× รพ.ตรวจโควิด ข่าวโควิด
แพคเกจสุขภาพ
ลงข้อมูล โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

แพคเกจฝากครรภ์ โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ รามคำแหง

Update: 25.01.65 View: 6,271
ราคา 15,900 บาท พบสูตินรีแพทย์ 10 ครั้ง + รายการตรวจต่างๆ อีก หลายรายการ เช่น ตรวจความสมบูรณ์เม็ดเลือด ตรวจหมู่เลือด ตรวจหาภูมิบกพร่อง ตรวจหาซิฟิลิส ตรวจหาสุขภาพฟัน อัลตร้าซาวด์ 3 ครั้ง ฯลฯ -- แพคเกจเสริม ตรวจคัดกรองเบาหวานขณะตั้งครรภ์ 300 บาท สอบถามโทร 02-3390000 ต่อ 2079-2080 (แผนกสูตินรีเวช)
แพคเกจฝากครรภ์ โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ รามคำแหง  Healthserv.net

แพคเกจฝากครรภ์ โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ รามคำแหง  Healthserv.net

แพคเกจที่มีผู้ชมล่าสุด

สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ"บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด" ร่วมตอบแบบสอบถาม

ติดตามข้อมูลข่าวสาร บริการ ด้านสุขภาพในทุกมิติ
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @healthserv

เพิ่มเพื่อน @healthserv
เพิ่มเพื่อน @healthserv
https://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง (ในส่วนของ รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการ นั้น HealthServ ช่วยได้ในแง่ของข้อมูลติดต่อ สถานที่ตั้ง หรืออื่นๆ ที่เป็นข้อมูลทั่วไป)