News ข่าวสุขภาพ ข่าวโควิด บริการวัคซีนโควิด บริการตรวจโควิด
แพคเกจสุขภาพ
น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

ประกันสังคม รพ.นวมินทร์ มีคลินิกเครือข่ายเกือบ 90 แห่ง

ประกันสังคม เลือกโรงพยาบาลนวมินทร์ ผู้ป่วยใน และผู้ป่วยนอกใช้สิทธิ์รักษาได้ที่ โรงพยาบาลนวมินทร์ 9 หรือ โรงพยาบาลนวมินทร์ และคลินิกเครือข่ายเกือบ 90 แห่ง
โทร. 02-518-1818
ประกันสังคม รพ.นวมินทร์ มีคลินิกเครือข่ายเกือบ 90 แห่ง  Healthserv.net
รายชื่อคลินิกเครือข่าย www.navamin9.com/insurance1
ข้อมูลนี้เป็นบริการของ

โรงพยาบาลนวมินทร์ 9

96 ถนนสีหบุรานุกิจ แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ 10510
เปิดรับประกันสังคมอื่นๆ เปิดรับประกันสังคมทั้งหมด

ตรวจสอบรายชื่อแพทย์

ตรวจสอบรายชื่อแพทย์ เลขที่ใบอนุญาต สถานพยาบาล

ติดตามข้อมูลข่าวสาร บริการ ด้านสุขภาพในทุกมิติ
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @healthserv

เพิ่มเพื่อน @healthserv
เพิ่มเพื่อน @healthserv
https://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง