News ข่าวสุขภาพ ข่าวโควิด บริการวัคซีนโควิด บริการตรวจโควิด
แพคเกจสุขภาพ
น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

รพ.ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ เปิดบริการ (Walk in) ฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ (ครั้งที่ 1) ตามฤดูกาล ฟรี..วันที่ 25-26 พฤษภาคม 2565

บริการฉีด ฟรี จำนวน 250 คนต่อวัน รอบแรกในวันที่ 25-26 พฤษภาคม 2565 เวลา 13.00-15.00 น. ณ ห้องประชุมสถาพร กวิตานนท์ 2 ชั้น 3 อาคารบริการ

** เงื่อนไขเป็นไปตามที่โรงพยาบาลกำหนด (ดูรายละเอียดได้ทางสื่อประชาสัมพันธ์ของ รพ.)

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ งานส่งเสริมสุขภาพ โทร 029269927 / 029269916 (วันและเวลาราชการ)

สำหรับประชาชนกลุ่มเสี่ยง 7 กลุ่ม ได้แก่
 
1) บุคคลที่มีอายุ 65 ปีขึ้นไป
2) หญิงตั้งครรภ์ อายุครรภ์ 4 เดือนขึ้นไป
3) ผู้มีโรคเรื้อรัง ดังนี้ ปอดอุดกั้นเรื้อรัง หอบหืด หัวใจ หลอดเลือดสมอง ไตวาย ผู้ป่วยมะเร็งที่อยู่ระหว่างการได้รับเคมีบำบัด และเบาหวาน
4) ผู้พิการทางสมอง
5) โรคธาลัสซีเมียและผู้ที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่อง (รวมผู้ติดเชื้อ HIV ที่มีอาการ)
6) โรคอ้วน ผู้ที่มีน้ำหนักมากกว่า 100 กิโลกรัม หรือ ดัชนีมวลกาย (BMI) มากกว่า 35 กิโลกรัมต่อตารางเมตร
 
 
เอกสารที่ต้องนำมา คือ บัตรประชาชนตัวจริง 
ข้อมูลนี้เป็นบริการของ

โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ

95 หมู่ 8 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
ฟรีวัคซีนไข้หวัดใหญ่ประชาชนอื่นๆ ฟรีวัคซีนไข้หวัดใหญ่ประชาชนทั้งหมด

ข้อมูลที่คลิกชมล่าสุด

ตรวจสอบรายชื่อแพทย์

ตรวจสอบรายชื่อแพทย์ เลขที่ใบอนุญาต สถานพยาบาล

ติดตามข้อมูลข่าวสาร บริการ ด้านสุขภาพในทุกมิติ
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @healthserv

เพิ่มเพื่อน @healthserv
เพิ่มเพื่อน @healthserv
https://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง