News ข่าวสุขภาพ ข่าวโควิด บริการวัคซีนโควิด บริการตรวจโควิด
แพคเกจสุขภาพ
น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

โรงพยาบาลรามาธิบดี เชิญประชาชน 7 กลุ่มเสี่ยง ลงทะเบียนจองสิทธิ์ ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ ปี 2565 (ไม่เสียค่าใช้จ่าย)

ขอเชิญประชาชน 7 กลุ่มเสี่ยง ลงทะเบียนจองสิทธิ์และฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ ประจำปี 2565 (ไม่เสียค่าใช้จ่าย)
ลงทะเบียนจองสิทธิ์ 3 ช่องทาง

(จะปิดรับลงทะเบียนการจองเมื่อครบตามจำนวน)

1. จองสิทธิ์ด้วยตนเองที่คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เวลา 08.00-16.00 น. (เว้นวันหยุดราชการ)
2. แอปพลิเคชัน “เป๋าตัง”
3. สายด่วน สปสช. 1330

จองได้ตั้งแต่วันที่ 9 พฤษภาคม - 2 มิถุนายน 2565

ระยะเวลาฉีดวัคซีน วันที่ 6-14 มิถุนายน 2565 เวลา 08.00-14.00 น. (เว้นวันหยุดราชการ) ณ ชั้น 1 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี
โรงพยาบาลรามาธิบดี เชิญประชาชน 7 กลุ่มเสี่ยง ลงทะเบียนจองสิทธิ์ ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ ปี 2565 (ไม่เสียค่าใช้จ่าย)  Healthserv.net
 
โรงพยาบาลรามาธิบดี เชิญประชาชน 7 กลุ่มเสี่ยง ลงทะเบียนจองสิทธิ์ ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ ปี 2565 (ไม่เสียค่าใช้จ่าย) Healthserv.net
ข้อมูลนี้เป็นบริการของ

โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล คณะแพทยศาสตร์

270 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
ฟรีวัคซีนไข้หวัดใหญ่ประชาชนอื่นๆ ฟรีวัคซีนไข้หวัดใหญ่ประชาชนทั้งหมด

ข้อมูลที่คลิกชมล่าสุด

ตรวจสอบรายชื่อแพทย์

ตรวจสอบรายชื่อแพทย์ เลขที่ใบอนุญาต สถานพยาบาล

ติดตามข้อมูลข่าวสาร บริการ ด้านสุขภาพในทุกมิติ
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @healthserv

เพิ่มเพื่อน @healthserv
เพิ่มเพื่อน @healthserv
https://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง