ข่าวสุขภาพ
ค้นหา รพ.-คลินิก-ร้านยาทั่วไทย ร้านยาคุณภาพของฉัน บริการสุขภาพ คลินิกเอกชน งาน รพ.
บริการวัคซีนโควิด บริการตรวจโควิด
ตำแหน่งงาน
ข่าวสุขภาพทั่วไป ข่าวธุรกิจสุขภาพไทย ข่าวธุรกิจสุขภาพรอบโลก กิจกรรม-บริการ รพ.ต่างๆ สิทธิสุขภาพชาวไทย สาระความรู้สุขภาพ Health Economy ท่องเที่ยวสุขภาพ กิจกรรม ESG CSR กิจกรรม Event บริจาค
น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ สำรวจความเห็นสุขภาพ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

ข้าราชการไทย อุ่นใจ เบิกได้ โครงการเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาล โรงพยาบาลทีอาร์พีเอช ตรัง

ข้าราชการไทย อุ่นใจ เบิกได้ โครงการเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาล กับกรมบัญชีกลาง ครอบคลุมการผ่าตัด 38 รายการ
ขั้นตอนการรับบริการ
1.ติดต่อโรงพยาบาลเพื่อตรวจสอบสิทธิ โดยใช้บัตรประชาชน และรับทราบเงื่อนไขในการใช้สิทธิ
2.กรณีใช้สิทธิได้ สามารถนัดวันสอบถามรายละเอียดค่ารักษาส่วนเกินที่ต้องจ่าย
3.เข้ารับการรักษาตามวันและเวลาที่นัดหมาย
4.ลงนามในแบบตอบรับ การขอใช้สิทธิ เบิกค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยใน
5.ชำระค่ารักษาพยาบาลเฉพาะส่วนที่เกิน
ข้าราชการไทย อุ่นใจ เบิกได้ โครงการเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาล โรงพยาบาลทีอาร์พีเอช ตรัง  Healthserv.net

ข้าราชการไทย อุ่นใจ เบิกได้ โครงการเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาล โรงพยาบาลทีอาร์พีเอช ตรัง Healthserv.net

โรงพยาบาลธนบุรี ตรัง (โรงพยาบาลทีอาร์พีเอช)

61/39 ถนนโคกขัน ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมือง
จังหวัดตรัง 92000

ข้อมูลที่คลิกชมล่าสุด