× รพ.ตรวจโควิด ข่าวโควิด
แพคเกจสุขภาพ
ลงข้อมูล โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

บริการตรวจสุขภาพและประกันสุขภาพ แรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ กัมพูชา ลาว และเมียนมาร์ โรงพยาบาลสิรินธร

Update: 31.01.65 View: 2,564
บริการตรวจสุขภาพและประกันสุขภาพ แรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ กัมพูชา ลาว และเมียนมาร์ กลุ่มงานประกันสุขภาพ ชั้น 2 โรงพยาบาลสิรินธร
ในวันและเวลาราชการ เวลา 09.00 - 15.00 น.
โทร. 08-4072-4581 , 0-2328-6900-15 ต่อ 11406 , 11468 , 11408
บริการตรวจสุขภาพและประกันสุขภาพ แรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ กัมพูชา ลาว และเมียนมาร์ โรงพยาบาลสิรินธร  Healthserv.net
 เริ่มให้บริการตรวจสุขภาพ
ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2564 เป็นต้นไป
ติดต่อยื่นเอกสารเพื่อทำนัดในการขอตรวจสุขภาพแรงงานต่างด้าว
ณ กลุ่มงานประกันสุขภาพ ชั้น 2 โรงพยาบาลสิรินธร
ในวันและเวลาราชการ เวลา 09.00 - 15.00 น.
โทร. 08-4072-4581 , 0-2328-6900-15 ต่อ 11406 , 11468 , 11408

เอกสารประกอบการขอตรวจ
แบบบัญชีรายชื่อความต้องการจ้างแรงงานต่างด้าว จากกรมจัดหางาน
พาสปอร์ต
ใบข้อมูลอัตลักษณ์บุคคล (กรณีไม่มีพาสปอร์ต)
บัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย (บัตรชมพู)
เอกสารนายจ้าง 
1.สำเนาหนังสือรับรองบริษัทฯ (กรณีเป็นนิติบุคคล)
2.สำเนาทะเบียนบ้าน
3.สำเนาบัตรประชาชน

"ตรวจสุขภาพแรงงานต่างด้าว"อื่นๆ

ตรวจสุขภาพแรงงานต่างด้าวทั้งหมด

แพคเกจที่มีผู้ชมล่าสุด

สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ"บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด" ร่วมตอบแบบสอบถาม

ติดตามข้อมูลข่าวสาร บริการ ด้านสุขภาพในทุกมิติ
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @healthserv

เพิ่มเพื่อน @healthserv
เพิ่มเพื่อน @healthserv
https://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง (ในส่วนของ รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการ นั้น HealthServ ช่วยได้ในแง่ของข้อมูลติดต่อ สถานที่ตั้ง หรืออื่นๆ ที่เป็นข้อมูลทั่วไป)