× รพ.ตรวจโควิด วัคซีนโควิด ข่าวโควิด
แพคเกจสุขภาพ
ลงข้อมูล โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

ห้องพิเศษและอัตราค่าห้องพิเศษ โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี

Update: 21.01.65 View: 1,937
ประเภทห้องพิเศษและอัตราค่าห้องพิเศษ โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี
ห้องพักผู้ป่วยพิเศษ VIP นวราชจักรี
ห้องพักผู้ป่วยพิเศษ อาคาร 4
ห้องพักผู้ป่วยสามัญอาคาร 5
ห้องพักผู้ป่วยประกันสังคม
ห้องพิเศษและอัตราค่าห้องพิเศษ โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี  Healthserv.net
ประเภทห้องพิเศษและอัตราค่าห้องพิเศษ โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี

ประเภทห้องพิเศษและอัตราค่าห้องพิเศษ อาคารนวราช
ประเภทห้อง ราคา
ห้องพิเศษเดี่ยว (VIP) 2500 บาท/วัน
ห้องพิเศษเดี่ยว (สูท) 4000 บาท/วัน
 
 
ประเภทห้องพิเศษและอัตราค่าห้องพิเศษ อาคาร 4
ประเภทห้อง ราคา
ห้องพิเศษคู่ 1200 บาท/วัน
ห้องพิเศษเดี่ยว 1500 บาท/วัน
 
ประเภทห้องพิเศษและอัตราค่าห้องพิเศษ อาคาร 5
 
ประเภทห้องพิเศษและอัตราค่าห้องพิเศษ ห้องประกันสังคม

"ห้องพักผู้ป่วย"อื่นๆ

ห้องพักผู้ป่วยทั้งหมด

แพคเกจที่มีผู้ชมล่าสุด

ตรวจสอบรายชื่อแพทย์

ตรวจสอบรายชื่อแพทย์ เลขที่ใบอนุญาต สถานพยาบาล

ติดตามข้อมูลข่าวสาร บริการ ด้านสุขภาพในทุกมิติ
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @healthserv

เพิ่มเพื่อน @healthserv
เพิ่มเพื่อน @healthserv
https://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง