ข่าวสุขภาพ
ค้นหา รพ.-คลินิก-ร้านยาทั่วไทย ร้านยาคุณภาพของฉัน บริการสุขภาพ คลินิกเอกชน งาน รพ.
บริการวัคซีนโควิด บริการตรวจโควิด
ตำแหน่งงาน
ข่าวสุขภาพทั่วไป ข่าวธุรกิจสุขภาพไทย ข่าวธุรกิจสุขภาพรอบโลก กิจกรรม-บริการ รพ.ต่างๆ สิทธิสุขภาพชาวไทย สาระความรู้สุขภาพ Health Economy ท่องเที่ยวสุขภาพ กิจกรรม ESG CSR กิจกรรม Event บริจาค
น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ สำรวจความเห็นสุขภาพ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

งานบริการสุขภาพเคลื่อนที่ รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์

งานบริการสุขภาพเคลื่อนที่ รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ Hotline : 038-933900
งานบริการสุขภาพเคลื่อนที่ รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ Healthserv.net
งานบริการสุขภาพเคลื่อนที่ (EN)
 • บริการตรวจสุขภาพประจำปีในสถานประกอบการต่างๆ โรงงานอุตสาหกรรม, ภาคเอกชน และหน่วยงานราชการ (Health Annual Check up)
 • บริการแพทย์เคลื่อนที่ (Mobile Medical Services)
 • อบรมปฐมพยาบาล (First Aid Training)
 • บริการสำรวจความปลอดภัยในโรงงาน (Walk Through Survey)
 • บริการปรึกษาทางด้านอาชีวอนามัย (Occupational Consultant)
 • บริการทดสอบสมรรถภาพทางร่างกาย (Physical Fitness test)
 • บริการสอนส่งเสริมสุขภาพพนักงานและความปลอดภัยในสถานประกอบการ
 • ปฐมพยาบาล (First Aid Training)
  - บริการสำรวจความปลอดภัยในโรงงาน (Walk Through Survey)
  - โรค, วิทยาศาสตร์สุขภาพ
งานบริการสุขภาพเคลื่อนที่ รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ Healthserv.net

โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์

163 หมู่ 1 ต.พลูตาหลวง อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20180

ข้อมูลที่คลิกชมล่าสุด