไอเป็นเลือด อาจช้าไปเสียแล้ว เพราะฉะนั้นไม่ว่าจะรักษาสุขภาพดีแค่ไหนก็ควรระวัง การตรวจคัดกรองมะเร็งเป็นประจำมีความจำเป็นอย่างมาก เพราะมะเร็ง รู้เร็ว รักษาได้
รายละเอียดเพิ่มเติม
โปรแกรมตรวจคัดกรองมะเร็งปอด Exclusive (ชาย-หญิง) โรงพยาบาลมะเร็งชีวามิตรา  Healthserv.net
โปรแกรมตรวจคัดกรองมะเร็งปอด Exclusive (ชาย-หญิง) ราคา 5,900 บาท
1.ตรวจร่างกายโดยแพทย์เฉพาะทางมะเร็ง (PE : Physical Examination)
2.ตรวจวัดความดันโลหิต (Blood Pressure Measurement)
3.ตรวจค่าดัชนีมวลกาย (BMI : Body Mass Index)
4.ตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ทรวงอก (CT Low Dose Chest)
5.ตรวจค่าสารบ่งชี้มะเร็งปอด (CEA : Carcinoembryonic Antigen)
*ไม่ต้องงดอาหารและเครื่องดื่ม ก่อนเข้ารับการตรวจ
** เพื่อความสะดวก กรุณานัดหมายล่วงหน้า 1 วัน

โรงพยาบาลมะเร็งชีวามิตรา โรงพยาบาลเฉพาะทางมะเร็งอุบลราชธานี
“กายต้องตรงจุด ใจต้องดูแล” ปรึกษาแนวทางการรักษาและนัดหมายแพทย์ โทร. 045-958-888
โปรแกรมตรวจคัดกรองมะเร็งปอด Exclusive (ชาย-หญิง) โรงพยาบาลมะเร็งชีวามิตรา Healthserv.net

โรงพยาบาลมะเร็งชีวามิตรา

355 หมู่ 14 ตำบลขามใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000

ข้อมูลที่คลิกชมล่าสุด