× รพ.ตรวจโควิด ข่าวโควิด
แพคเกจสุขภาพ
ลงข้อมูล โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

คลินิกพิเศษนอกเวลาราชการ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร

Update: 29.04.65 View: 1,542
คลินิกพิเศษนอกเวลาราชการ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร เปิดทำการ วันจันทร์ - พฤหัสบดี เวลา 17.00 น. (เว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์) สามารถนัดคิวตรวจล่วงหน้าได้ที่ โทร. 08 5555 2500 หรือ www.med.nu.ac.th
คลินิกพิเศษนอกเวลาราชการ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร  Healthserv.net
คลินิกพิเศษนอกเวลาราชการ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร
(Naresuan University Hospital)
เปิดทำการ วันจันทร์-พฤหัสบดี (เวลา 17.00 - 20.00 น.)
โทรนัดตรวจโทร. 08 5555 2500 (ในวัน-เวลาราชการ)
 
 
บริการตรวจนอกเวลาราชการ
ให้บริการใน วันจันทร์-พฤหัสบดี ตั้งแต่เวลา 17.00-20.00 น.

ขั้นตอนการรับบริการ

ผู้ป่วยใหม่ (New Patients)

1.สามารถโทรศัพท์จองคิวการตรวจ ทางโทรศัพท์หมายเลข 085-5552500 ตั้งแต่เวลา 8.30 - 16.00 น. (ยกเว้นวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์)

2.กรุณาแจ้งข้อมูลเบื้องตันของผู้ป่วย ได้เก่ ชื่อ-สกุล / เลขบัตรประชาชน / วัน-เดือน-ปีเกิด/หมายเลขโทรศัพท์ ต่อเจ้าหน้าที่รับจองคิวตรวจทางโทรศัพท์

3.กรอกประวัติผู้ป่าย ณ จุดกรอกประวัติผู้ป่วยใหม่ อาการเฉลิมพระเกียรดิ7 รอบ พระชนมพรรษา1 ชั้น 1

4.ติดต่อเจ้าหน้าที่เวชระเบียน ชั้น 1 พร้อมยื่นบัตรประชาชนและเอกลารของท่าน ตั้งแต่เวลา 16.30 น. เป็นต้นไป
 

ผู้ป่วยเก่า (Old Patients)

กรณีมาตรงนัด (Patients with an appointment card)

1.ถ้าในใบนัดระบุให้เจาะเลือด เก็บปัสสาวะ อุจจาระ เอกซ์เรย์ ก่อนพบเพทย์ จะต้องไปดำเนินการให้เสร็จก่อนจะพบแพทย์

2.นำบัตรนัดติดต่อที่แผนกต่าง ๆ ที่มีนัด

3.ยกเว้น ผู้ป่วยที่สิทธิการรักษาไม่ขึ้นในบัตรนัดและต้องการเปลี่ยนแปลงสิทธิการรักษา
ติดต่อเจ้าหน้าที่เวชระเบียน ชั้น 1 ตั้งแต่เวลา 16.30 น เป็นต้นไป


กรณีมาไม่ตรงนัด (No appointment/purpose)

1.สามารถโทรจองคิวการตรวจ ทางโทรศัพท์หมายเลข 085-5552500 ตั้งแต่เวลา 8.30 - 16.00 น. (ยกเว้นวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์)

2.ติดต่อเจ้าหน้าที่เวชระเบียน ชั้น 1 พร้อมยื่นบัตรประชาชนและเอกสารของท่าน ตั้งแต่เวลา 16.30 น. เป็นต้นไป
คลินิกพิเศษนอกเวลาราชการ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร  Healthserv.net

"คลินิกนอกเวลา"อื่นๆ

คลินิกนอกเวลาทั้งหมด

แพคเกจที่มีผู้ชมล่าสุด

สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ"บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด" ร่วมตอบแบบสอบถาม

ติดตามข้อมูลข่าวสาร บริการ ด้านสุขภาพในทุกมิติ
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @healthserv

เพิ่มเพื่อน @healthserv
เพิ่มเพื่อน @healthserv
https://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง (ในส่วนของ รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการ นั้น HealthServ ช่วยได้ในแง่ของข้อมูลติดต่อ สถานที่ตั้ง หรืออื่นๆ ที่เป็นข้อมูลทั่วไป)