ข่าวสุขภาพ
ร้านยาคุณภาพของฉัน แพคเกจสุขภาพ คลินิค งาน รพ.
บริการวัคซีนโควิด บริการตรวจโควิด
ตำแหน่งงาน น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

โรงพยาบาลรามาธิบดี เชิญประชาชน 7 กลุ่มเสี่ยง ลงทะเบียนจองสิทธิ์ ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ ปี 2565 (ไม่เสียค่าใช้จ่าย)

ขอเชิญประชาชน 7 กลุ่มเสี่ยง ลงทะเบียนจองสิทธิ์และฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ ประจำปี 2565 (ไม่เสียค่าใช้จ่าย)
ลงทะเบียนจองสิทธิ์ 3 ช่องทาง

(จะปิดรับลงทะเบียนการจองเมื่อครบตามจำนวน)

1. จองสิทธิ์ด้วยตนเองที่คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เวลา 08.00-16.00 น. (เว้นวันหยุดราชการ)
2. แอปพลิเคชัน “เป๋าตัง”
3. สายด่วน สปสช. 1330

จองได้ตั้งแต่วันที่ 9 พฤษภาคม - 2 มิถุนายน 2565

ระยะเวลาฉีดวัคซีน วันที่ 6-14 มิถุนายน 2565 เวลา 08.00-14.00 น. (เว้นวันหยุดราชการ) ณ ชั้น 1 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี
โรงพยาบาลรามาธิบดี เชิญประชาชน 7 กลุ่มเสี่ยง ลงทะเบียนจองสิทธิ์ ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ ปี 2565 (ไม่เสียค่าใช้จ่าย)  Healthserv.net
 
โรงพยาบาลรามาธิบดี เชิญประชาชน 7 กลุ่มเสี่ยง ลงทะเบียนจองสิทธิ์ ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ ปี 2565 (ไม่เสียค่าใช้จ่าย) Healthserv.net
Source

โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล คณะแพทยศาสตร์

270 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
ฟรีวัคซีนไข้หวัดใหญ่ประชาชนอื่นๆ ฟรีวัคซีนไข้หวัดใหญ่ประชาชนทั้งหมด

ข้อมูลที่คลิกชมล่าสุด