News ข่าวสุขภาพ ข่าวโควิด บริการวัคซีนโควิด บริการตรวจโควิด
แพคเกจสุขภาพ
น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

ข้าราชการไทย อุ่นใจ เบิกได้ โครงการเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาล โรงพยาบาลทีอาร์พีเอช ตรัง

ข้าราชการไทย อุ่นใจ เบิกได้ โครงการเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาล กับกรมบัญชีกลาง ครอบคลุมการผ่าตัด 38 รายการ
ขั้นตอนการรับบริการ
1.ติดต่อโรงพยาบาลเพื่อตรวจสอบสิทธิ โดยใช้บัตรประชาชน และรับทราบเงื่อนไขในการใช้สิทธิ
2.กรณีใช้สิทธิได้ สามารถนัดวันสอบถามรายละเอียดค่ารักษาส่วนเกินที่ต้องจ่าย
3.เข้ารับการรักษาตามวันและเวลาที่นัดหมาย
4.ลงนามในแบบตอบรับ การขอใช้สิทธิ เบิกค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยใน
5.ชำระค่ารักษาพยาบาลเฉพาะส่วนที่เกิน
ข้าราชการไทย อุ่นใจ เบิกได้ โครงการเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาล โรงพยาบาลทีอาร์พีเอช ตรัง  Healthserv.net

ข้าราชการไทย อุ่นใจ เบิกได้ โครงการเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาล โรงพยาบาลทีอาร์พีเอช ตรัง Healthserv.net
ข้อมูลนี้เป็นบริการของ

โรงพยาบาลทีอาร์พีเอช

เลขที่ 61/39 ถนนโคกขัน ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมืองตรัง ตรัง 92000
โทร. 075-218988
สายด่วนอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน 075-215215
แฟ๊กซ์ 075-214684
สิทธิข้าราชการอื่นๆ สิทธิข้าราชการทั้งหมด

ข้อมูลที่คลิกชมล่าสุด

ตรวจสอบรายชื่อแพทย์

ตรวจสอบรายชื่อแพทย์ เลขที่ใบอนุญาต สถานพยาบาล

ติดตามข้อมูลข่าวสาร บริการ ด้านสุขภาพในทุกมิติ
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @healthserv

เพิ่มเพื่อน @healthserv
เพิ่มเพื่อน @healthserv
https://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง